4 Adımda Dijital Sağlık Teknolojilerinin Geleceğine Genel Bir Bakış

Her alanda olduğu gibi teknolojinin gelişim sürecini ve etkilerini sağlık sektöründe de görmekteyiz. Geleneksel yöntemler yerini çoktan dijital sağlık teknolojilerine bırakmaya başladı bile. 

Teknolojik gelişmeler ışığında sağlık alanının geleceği belirleniyor. Dijital sağlık teknolojilerinin sağlık sektöründe kullanım alanı her geçen gün daha da genişliyor. 

Şu an halihazırda sağlık sektöründe kullanılan birçok hizmet türü bu teknolojiler aracılığıyla geliştirildi ve yenilendi. Geleceğin sağlık sektörünün teknoloji alanında elde edilen yeni gelişmeler etrafında şekillenmesi bekleniyor. 

Birçok şirket bu potansiyelin farkındalığıyla sundukları sağlık hizmetlerinin kalitesini bir üst seviyeye çıkarmak istiyor. Bu dijital sağlık teknolojilerine gereken bütçeyi ayırma konusunda kararlılar.

Dijital Sağlık Teknolojilerinin Sağlık Sektörüne Katkıları Neler?

Hasta-doktor ilişkilerini bir sonraki kademeye yükselten dijital sağlık teknolojileri, her geçen gün kullanım alanını genişletiyor. Sağlık alanının geleceğini bu teknolojiler belirliyor.

Kullanılan birçok dijital sağlık teknoloji uygulaması sağlık sektöründe sunulan hizmetin hem kalitesini hem de verimliliğini artırıyor. Hizmetin halk arasında yaygınlığına ve toplumun bu hizmete kolaylıkla ulaşabilmesine katkı sağlıyor. 

Bu teknolojiler sayesinde sosyal ve ekonomik durumlardan bağımsız her kesimden insanın bu hizmetlere erişimi bir adım daha kolaylaşıyor. Hastalar ihtiyaç dahilinde bu teknolojiler aracılığıyla doktorlara ulaşabiliyor, ihtiyaç duydukları kişisel tıbbi bilgilere kolayca erişebiliyor. 

Hem hastalar hem de bu sektörde çalışan sağlık personelleri bu dijital sağlık teknolojilerinden faydalanarak işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Hastalar bu teknolojiler sayesinde sorunları ile alakalı çözüm sürecini hızlandırırken, çeşitli tedavi ve uygulamalara dijital sağlık uygulamaları ile ulaşabiliyor.

Dijital uygulamalar aracılığıyla hastalar belirli süre aralıklarında uzaktan ve çevrim içi platformlardan takip edilebiliyor, hasta ve doktor arasındaki “mesafe” ortadan kalkıyor. Sağlık alanının geleceği bu uygulamalar üzerine kuruluyor.

Uzaktan tedavi, dijital konsültasyon veya mobil sağlık programları gibi teknolojilerin kullanımı gün geçtikçe artıyor. Bu programların kullanımı her bir hastanın, tedavi merkezlerine ya da hastaneye gitmesine gerek kalmadan sorununa çözüm bulabileceğini gösteriyor. 

Böylelikle bire bir tedaviye daha çok ihtiyacı olan hastalara daha fazla fırsat tanınmış oluyor. Hastanelerde ya da tedavi merkezlerinde yatan hasta sayısını azaltırken, bakım kapasitesini artırıyor. 

Dijital Sağlık Teknolojileri Neden Tercih Edilmeli?Dijital Sağlık Teknolojileri

Birçok şirket dijital sağlık teknolojilerinden faydalanarak sağlık alanının geleceğine yön veriyor. Üretim maliyetlerini düşürürken hizmet kalitesini yükseltmeye yarayan bu teknoloji uygulamaları güvenilir, kolay ve erişilebilir bilgiyi hazır hale getiriyor.

Hastalara ait bilgilerin depolanması, saklanması ve korunması da bu teknolojiler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bilgilerin kolay erişilebilir olması hastalar için önemli olan doğru ve hızlı karar alma sürecine fayda sağlarken, benzer doğrultuda hastanın alacağı hizmet kalitesini de artırıyor. 

Dijital sağlık teknolojileri sayesinde birçok hastanın sağlık kayıtları elektronik ortamda muhafaza ediliyor. Eskiden kullanılan ve güvenilirliği yüksek olmayan yazılı belgelerin günümüzde sürdürülebilirliği bulunmuyor.

Hem doktorların hem de hastaların işini oldukça kolaylaştıran dijital sağlık teknolojileri geleceğin sağlık sektöründe önemli bir rol oynuyor. Dijital ortama erişime sahip olan sağlık kurumları arasında bilgi alışverişi kolay ve hızlı hale geliyor.

