2023’te Yeni İş Normali: Gig Ekonomisi

Değişen dünyanın en büyük getirisi olan teknoloji, zamanın ilerlemesiyle birlikte gelişmeye devam ederken hayatımıza Gig Ekonomisi gibi yeni normaller sunuyor. 

20 yıl öncesiyle kıyasladığımız zaman fiziki olarak yürüttüğümüz birçok işin ve işlevin, dijital formlara ve platformlara aktarıldıklarına şahit oluruz. Bunlara alışverişimizden eğitimimize, hobilerimizden gezilerimize birçok örnek verebiliriz.

İşte bu yeni normallerin en önemli konularından biri de kuşkusuz Gig Ekonomisi. Teknolojinin dünyamızdaki en büyük devrimlerinden birisi.

Peki, nedir bu Gig Ekonomisi?

Gig Ekonomisi Nedir?

Günümüzde hepimizin aşina olduğu uzaktan çalışma, freelance iş gibi kavramlardan beslenen, insanların tek bir yere bağlı kalmadan kısa süreli olarak, özgürce maddi kazanç sağlayabildikleri çalışma durumunu karşılayan kavram; günümüzün yeni iş yapış süreci normalidir.

Gig Ekonomisi Kavramı Nasıl Önem Kazandı?Gig Ekonomisi Nedir

Bu kavramın gelişiminde en büyük atılım yakın dönemde yaşadığımız COVID-19 sebebiyle başlayan pandemi sırasında oldu. 

Genel yaşam şartlarının değişimine en hızlı şekilde uyum sağlayabilen yatırımımız olan teknoloji, insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden birisinin getirisi olan evlere kapanma ve yalnızlaşma mevzusunu nasıl oldu da geleceğin önü açık ve sürdürülebilir iş alanlarından birisine dönüştürdü?

Pandeminin getirdiği şartlar ile birlikte dünyadaki şirketler ve iş alanları yakın temastan kaçınmak adına işlerini uzaktan -dijital ortamlardan- yürütmek durumunda kaldılar. Teknolojinin sağladığı altyapıya ek olarak ortaya çıkan sorunlara karşı oldukça seri bir şekilde çözümler üretilmesi, muhtemel artçı felaketlerin önünü kesmiş oldu. 

Gig ekonomisinin temelini oluşturan serbest çalışma imkanının ve sektörlerde daha esnek çalışma saatlerinin oluşması, işlerin daha görev odaklı yürümesi ve birçok konuda enerji korunumu gibi pozitif getirileri olsa da işlerin yürütülmesinin kontrolü, çalışan dayanışmasının ve motivasyonunun sağlanması gibi negatif sonuçlar da doğurdu.

Gig Ekonomisinin Avantajları Nelerdir?

– Esnek Çalışma Saatleri 

Sabah 9 akşam 5 iş mesaisinin özellikle yeni neslin iş tercihiyle uyuşmamasıyla beraber bu sistemden gittikçe uzaklaşılmaya başlandı. Bunun sebepleri arasında bireysel özellikleri birbirinden oldukça farklı olan kişilerin aynı odaklanma ve iş yürütme sistemine tabii tutulmaya çalışılması başı çekmektedir. 

– Esnek Çalışma Yeri

İş bıkkınlıklarının başında gelen tekdüze ofis hayatı, günümüzde kimi şirketlerin hibrit veya çevrim içi çalışma sistemlerine geçmesiyle birlikte yerini çalışan kişinin çalışmayı seveceği ve üretken olacağı yerlerde çalışmasına bırakmaya başladı. 

Bu sistemlere geçerken toplantılarda ve iş süreçlerinde tedirginlikleri olan şirketler için ise OctaMeet bütünsel bir çözüm sunuyor.

OctaMeet, bir kurumun uzaktan çalışma serüveninde başarılı olması için ihtiyacı olacak tüm video konferans özelliklerini, rakiplerine göre daha uygun fiyatlandırma politikası ve fazladan veri güvenliği seçenekleri ile sunuyor.

Gig Ekonomisinin Dezavantajları Nelerdir?

– Bütünselliğin Daha Fazla Efor İstemesi

Freelance çalışanlar, gerekli işleri çözmekte ve ilerletmekte oldukça verimli olsalar da akıllara proje içi bütünselliğin sağlanıp sağlanamayacağı sorusunu da getiriyorlar. Bu konuda proje yöneticilerinin üzerine düşen görev artmakta ve takım içi birliktelik ile proje bütünselliğinin bozulmadan devam etmesi, hem şirketler hem de çalışanlar için büyük önem taşımakta.

– Yeterli Motivasyonu Sağlamanın Zorlaşması

Esnek çalışma yeri ve saatleri her ne kadar güzel bir motivasyon sağlasa da bunu sürdürülebilir kılmakta ofis birlikteliği önemli rol oynamakta. Şirketler bu birlikteliği düzenli ofis toplantıları ve etkinlikleriyle ya da OctaMeet‘in sağladığı imkanlardan yararlanarak çalışanlarına hissettirebilirler.

Freelance çalışan kişi ise yaptığı işte başarılı olup ileriye dönük bir yatırım yapmak için yaptığı işe kendisinden özellikler katmayı önemseyebilir.

Gig Ekonomisinde Kendime Nasıl Yer Bulabilirim?Gig Ekonomisi Nedir (3)

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi değişen dünyamızın en büyük getirisi olan teknoloji, bize hem yeni iş imkanları tanıdı hem de halihazırda bulunan iş imkanlarımızın şartlarının değişmesini sağladı.

Bu sonu gelmeyecek gelişim serüveninde iş olanakları her ne kadar artsa da bu alandaki iş talebi oranı da bu artışın gerisinde kalmayıp çok hızlı bir şekilde büyümekte.

Ülkemizde armut.com, workflexnow.com, bionluk.com; dünyada ise fiverr.com, upwork.com, freelancer.com gibi platformlar işverenler ile freelancer çalışanları buluşturma noktasında etkili bir ekosistem oluşturdular.

İçinde bulunulan rekabet ortamında doğal olarak ortaya çıkan çekişmenin karşılığı olarak bu iş tarzını benimseyen insanlar, kendilerini tekrardan bir öne geçme yarışının içinde buluyorlar. İşe alım sürecinde ise özel bir alanda uzmanlaşan ve gerekli eğitimi alan kişiler ön plana çıkıyor.


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .