2023’te Artacak Olan Önemli Teknolojik Trendler

COVID-19 pandemisinden sonra dünyanın teknolojiye olan güveni azalmadı hatta daha fazla arttı. Salgın sırasında görülen daha hızlı dijitalleşme ve yenilik sürekli devam etti. Teknolojik trendler ise her sene değişti.

Pandemi ve dijital dönüşümün etkisi 2023’te de devam edecek. Yeni teknolojik trendler, dünya çağındaki işletmeler için muazzam fırsatlar yaratarak hayatlarımızı ve çalışma stilimizi değiştirmeye devam edecek.

Dünya tarihte pek görülmedik bir biçimde üstel bir teknolojik dalganın içinden geçiyor.

Yapay zekâ, kuantum, nanoteknoloji, blok zinciri, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojik trendlerin yakınsaması ile şirketler ve endüstriler daha önce yaşanmamış dönüşümler geçiriyor. Meta’nın son metaverse hamlesi de özellikle Sanal Gerçeklik (Virtual Reality – VR) ve Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality – AR) teknolojilerinin yanı sıra blok zinciri (blockchain) ve yapay zekâya yatırımların artmasını sağlıyor.

Bu teknolojik trendler nasıl gelişmeler gösterecek, karşımıza nerelerde çıkacak?

Yapay Zekâ

2023’te büyük bir hızla ilerlemeye hazırlanan teknolojik trendlerin başında yapay zekâ geliyor.

Yapay zekâ insan zekâsını modelleyebilmek adına insan gibi; 

  • Akıl yürütme, 
  • Anlam çıkartma, 
  • Genelleme yapabilme, 
  • Geçmiş deneyimleriyle öğrenebilme gibi yetileri bir bilgisayara ya da makineye kazandırabilmektir.

İnsan beyni, sayısal bir işlemi birkaç dakikada yapabilmesinin yanında; anlama, yorumlama, karar verme gibi olayları da çok kısa sürede gerçekleştirebiliyor.

Bilgisayarlar ise karmaşık sayısal işlemleri çok hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmelerine rağmen; olayı yorumlama, anlama, öğrenme, karar verme ve deneyim yoluyla elde edilmiş bilgileri kullanma gibi idrak yeteneklerinden yoksundurlar.

Yapay zekâ kavramı işte bu noktada devreye girmektedir. Yapay zekâ insanın idrağına yönelik olan yeteneklerini, davranışlarını taklit ederek bilgisayar sistemlerinde bu yetenekleri modeller.

Son dönemlerde yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarında yaşanan gelişmelerle popülerlik kazanmıştır.

Yapay zekânın iş dünyasında iş gücünü azaltarak iş verimliliğini arttırması öngörülüyor. Ayrıca iş dünyasında hata olasılığını azaltıyor.

Müşteri hizmetleri ve insan kaynakları gibi alanlarda yapay zekâ kullanılması daha kolaydır ve vakit arttırması sağlar. Örneğin; bu alanlarda çalışanlar daha farklı alanlarda da çalışma olanağı bulur. 

2023’te yapay zekânın derin etki yaratacağı alanlardan birinin sağlık hizmetleri olması bekleniyor. Gelişmiş derin öğrenme ve yapay sinir ağlarının kullanılması ile birlikte doktor ve hemşireler, bilişsel görevleri daha hızlı gerçekleştirebilecekler.

2023’te önceden eğitilmiş dönüştürücü modellerden sentetik veri kullanım senaryolarına ve özel yapay zekâ çipleri kullanan küçük makine öğrenmesi modellerine kadar bir yapay zekâ patlaması yaşanması bekleniyor.

Yapay zekâ ve makine öğrenmesinin, çalışmaları otomatikleştirmede giderek artan bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. Gelişmelerin çoğu deneysel araştırma sırasında gerçekleşecek ve daha sonra toplu uygulama için uygun hale gelecek.

2023’te daha gelişmiş, otomatik ve akıllı bilgisayar korsanlığına şahit olacağımız öngörülüyor. Bilgisayar korsanları, şirketlere daha hızlı sızmak ve daha fazla veri ve para çalmak için yapay zekâya giderek daha fazla yöneliyor fakat aynı zamanda şirketlerini korumak için Bilgi Teknolojileri (BT) güvenlik personeli de yapay zekâya yönelecek ve her iki taraf da bu savaşta daha iyi taktikler geliştirmek için çalışacak. Siber güvenlik önem kazanacak.

Metaverse2023'te Artacak Olan Teknolojik Trendler

Günümüzde metaverse, internetin 1995’teki haline benzetiliyor. Yani birkaç yıl sonra ya da içinde toplum üzerinde internetin yaptığı etkiyi oluşturması bekleniyor.

Metaverse, yaşama ve sosyalleşme şeklimizi tamamen değiştirecek ve çok geç uyum sağlayan organizasyonların varlığı sona erecek, meta veri tabanının arkasındaki itici güç ise oyun endüstrisi olacak.