Birimler arasında doktorların, sağlık çalışanlılarının toplanma, danışma ve iş birliği yapma konularında da bu dijital uygulamalar devreye giriyor. Bu görüşmeler dijital sağlık uygulamaları aracılığıyla uzaktan çevrimiçi olarak sağlanıyor.

Benzer şekilde hastalar da birebir doktora ya da sağlık merkezine gitmeden bu teknoloji araçlarıyla doktora ulaşabiliyor. Böylelikle hastanın tanı ve tedavi süreci oldukça hızlandırılabiliyor. 

Hastalar e-reçete yöntemiyle tedavi süreçlerini yakından kolaylıkla takip edebiliyor. Bu dijital teknolojiler aracılığıyla tedavi sürecine hem doktor hem de hasta interaktif bir şekilde iki taraflı dahil olabiliyor. 

Doktor da hasta da tedavi sürecini yakından takip edebiliyor. Bu yakından takip sonucu hastalar sağlıkları konusunda ve hastalıklarının ilerleyiş süreçlerinde daha bilinçli hale geliyor. 

Dijital Sağlık Teknolojilerinin Topluma Faydaları Neler?

Bunun yanı sıra yalnızca hastaların birebir bilgileri değil aynı zamanda toplum genelinin sağlık bilgi verisinin toplanması ve izlenmesi konusunda dijital sağlık teknolojileri devreye giriyor. Bu teknolojiler doğrultusunda geleceğin sağlık sektöründe halkın nabzını yakından takip edilebilecek hale geliyor. 

Toplumun genel sağlığını ilgilendiren konularda bu verilere dayanılarak çabuk ve hızlı çözümler üretilebilecek. Bu verilerin takibi kolayca yapılabilecek. 

Sağlık sektöründe kullanılan dijital sağlık uygulamaları aracılığıyla elde edilen veriler doğrultusunda henüz herhangi bir sağlık problemi ortaya çıkmadan müdahale etme imkanı sunuyor. Uygulamalar doğrultusunda yakından takip edilen hastalar, herhangi bir semptom göstermeden önceki sağlık verilerine kıyasla durumu tahmin edilip, izlenebiliyor. 

Sağlık sektörünün geleceğinde taşınabilir, giyilebilir teknolojilerle de hastalıkların minimum düzeye indirilmesi, tedavilerinin daha ulaşılabilir hale getirilebilmesi bekleniyor.

Uygulanma Yöntemleri Neler? Dijital Sağlık Teknolojileri

Telefon, mobil uygulamalar veya video konferans programları aracılığıyla doktor ve hasta arasındaki mesafe sıfıra iniyor. Bu teknolojik ortamlar zaman veya mekan engeli olmadan hastanın tedavi sürecini gerçekleştirmede büyük önem taşıyor.

Dijital sağlık teknolojileri ulaşım sorunlarını ortadan kaldırıyor. Hastanın geleneksel koşullarda harcaması gereken zaman ve ulaşması gereken mesafe unsurları ortadan kaldırılarak yalnızca internet bağlantısı aracılığıyla doktora danışma ve tedavi süreçleri hızlanıyor.

Bu teknolojilerin hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte video konferans uygulamalarına olan ihtiyaç günden güne artıyor. Sağlık sektörünün geleceğinde sağlık hizmetlerinin erişiminde ayrılmaz bir parça olacağı görülüyor. 

Çevrim içi olarak sesli, görüntülü arama veya video konferans uygulamaları hastaların doğrudan doktorlara ulaşmasını sağlıyor. Yalnızca acil durumlarda değil haftalık ya da aylık doktor kontrolü gerektiren durumlarda video konferans uygulamaları aracılığıyla aile hekimlerinin hastalarını yakından takibi kolaylaşıyor.

Peki, şirketler için hem hastalarla birebir olarak hem de kurum içindeki zümreler birimler arası iletişimin sağlanması için hangi video konferans uygulamaları tercih edilmeli? Bu sorunun cevabı çalışma standartlarınızı karşılayabilecek, hizmetlerinizi tek bir platform üzerinden gerçekleştirebileceğiniz uygulama OctaMeet. 

OctaMeet şirketlerin dijital sağlık uygulamalarına ayırdığı bütçeyi korumasına yardımcı olurken aynı zamanda Distant Channel Management (DCM) imkanıyla şirketlerin birimler ve çalışanlar arasında gerçekleşecek görüşmeleri uzaktan yönetme imkanı sunuyor. 

OctaMeet üzerinden hastalarla yapılan görüşmeler kaydedilebilir, gerek duyulduğunda tekrardan ulaşılabilir hale geliyor.
OctaMeet gibi video konferans uygulamaları başta olmak üzere sağlık sektöründe kullanılan dijital sağlık teknolojileri hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının işini oldukça kolaylaştırıyor. Yeni gelişmelerle birlikte geleceğin sağlık sektöründe de yerini koruması bekleniyor.


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .