Evden Çalışan Kadınlar Erkeklerden Daha Mutlu

Günümüzde evden çalışma sisteminin tersine dönmesi artık pek olası değil.

5 Aralık 2022 günü yayınlanan Hilda (Avustralya’da Hanehalkı, Gelir ve Çalışma Dinamikleri) anketinden elde edilen veriler, çoğunlukla evden çalışan Avustralyalıların oranının pandemiden önce yaklaşık %6 iken, 2020’de %21’e sıçradığını gösteriyor. 2021’de ise %21’den %24’e bir sıçrama daha görülüyor.

Artış en çok Victoria’da (2020 araştırması yapıldığında karantina altında olan bir bölge) belirginken, Tazmanya dışındaki tüm eyaletlerde büyük artışlar oldu.

Tarım sektörü dışındaki her sektörde evden çalışma arttı. En çok da ofis işlerinin hakim olduğu sektörlerde bu artış çok açık bir şekilde gözlemlendi.

Evde Çalışmak Daha mı Kolay Yoksa Daha mı Zor?

2020 anketi, evden çalışma saatlerini artıran çalışanlara işlerinin “çok daha iyi”, “biraz daha iyi”, “hemen hemen aynı”, “biraz daha kötü” veya “çok daha kötü” olup olmadığını sordu.

Verilen cevaplara bakıldığında evden çalışma, çalışanlara zamanları üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak ve özel hayatı dengelemeyi kolaylaştırabilir. Ayrıca evden çalışanlar genellikle çalışırken daha az bölündüğünü söylüyor. Bu da evde çalışmanın daha az stresli olabileceği anlamına gelebilir.

Ancak, evden çalışmak iş ve çalışma dışı zaman arasındaki sınırları bulanıklaştırarak işi, mesai saatleri dışına itebilir. Ayrıca, çalışanların iş arkadaşlarıyla etkileşime girme fırsatı olmadan daha fazla izole zaman geçirmesi anlamına da gelebilir.

İş arkadaşlarıyla etkileşimin azaldığı uzaktan çalışma modelinde, iş arkadaşlarıyla bağları koparmamak, sık sık iletişimde kalmak ve hatta şirket kültürüne bağlılığı artırmak için siz de OctaMeet kullanabilirsiniz. Her sektörden ve yaş grubundan insanın kullanımına uygun olarak farklı özellikler barındıran OctaMeet’i 7 gün ücretsiz denemeye başlayın.

Anketin ortaya çıkardığı sonuç, işlerini yapma becerileri üzerinde olumsuz etkiler olduğunu bildiren çalışanların oranının (%42), olumlu etkiler bildiren orandan (%24) çok daha fazla olduğuydu.

Olumsuz etkileri bildiren sayının olumlu etkileri bildiren sayıdan fazla olması şaşırtıcı görünebilir.

Ancak, 2020’de birdenbire evden çalışmak zorunda kalan insanların çoğunun özel çalışma alanlarından yoksun olduğunu unutmamak gerekir. Ek olarak, evde çalışan diğer hanehalkı üyeleriyle, uzaktan eğitim alan çocuklarla aynı alanı paylaşmak zorunda kaldığı gözden kaçmamalıdır.

Pandemi olmayan zamanlarda, evden çalışmanın gönüllü olduğu durumlarda veya evden çalışanlara çalışma alanlarının oluşturulduğu durumlarda, değerlendirmelerin daha olumlu olması muhtemeldir.

Kadınlar Erkeklerden Daha İyi Hissediyor

Evden Calisan Kadinlar Erkeklerden Daha Mutlu 2

2020 Hilda anketi, evden çalışmanın iş tatmini üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olduğu sonucunu gösterdi. 

Ancak 2021 anketinden elde edilen veriler üzerinde yürüttüğümüz yayınlanmamış ön araştırma ise, farklı bir tablo çiziyor.

Yapılan araştırmada, hem 2019 hem de 2021’de istihdam edilen insanlara odaklanıldı ve çalışan özellikleri kontrol edildi. Evden çalışma kapsamındaki değişiklikler ile iş tatminindeki değişiklikler arasında erkeklerden çok kadınlarda önemli bir pozitif ilişki bulundu.

Ayrıca, kadınlardaki iyileşmenin çocuklu kadınlarda daha yoğun olduğu ortaya çıktı.

En büyük artış ise iki gün iş yerinde, üç gün evde çalışanlarda görülüyor.

Hibrit çalışma düzenine geçen anneler için, ortalama iş tatmini sıfırdan ona kadar bir ölçekte yaklaşık 0,9 puan arttı ve bu da %12’lik bir iyileşme anlamına gelmekte.

Bulgular, çalışanlar için evden çalışmanın temel faydasının, iş ve aile sorumluluklarını birleştirme becerisinin artmasından kaynaklandığını gösteriyor. Ev ve bakım işlerinin büyük kısmını omuzlamaya devam eden kadınlar için, erkekler için olduğundan çok daha önemli.

Evden çalışmak için daha fazla fırsat, annelerin iş dünyasına daha fazla dahil olmasını sağlamaktadır. 

Evden Çalışmak Kariyer Yolunda Bir Tuzak Olabilir

Bir iş yerinde gözle görülür şekilde bulunan çalışanların, ofiste olmayan çalışanlara göre terfi etme ve ekstra sorumluluk alma olasılıklarının daha yüksek olduğu iyi bilinmektedir.

Kadınlar erkeklerden daha hızlı bir şekilde daha az görünür hale gelirse, çabalarının fark edilmesi daha az olasıdır ve terfi olasılıklarını artıran görev ve rollerden dışlanmaları daha kolaydır.

Tutumlar değişmedikçe, uzaktan çalışmanın bu dezavantajı kadınlar için daha belirgin hale gelebilir.

Kısmen evden çalışan anneler daha yüksek iş tatmini bildirmelerine rağmen, iş yerlerinde görünürlük kaybı riskiyle karşı karşıya kaldıkları unutulmamalıdır.

Referans: https://www.theguardian.com/australia-news/2022/dec/05/working-from-home-boosts-womens-job-satisfaction-more-than-mens-and-that-has-a-downside