2023’te metaverse alanında kullanımı daha kolay ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü içeren daha fazla uygulamalar göreceğiz.

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik

Metaverse’ün en önemli unsurlarını oluşturan Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik (VR ve AR) teknolojileri ağırlıklı olarak oyun endüstrisinde kullanılsa da 2023 yılında insanların teknolojiyi sosyal etkileşim ve diğer amaçlar için kullanma eğilimi görülebilir.

Örneğin VR aracılığıyla insanlar birbirleriyle iletişim kurabilecek.

AR cihazları gerçek hayattaki nesnelerle etkileşim kurmak için akıllı telefonların kullanılmasına da olanak tanıyor.

Bu tüketici odaklı teknolojileri eğlence amaçlı kullanmanın yanı sıra eğitim ve iş amaçlı kullananlar da artacak. Zira 2023’ten itibaren hemen her sektörde profesyonel AR ve VR örneklerinin yaygınlaşmaya başlaması bekleniyor.

Eğitimde VR ve AR, sürece derinlemesine katılmaya ve sınıfta çalışılan ortamı ayrıntılı olarak modellemeye yardımcı olurken aynı zamanda kurumsal eğitimde de kullanılıyor.

Mimarlar ve mühendisler, binaları gerçek dünyada inşa etmeden önce sanal bina modelleri oluşturmak için VR ve AR kullanabilir.

Otomotiv endüstrisinde sanal gerçeklik uygulamaları, mühendislerin konsept geliştirme aşamasında yeni modellerin tasarım ve yapımını denemelerine olanak tanır.

Blok Zinciri 2023'te Artacak Olan Teknolojik Trendler

Şu anda blok zinciri teknolojisi ağırlıklı olarak finans sektöründe kullanılsa da 2023 yılında sağlık, devlet ve eğitim dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde bu teknolojinin uygulandığını görebiliriz.

Blok zinciri ayrıca yapay zekâ yardımıyla tıbbi kayıtlar gibi finansal olmayan verilerin saklanmasına da izin verebilir. Bu gelişme, sağlık hizmeti sunumunun güvenilirliğini ve güvenliğini artırmaya yardımcı olurken aynı zamanda sağlığı daha uygun maliyetli hale de getirebilir.

Eğitimle ilgili verileri depolamak için kullanılan blok zinciri teknolojisini görebiliriz. Bu, öğrencilerin öğrenim masraflarının azaltılmasına yardımcı olurken aynı zamanda eğitimin kalitesini de iyileştirebilir.

NFT ve Finans

NFT lerin çekirdeğini oluşturmaya başladığı merkezi olmayan finans, insanların finansal hayatlarını kontrol altına almaları için önemli ölçüde fırsatlar yaratacaktır.

Finans dünyasında devrim yaratmanın yanı sıra, NFT ler 2023’te içerik oluşturucuların, kripto para sahiplerinin ve yenilikçilerin geleneksel finans kurumlarının katılımı olmadan gelir elde etmeleri için tamamen yeni yollar getirecek ve bunu sağlayan daha fazla finans uygulamaları ortaya çıkacak.

Sürücüsüz Arabalar

2023 yılında sürücüsüz otomobil konseptinde radikal gelişmeler bekleniyor.

Gelişmiş yapay zekâ ve sensörlerin kullanımıyla otomobiller çevrelerini tanıyabilecek ve buna göre tepki verebilecek.

2023’ün elektrikli araçların daha uygun fiyatlı hale geleceği bir yıl olması beklendiğinden sürücüsüz arabalar da tamamen elektrikle çalışacak ve bu da onları daha çevre dostu hale getirecek.

Drone

Şu anda drone’lar çoğunlukla profesyonel fotoğrafçılar ve kameramanlar tarafından kullanılıyor. Bununla birlikte 2023 yılında drone’ların herkesin sahip olabileceği kadar uygun fiyatlı olacağı ve teknolojideki gelişmeler sayesinde yeniden şarj edilmeden saatlerce uçabilecekleri öngörülüyor.

2023 yılında drone’ların daha geniş amaçlar için kullanıldığı görülebilir.

Koku Görme

2023 yılında en ilginç teknolojik gelişmelerden biri de koku görme (Smell-o-Vision) teknolojisinin uygulanmaya başlaması olabilir.

Şu anda koku görme teknolojisi esas olarak tıp sektöründe kullanılıyor. Bununla birlikte 2023 yılında bu teknolojinin akıllı telefonlar, televizyonlar ve arabalar gibi çeşitli tüketici ürünlerinde de uygulanması bekleniyor.

Koku görme teknolojisi, kullanıcıların cihazları aracılığıyla birkaç farklı kokuyu deneyimlemelerini sağlayacak fakat kokunun yoğunluğu muhtemelen daha düşük hissedilecek.

Sonuç olarak yapay zekâ, metaverse, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik, blok zinciri, NFT ve finans gibi teknolojiler 2023 yılında önem kazanacak ve daha fazla göz önünde olacak.  


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .