Kurumsal İletişimde Kriz Yönetimi: Başarılı Stratejiler ve Örnekler

Kurumsal iletişim, işletmelerin tüm iletişim kanallarında etkili olduğu için marka farkındalığını direkt olarak etkileyebilecek bir güce sahiptir. 

Kurumsal iletişimde başarılı olan işletmelerin sadık bir müşteri kitlesine sahip olduğu ve olumlu bir profil çizdiği görülmektedir. Dolayısıyla, doğru iletişim yöntemlerinin işletmenizin başarılı olması yolunda en büyük avantajlardan biri olduğu söylenebilir. 

Bu avantajların yanı sıra, kurumsal iletişimde başarı sağlamak işletmenin zarar görebileceği kriz dönemlerinde de büyük bir avantaj sunmaktadır. 

Doğru kurumsal iletişim stratejileri hem işletmeniz için potansiyel kriz süreçlerini önleme konusunda hem de olası krizlerde kritik müdahalelerle durumun kurtarılmasında etkili olacaktır. 

Başarılı kriz yönetimi sürecinde kurumsal iletişimin rolü nedir? Kurumsal iletişimdeki doğru stratejiler işletmenizin marka değerini nasıl yükseltebilir? Gelin, bu soruların cevabını birlikte yanıtlayalım. 

Kurumsal İletişim Nedir? 

Kurumsal iletişim, işletmelerin iç ve dış kanallarla sürdürdüğü iletişim süreçlerindeki genel yaklaşım olarak tanımlanabilir. Kurumsal iletişimin bir yönü, işletmenin kendi departmanları arasındaki iş ve iletişim akışını sağlamayı amaçlar. 

Daha önemli bir yönü ise müşteriler ve diğer işletmelere karşı çizilen imajın da kurumsal iletişimdeki tercihlerle şekilleniyor olmasıdır. Bu yaklaşımlar, kurumsal kimliğinizi ve marka imajınızı şekillendirmesi nedeniyle müşterilerle kurulan bağın ve firmalarla kurulan iş birliklerinin de temel taşıdır. 

Bir İşletme İçin Kurumsal İletişim Neden Önemlidir?Kurumsal İletişimde Kriz Yönetimi: Başarılı Stratejiler ve Örnekler

Kurumsal iletişim, işletmenizin potansiyel müşteri kitlesiyle ve diğer işletmelerle arasında bir köprü işlevi görür. 

Kurumsal iletişimde iyi bir imaj çizilmesi marka farkındalığını yükselterek olumlu müşteri deneyimlerini ve diğer işletmelerle kurulan iş birliklerini artırır. 

Bu sürecin iyi yönetilmesi büyük kriz anlarında dahi işletmenizin imajını koruyacak ve ciddi kayıplar yaşamasını önleyecektir.  

Öte yandan, kurumsal iletişimde başarısız yöntemlerin kullanılması ve yanlış tercihler yapılması işletmenizin marka değerini düşürecektir. 

Dolayısıyla, işletmenizin devamlılığı ve başarılı olmasında kurumsal iletişimde çizilen imajın büyük bir katkısı olduğunu söylemek mümkündür. 

Kurumsal İletişimde Potansiyel Krizler Nelerdir? 

Kurumsal iletişim işletme içindeki ve dışındaki dinamiklere bağlı olduğu için büyük krizler yaşanabilir. Bu krizler sektöre ve işletmenin yapısına göre değişebilir. Genel olarak dış kanallarla, yani müşterilerle ve diğer firmalarla olan iletişimi zedeleyen krizlerin işletmeleri daha olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. 

İşletmelerin genel olarak karşılaştığı krizler şu şekilde sıralanabilir: 

Bozuk veya Hatalı Ürünlerin Satışa Sunulması 

Bu kriz, potansiyel müşteri kitlesinin ve anlaşmalı çalışılan diğer işletmelerin en çok sorun yaşadığı krizlerin başında gelir. 

Özellikle gıda, ilaç ve bakım sektöründe bu krizler sıklıkla yaşanmaktadır. Üretim, dağıtım veya satış aşamasında yapılan en ufak hatalar dahi ürünlerin bozulmasına ve insan sağlığını tehdit etmesine neden olabilir. 

Gıda ürünlerinde soğuk zincirin kırılması veya ürünlerin aşırı neme maruz kalması kolaylıkla bozulmasına neden olur. Soğuk zincir, üretimden satış aşamasına kadar her yerde korunmadığı takdirde ürünler bozulacaktır. 

Kozmetik ürünleriyle ilgili sorunlar genelde üretim aşamasındaki yanlış bir kimyasal maddenin kullanılmasından kaynaklanabilir. 

Örnek olarak gösterilen bu durumlara bakıldığında bu krizin çok ciddi sonuçlara sebep olduğu görülür. 

Müşteri Kitlesini Yanıltma 

Kurumsal iletişim aşamasında yaşanabilecek en büyük sorunlar arasında pazarlama taktikleri ve reklamların müşteri kitlesini yanıltması gelmektedir. 

Afiş ve reklamlarda ürünün satın alınmasını teşvik etmek adına zaman zaman abartılı tanıtım yöntemleri tercih edilebilir. 

Pazarlama aşamasındaki bu tanıtımlarda üründe olmayan özelliklerin varmış gibi gösterilmesi ve gereğinden fazla abartılması müşterilerin beklentilerinin karşılanmamasına neden olur. 

Müşteri sadakatini ve markanın güvenilirliğini korumak için yapılan ürün tanıtımlarında gerçekçi bir duruş sergilemek önemlidir.  

Yanlış pazarlama yöntemleri, olumsuz müşteri deneyimlerine ve sert eleştirilere neden olacaktır. Hem işletmenizin marka imajı zedelendiği hem de potansiyel müşteri kitleniz güven sorunu yaşadığı için büyük bir krize neden olacaktır. 

Sosyal Medya Kanallarını Yanlış Yönetme 

Sosyal medya ekibinden veya yönetimin onlara verdiği direktiflerden kaynaklanan sosyal medya krizleri, kurumsal iletişim krizleri arasında en yaygın olanlarındandır. 

Dijital çağın en önemli tanıtım yüzlerinden biri olan sosyal medyada işletmeyi iyi temsil edememek büyük krizlere yol açabilir. Bu alanda yapılan en büyük hatalar arasında iletişim ekibinden birinin veya daha üst yetkiye sahip olan çalışanların işletmenin hesabından politik veya kişisel fikirlerini paylaşması yer alabilir. 

İşletmenin yüzü olması gereken bir hesapta kişisel fikirlerin paylaşılması bu fikirlerin işletmeye ait olması gibi bir yanılgıya sebep olabilir. Bu durum hem potansiyel müşteri kitlesini hem de işletmeler arasındaki iletişimi zedeleyebilir.

Özellikle sosyal medyanın yükseldiği bu çağda, bu tür radikal hataların finansal kriz gibi ağır sonuçlara sebebiyet verdiği görülür. 

Tüm bu potansiyel krizler işletmeniz için farklı açılardan ciddi sorunlar yaşamanıza neden olur.  

Peki, bu krizlerden işletmenizi çıkarmak için nasıl yöntemler izleyebilirsiniz?

Kurumsal İletişimde Kriz Yönetiminde Etkili Olmanın Yolları 

Kurumsal iletişimde kriz süreçleri büyük bir problem olsa da etkili yöntemler ve doğru tercihlerle işletmenizin imajını kurtarabilirsiniz. 

İşte, bu durumlarda etkili olacak bazı yöntemler: 

İletişim Temelli Eğitimlerden Faydalanmak 

Krizlerle başa çıkmanın en kolay yöntemi, bu krizlerin çıkmasını önleyecek temel kuralları uygulamaktan geçer. 

Öncelikle, kurumsal iletişimde temel noktaların ve iletişimi iyileştirecek stratejilerin ekip tarafından bilinmesi gerekmektedir. 

Ekibinize farklı eğitim olanakları sunarak güncel kurumsal iletişim metotlarının en doğru yollarla öğretildiği ek eğitimler düzenlemek krizleri önlemeyi ve kriz sonrası süreci kolaylaştırmayı sağlayacaktır. 

Ayrıca bu eğitimler sosyal medya ve pazarlama kaynaklı krizlerin büyük oranda önlenmesine yardımcı olacaktır.  

Detaylı Bir Risk Planlaması Yapmak

Kurumsal iletişim hem iç hem dış dinamikler üzerinden şekillendiği ve insan ilişkilerine dayalı olduğu için farklı meselelerde sorun yaşanma ihtimali yüksektir.  

Bu olası sorunları ve iletişimde çıkacak potansiyel anlaşmazlıkları öngörmek, kriz yönetimi sürecini kolaylaştırır.  

Başka bir şirketle kurulan iş birliklerinde veya işletmenin yeni bir projeye başlama sürecinde bir risk analizi yaparsanız kriz yönetiminde hasarı en aza indirgeyebilirsiniz. 

Kriz Ekibi Oluşturmak 

Potansiyel krizlere hazırlıklı olmak için bu süreçlerle nasıl başa çıkılması gerektiğini bilen bir ekibin oluşturulması kurtarıcı bir hamledir.  

Olası krizlerin tartışıldığı ve krizlerle ilgili simülasyonlara çözüm üretilen toplantılar yapılarak bu ekibin yaratıcı çözüm üretme yönleri geliştirilebilir. 

Kriz Aşamasında Hızlı Hareket Etmek 

Krize müdahale aşamasındaysa ilk olarak krizi tanımlamak ve acil durum planlarını devreye sokmak gerekir. Ekibinizle ve işletmenin gerekli tüm departmanlarına hızlı bir şekilde ulaşarak görevlerini detaylı bir şekilde açıklayabilirsiniz.. 

Bu süreçte pratik çözümler üretmek ve olaylara anında ve doğru hamlelerle müdahale etmek krizin büyümesini önleyebilir. 

Medya Kanalları Aracılığıyla Etkileşimde Bulunmak 

Söz konusu kriz, zehirlenmeye veya ciddi derecede sağlık problemlerine neden olan bir kriz olabilir. Bunun dışında ekipteki insanların kamuda tepki uyandıracak hareketleri de işletmenize yansımış olabilir. 

Bu gibi durumlarda görsel medya, basılı medya ve sosyal medya kanallarıyla güçlü ilişkiler kurmak işletmenizi kriz anından kurtaracak kilit çözüm işlevi görmektedir. 

Yanlış anlaşılmaların yaşandığı durumlarda hemen gerekli açıklamaların hazırlanması ve medya kanallarına iletilmesi sayesinde işletmenizin imajının zedelenmesini engelleyebilirsiniz. 

İşletme veya çalışanların ihmalinden kaynaklanan durumlarda da müşteri kitlenizden gerekli özrü dilemek için yine bu kanalları kullanabilirsiniz. 

Medyanın tüm kollarını aktif kullanmak, kurumsal iletişimin en güçlü ve en etkili kriz yönetim araçlarının başında yer alır.  

Dijital Araçlardan Faydalanmak  

Kriz yönetimi süreçlerinde doğru seçimleri yapmak için iletişim akışının hızlı olması ve çözüm önerilerinin olabildiğince kısa sürede üretilmesi önemlidir.  

Video konferans platformları başta olmak üzere farklı dijital araçlardan faydalanmak toplantıların düzenlenmesinde ve ekip içi iletişim süresinde etkili olmanızı sağlar. 

Acil toplantıları online platformlar üzerinden düzenlemek hem zaman avantajı sağlayacak hem de çözüm üretme aşamasında yaratıcı fikirler ortaya çıkması adına imkân sağlayacaktır. 

OctaMeet ile Kriz Yönetimi Süreçlerini KolaylaştırınKurumsal İletişimde Kriz Yönetimi: Başarılı Stratejiler ve Örnekler

Kriz yönetimi süreçlerinde dijital araçlardan faydalanmanın ekip içi iletişimde faydalı olacağından ve dolayısıyla hızlı çözümler üretmeye yardımcı olacağından son derece önemli olduğundan bahsetmiştik. 

Kurumsal iletişim süreçlerinde toplantıların hızlı organize edilmesi ve etkin bir iletişim süreci konusunda video konferans platformları en pratik çözümler arasında yer alır. 

Video konferans platformu OctaMeet, ekip içi iletişimi güçlendirecek çözümleri sayesinde kriz dönemlerindeki toplantılarınızda büyük kolaylık sağlar. 

OctaMeet ile acil durumlarda ekibinizle hızlı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Son dakika toplantılarına bile hazırlıklı olarak süreci daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. 

OctaMeet’in Kurumsal İletişim Sürecinde Etkili Özellikleri  

  • Yüksek seviye ses ve görüntü kalitesi sayesinde toplantılarınızı herhangi bir sorun yaşamadan kesintisiz şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 
  • Takvim entegrasyonu özelliği ile toplantıların tüm ekibe eş zamanlı olarak hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz. Ekibiniz toplantı takvimini kullandığı e-posta sağlayacısı üzerinden takip edebilir.
  • Toplantı odalarını kullanarak krizle bağlantılı farklı sorunlar için ekibinizi farklı gruplara bölerek çalışabilirsiniz. Kriz yönetiminde aktif rol alan grupları etkili ve odaklı bir şekilde çalışmaları adına teşvik edebilirsiniz.
  • Uygulama içi mesajlaşma özelliği sayesinde fikirlerinizi ve çözüm önerilerinizi kolayca paylaşabilirsiniz
  • İnteraktif Beyaz Tahta özelliği sayesinde kriz hakkındaki temel problemleri ve potansiyel çözüm önerilerini görselleştirerek ve şema haline getirerek genel tabloyu daha iyi görebilirsiniz. 

Siz de OctaMeet’in bu özelliklerinden faydalanarak kurumsal iletişim ve kriz yönetiminde üst seviye kontrolü sağlayabilirsiniz. 

Kurumsal iletişim, işletmenizin müşterilerle olan ilişkilerinde büyük başarı sağlamayı ve bu yolla marka farkındalığını artırmayı amaçlar. 

Bu süreçte ortaya çıkan krizlerin iyi yönetilmesi de işletmenizin imajını korumayı ve müşterilerle olan olumlu ilişkilerin devamlılığını sağlayacaktır.  

OctaMeet’i kullanarak kriz süreçlerinde hızlıca toplantı düzenleyebilirsiniz. Pratik özellikleri sayesinde toplantılarınızda en yüksek düzeyde verime ulaşarak krizler için faydalı ve yaratıcı çözümler üretebilirsiniz. 

OctaMeet’i keşfetmek için hemen bir demo görüşmesi ayarlayabilir veya sorularınız için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .