Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kültürü Nedir? Şirkete Nasıl Dahil Edilir?

Kurumlar için sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk olarak da ifade edilir. 

Sosyal sorumluluk kültürü; ekonomik, sosyal ve çevresel konulara önem vererek ihtiyaçları karşılamaya çalışmak; toplumun ve çevrenin refahına önem vermek amacıyla maddi ve manevi açıdan çözüm bulmaktır.

Kurum ve kuruluşların bu kültürü oluşturabilmeleri şirketin konumu ve prestiji için oldukça önemlidir.

Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Faydaları

Toplum sorunlarını ele alarak oluşturulan sosyal sorumluluk çalışma kültürünü olabildiğince yaygınlaştırmak gerekir.

Sosyal sorumluluk çalışmalarının faydalarını üç temel başlıkta ele alabiliriz:

Şirkete Faydaları

Şirketlerde oluşturulan sosyal sorumluluk kültürü; şirketin görünürlüğünü, değerini artırır ve şirketin şu an ki konumunu daha ileriye taşır.

Şirketlerde oluşturulan kurumsal sosyal sorumluluk kültürü, şirkete çeşitli açılardan imkanlar tanır.

 • İnsanlar, hayata geçirilen projeyi şirketle bağdaştırır. Bu sayede şirketin bilinirliği artar.
 • Topluma değer veren şirketler daha saygın olurlar.
 • Uygulanan projeler vesilesi ile daha fazla kurum ve kuruluş tanıma fırsatı yakalanır.
 • Şirketler yeni pazarlara girerek bünyelerine yeni müşterileri kazandırırlar.
 • Sosyal sorumluluk çalışmaları şirkete olan güveni artırmayı sağlar ve müşterilerin şirkete olan sadakatini geliştirir.

Topluma Faydaları

Kamu yararını gözeterek oluşturulan bu seferberliklerin en büyük faydası toplumadır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Eksik durumlara çözüm üretmek amacıyla oluşturulan bu projeler, toplumdaki yaşamın daha sürdürülebilir olabilmesini sağlar.
 • İhtiyaç sahiplerinin maddi ve manevi gereksinimlerini karşılayarak sınırlı kaynakların daha dengeli paylaştırılması sağlanmış olur.
 • Projeleri oluşturan şirketler, çocukları da olabildiğince etkinliklere dahil etmeye çalışırlar. Böylelikle toplumsal sorunlara karşı daha hassas ve duyarlı bireylerin yetişmesi sağlanır.

Bireye Faydaları

Projeler her ne kadar takım çalışmaları ile ortaya çıksa da proje sürecinde, öncesinde ve sonrasında bireylere fayda sağladığı birçok alan bulunmaktadır.

 • Projeler sayesinde hem kendi şirketinden hem de başka kuruluşlardan insanlar tanıyarak çevre edinme fırsatı yakalarlar.
 • Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığı için daha kuvvetli özgeçmişe sahip olur.
 • Bireylerin sorumluluk alma becerisi gelişir ve toplumdaki olaylara daha geniş perspektiften bakmaya başlar.
 • Topluma, ülkeye fayda sağlayacağı için hem ruhen hem de fiziki olarak kendini daha iyi hisseder.

Şirketlerin Sosyal Sorumluluk Kültürünü Geliştirmek İçin Çalışabileceği KonularKurumsal Sosyal Sorumluluk Kültürü Nedir? Şirkete Nasıl Dahil Edilir?

Şirketlerin imajı için kurumsal sosyal sorumluluk kültürünü oluşturmak oldukça önem teşkil etmektedir. İnsanlar, topluma faydası olan şirketleri daha çok tercih ediyor.

Bu kültürü oluşturabilmek için şirketin kuruluş amacına uygun olan konuyla ilgili sürdürülebilir projeler üretebilirsiniz.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları için tercih edilen konulara şu şekilde örnekler verebiliriz:

 • Eğer sağlık sektörü ile ilgili bir kuruluş iseniz sağlık konusu üzerine çeşitli bilgilendirici içerikler üretebilirsiniz.
 • Eğer hakları koruyup gözetmek üzerine kurulu bir şirketseniz; insan hakları, çocuk, kadın ve hayvan hakları, kimsesiz çocukları koruma üzerine çalışmalar yürütebilirsiniz.
 • Eğer şirketin kültürel ve sosyal etkinlikler üzerine çalışmalar yapıyorsa; spor ve sanat konularına ağırlık verebilirsiniz.

Şirket İçinde Yapılan Sosyal Sorumluluk Projelerinde Dikkat Edilmesi Gerekilen Hususlar

Şirkette kurumsal sosyal sorumluluk kültürünü oluşturmak şirketin markası için önemlidir. Oluşturulacak seferberlik, şirketin imajını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir.

 • Olumsuz yönde etkilenmemek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Meydana getirilecek projenin sürdürülebilir ve uzun vadeli olması oldukça önemlidir. Bu projenin adının daha ileri yıllara kadar taşınmasını sağlar.
 • Kurumun misyonunu destekleyen ve vizyonunu ortaya çıkaran konuları seçmeye özen gösterin. Kurumun kültürüne uymayan projeleri üretmek şirkete karşı olan güvenin zedelenmesine sebep olabilir.
 • Projenizin amaçlarını ve hedeflerini iyi bir şekilde anlatan video ve tasarımlar oluşturarak sosyal medyada çalışmanızın reklamını yapın. Bu, çalışmanın insanlara daha kolay duyulmasını sağlar.
 • Toplumun kazanımlarını ön planda tutmaya özen gösterin.
 • Hayata geçirdiğiniz çalışmaya ait web sitesi ve sosyal medya hesapları açın ve oralarda aktif içerikler üretmeye çalışın. Bu projenizin hala hayatta olduğunu gösterir ve düzenli yaptığınız paylaşımlar ile insanları da çalışmanıza gönül vermesi için teşvik etmiş olursunuz.
 • Son olarak, eğer proje üretmek için nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız kurumunuzun misyon ve vizyonuna uyan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek verebilir ya da o çalışmayı finanse edebilirsiniz.

Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında görüşmek için OCTAPULL’un OctaMeet ürününü kullanabilirsiniz. OctaMeet sayesinde kolay bir şekilde toplantı organize edebilirsiniz ve proje için çalışmalara erkenden başlayabilirsiniz.

Şirketlerin Uygulamış Oldukları Sosyal Sorumluluk Projelerine ÖrneklerKurumsal Sosyal Sorumluluk Kültürü Nedir? Şirkete Nasıl Dahil Edilir?

Toplumun ihtiyaçlarını gözeterek ülkemizde birçok proje hayata geçirildi. Bu projelere örnek olarak şunları verebiliriz:

Doğan Yayın Grubu – Baba Beni Okula Gönder

Baba Beni Okula Gönder projesi, 23 Nisan 2005’te Doğan Gazetecilik ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından hayata geçirildi. Bu seferberliğin amacı Türkiye’nin her köşesindeki kız çocuklarının eşit eğitim olanaklarına sahip olmalarını sağlamaktır.

Hayata geçen bu proje sayesinde birçok kız çocuğu okula gidip eğitim alabilmektedir. Maddi açıdan destek olabilmek için de kız çocuklarına burs sağlanmıştır. Şu an birçok yerde kız çocukları daha eşit şartlarda eğitim almaktadır.

Vodafone – Düşler Akademisi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Alternatif Yaşam Derneği tarafından 2008 yılında başlatılan Düşler Akademisi projesinin temel amacı, engelli bireylerin topluma kazandırılmasını sağlamak ve yaşamdaki zorluklarını biraz daha kolaylaştırabilmektir.

Engelli bireylerin sanatla iç içe olma imkanı bulunmaktadır. Böylelikle hem toplum içindeki dışlanmanın kırılması hem de daha üretken olma ve problem çözme gibi becerilerin gelişmesi hedeflenmektedir.

Doğuş Otomotiv – Trafik Hayattır

Doğuş Otomotiv tarafından 2004 yılında, topluma trafik güvenliğine ve trafik kurallarına dikkat etmeye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirilen bir projedir.

Trafik Hayattır projesi, trafikte daha dikkatli olmak, insanların güvenlikleri için emniyet kemerini takmaya teşvik etmek ve hız sınırını kontrol etmek için çeşitli bilinçlendirici çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Bu tarz çalışmaların ülkede daha fazla yaygınlaşması için siz de şirketinizde sosyal sorumluluk kültürünü oluşturup kolları sıvayarak işe koyulabilirsiniz.


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .