Çalışan Mutluluğunu Artırmanın Sırları: Şirketler İçin Stratejiler ve İpuçları

Çalışanlar, kurumlar için önemli bir yapı taşıdır. Şirketteki işlerin aksamamasını sağlayan, müşteriler ile iletişim halinde olan çalışanlardır.

Kurum için oldukça önem arz eden çalışan mutluluğunu göz ardı etmek, şirkette performans düşüşü yaşanmasına sebep olabilir. Çünkü mutluluk ile performans arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Çalışanlar, şirket içinde ne kadar mutlu ise bu durum işlerine de yansımaktadır.

Çalışanların mutluluğunu etki eden birçok unsur bulunmaktadır. Bu noktalara önem vererek ve çeşitli faaliyetler organize ederek çalışanlarınızın mutluluğunu tasarlayabilirsiniz.

Çalışan Mutluluğunun Şirkete Getirileri Nelerdir?

Şirketi ayakta tutan ve ileriye taşıyan nihai taş çalışanlardır. Çalışanların kurumuna karşı bağlılığı ve çalışma alanlarında mutlu olmaları ile çalışan performansı arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır.

Eğer bu ilişki pozitif yönde olursa şirkete getireceği birçok avantaj bulunmaktadır:

 • Mutlu olan çalışanlar, işlerini daha motive bir şekilde yapacaklardır. Bu da işteki verimliliğin artmasını sağlar.
 • Şirketin bünyesinde bulunan müşterilerin ilk iletişim kurduğu kişiler çalışanlardır. Müşteriler, çalışanların performanslarına göre şirketlere dahil olurlar. Mutlu bir çalışan müşteriye karşı daha ilgili olur böylelikle müşterilerin memnuniyeti artar.
 • Müşterilerin şirketle ilgili yaptıkları yorumlar gelecekteki işbirlikleri için oldukça önem teşkil etmektedir. Müşteri şirket ile ilgili güzel şeylerden bahsederse şirketin bünyesine yeni müşteriler katması sağlanır.
 • Oluşacak yeni işbirlikleri sayesinde daha fazla kar elde etme fırsatı yakalanır.
 • Çalışanlar şirketlerinde kendilerini mutlu hissederlerse bunlar da gerçekleştirecekleri projelere olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Çalışanlar, daha motive olacaklar ve çeşitli projeler üreteceklerdir.
 • Çeşitli projeler oluşturan kurum, yaratıcılık ve yeni şeyler geliştirme açısından gelişim kat eder.
 • Şirketlerin kendilerine önem verdiklerini hisseden ve o kurumda çalışırken kendini mutlu hisseden çalışanlar, şirketlerine daha bağlı olurlar. Böylelikle şirket, çeşitli pazar alanlarına girerek farklı şirketlerle güzel işbirliklerine imza atar.

Şirketin Çalışan Mutluluğunu Sağlayabilmesi İçin Önem Vermesi Gereken NoktalarÇalışan Mutluluğunu Artırmanın Sırları: Şirketler İçin Stratejiler ve İpuçları

Çalışanların kurum içindeki mutluluğunu sağlayan ve kuruma karşı aidiyet duygusunu oluşturan birçok unsur bulunmaktadır. Çalışanlar, en çok manevi açıdan eksiklik hissettikleri için şirkette mutlu olmadıklarını ifade ediyorlar.

Şirketlerin, maddi ve manevi açıdan önem verip uygulaması gereken birçok husus bulunmaktadır.

Manevi Açıdan Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Çalışan mutluluğu, şirket için yaptıkları işlerde öne çıkmaları için oldukça önem arz etmektedir. Çalışanlar, mutluluklarını en çok manevi konulara bağlamaktadır.

Örnek vermek gerekirse, eğer çalışan takdir edilirse kendini değerli hisseder ve işine karşı önem verildiğini görür. Bu da çalışanın mutlu olmasını sağlar ve şirketine karşı bağlılığını artırır.

Kurumların maneviyat açısından önem vermesi gerektiği konuları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • En önce yöneticinin de mutlu olması gerekir. Mutluluk bulaşıcıdır. Eğer yönetici güler yüzlü ve yumuşak huylu ise çalışan da kendisini daha güvende hisseder ve o da yöneticisine ve iş arkadaşlarına karşı güler yüzlü olur.
 • Çalışanınız ile birlikte alacağınız kararlarda oldukça gerçekçi olun. Ütopik kararların gerçekleşmemesi çalışanı da umutsuzluğa ve kendini yetersiz hissetmesine itebilir.
 • Çalışanlarınıza karşı oldukça şeffaf olun. Onlara karşı dürüst olun ki size karşı güven hissedebilsinler. Güven ortamı olmayan çalışma alanlarında ilerleme oldukça sekteye uğrayacaktır.
 • Çalışanların o şirketlere ait olduklarını hissetmelerini sağlayın. Her sabah çalışanlarınıza günaydın deyin ve onların halini hatrını sorun. Çok küçük bir adım gibi gözükebilir ama çalışanların oldukça önem verdiği bir noktadır.
 • Çalışanlarınız ile sürekli iletişim halinde olun. İletişim sürecinde çalışanlarınıza geri bildirimler verin, böylelikle çalışanlar eksik yanlarını kapatarak daha güzel projeler ortaya çıkarabilirler.
 • Çalışanlarınızdan şirket ile ilgili, projeler hakkında geri dönüşler isteyin. Bu çalışanların düşüncelerine önem verdiğinizi gösterir ve çalışan kendini değerli hisseder.
 • Son olarak çalışanlarınızı başarılı ve başarısız çalışmalarında takdir edin ve onlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkürlerinizi iletin.

Çalışanlarınız ile iletişim halinde kalmak, onlara takdiri ve teşekkürü iletebilmek, çalışanlara geri dönüşler vermek ve onlardan geri dönüşler alabilmek için OCTAPULL’un OctaMeet ürününü kullanabilirsiniz. 

OctaMeet, çalışanlarınız ile kolay bir şekilde iletişim kurabilmenizi sağlar. Hemen ücretsiz demo talebi için tıklayın.

Maddi Anlamda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Çalışan mutluluğunu tasarlarken, dikkat edilmesi gereken bir husus da maddiyattır.

Biraz daha açıklamak için şu şeklide örnek verebiliriz: Çalışanların işlerini yapmak için kullandıkları bazı teknolojik aletler bulunmaktadır. Bu teknolojik ürünlerin altyapıları tam değilse çalışan görevini istediği gibi yapamayacaktır ve bu da onun mutsuz olmasına zemin hazırlayacaktır.

 Şirketlerin maddi açıdan dikkat etmeleri gerektiği kısımları şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Çalışanların önem verdiği kısımlardan birisi maaşlarıdır. Çalışanlar emeklerinin karşılıklarını almak isterler. Maaşlarında iyileştirme yaparak onların mutlu olmasını sağlayabilirsiniz.
 • Çalışanların mutluluğunu sağlamada bir önemli nokta da ödüldür. Çalışanlarınıza tatil izni vermek, kahve ısmarlamak gibi ödüllerle onları mutlu edebilirsiniz.
 • Altyapınızın sağlam olmasına dikkat edin.
 • Teknolojinin ilerlediği bu çağda teknolojik aletlere yatırımlar yapın.
 • Çalışanlarınız ile gerek kurum içinde gerek kurum dışında çeşitli aktiviteler organize edin. Bu hem çalışanların kendi içlerinde ve yöneticileri ile olan ilişkilerinin kuvvetlenmesini sağlar hem de çalışanların sosyal aktivitenin içinde bulundukları zaman kendilerini daha mutlu hissetmelerini sağlamış olursunuz.

Çalışanların Mutluluğunu Tasarlarken Organize Edebileceğiniz Etkinlik FikirleriÇalışan Mutluluğunu Artırmanın Sırları: Şirketler İçin Stratejiler ve İpuçları

Monoton bir iş kültürünün yerine çeşitli aktiviteler organize eden şirketlerin çalışanları daha mutludur.

Çeşitli sosyal aktivitelerin yapılması çalışanlar üzerinde oldukça olumlu bir etki yaratır. Bu etkileri kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Kurum içi iletişim güçlenir.
 • Çalışanlar işlerini yapmak için daha motive olurlar.
 • Çeşitli faaliyetler ile kendilerini geliştirme fırsatı yakalarlar.

Birçok avantajı bulunan sosyal etkinlikleri şirketinizde uygulamanız, kurumun imajı için de oldukça olumlu bir etki oluşturacaktır.

Kurum içinde ve dışında yapabileceğiniz faaliyetleri şu şekilde maddeleyebiliriz:

 • Çalışanların kişisel gelişimlerini etkileyecek sağlıklı yaşam, psikolojik konular (kaygı, stres yönetimi vb.), zaman yönetimi gibi atölyeler oluşturabilirsiniz.
 • Sağlık açısından önemli olan spor, çalışma saatlerinden dolayı arka plana atılan bir konudur. Şirketteki bir bölümü, sportif faaliyetlerin yapılmasını sağlayacak alana çevirebilirsiniz.
 • Tiyatroya gitmek, sanat galerisi ve müze gezmek gibi kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize edebilirsiniz.
 • Topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk kültürünü şirketinize dahil edebilirsiniz. Böylelikle çalışanlar, topluma faydalı bir birey oldukları için kendilerini mutlu hissedeceklerdir.
 • Doğum günü, yılbaşı gibi özel günleri şirket içinde kutlayabilirsiniz.
 • Teknolojinin ilerlediği bu çağda teknolojik trendleri takip edip çalışanlarınıza çeşitli eğitimler vererek şirketinize entegre edebilirsiniz. Çalışanlar, teknolojinin gerisinde kalmadıklarını ve kendilerini geliştirdiklerini hissederler ve böylelikle çalışanlarınızın mutluluğunu tasarlamış olursunuz.

OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .