Kurum Kültürü Nedir?

Kurumlar verimlilik için yaşarlar. Daha yüksek verim, daha yüksek karlılık ve daha yüksek hacimde iş yapmak demektir.

Verimliliği artırmanın en kilit yollarından birisi, bir şirket kültürüne sahip olup bunu korumaktan geçiyor. Kurum içerisindeki ast üst ilişkileri, yeniliğe açıklık gibi durumlardan tutun, çalışan davranışlarının düzenlenmesine kadar her şeyi kapsayan bir kavram olan kurum kültürünün net bir şekilde belirlenmiş ve istikrarlı olması çok önemli.

İş dünyasının dijital dönüşümüyle birlikte, uzaktan çalışma modelinin kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi gerekebilir.

Yapılan araştırmalar, uzaktan çalışmanın gelecekte iş dünyasında büyük bir yer kaplayacağını gösteriyor. Amerika’nın en büyük şirketlerinden PwC’nin 40 bin çalışanını uzaktan çalışma sistemine geçireceğini duyurması, tamamen uzaktan çalışma veya hibrit çalışma modellerinin uzun vadede de hayatımızda yer alacağının en büyük göstergelerinden birisi.  

Uzaktan Çalışmayı Kurum Kültürü Haline Getirin

Kurum kültürü; kuruma özgü davranışları, inançları ve alışkanlıkları içeren bir bütündür. Kurum içerisindeki düzeni ve disiplini sağlamak için davranışları, ilişkileri ve çalışma yöntemlerini düzenleyen yazısız kurallardır.

Kurum kültürünü oluşturan şeyler arasında;

  • Kurumun kuruluş hikayesi ve tarihi,
  • Sırtını yasladığı temel değerleri,
  • Çevresiyle ilişki biçimi,
  • Vizyonunu ve misyonunu sayabiliriz. 

Fakat ‘kurum kültürü’, asıl olarak şirket içerisinde işlerin nasıl yürüdüğü ile ilgilidir.

Kurum Kültürü Neden Önemlidir?

Oturmuş bir kültürü olan bir şirkette, kurum kültürü sayesinde çalışanlar nasıl çalışmaları gerektiğine dair kılavuz bulurlar, bu da onların bilinmezlik içerisinde kaybolmalarını engeller. İşlerin nasıl yürüyeceği konusunda bir kılavuz olan kurum kültürü, çalışanlar tarafından da benimsenir. 

İnsan kaynaklarının yardımıyla kurum kültürünü benimseyen çalışan, işe başladığı zaman kendisine bir yol gösterici bulmuş olur. Kurum kültürü sayesinde adaptasyon sürecini hızlı geçiren çalışan, aynı zamanda bu kültür sayesinde kendisini büyük bir bütünün parçası olarak hisseder. 

Sağlam bir kültürün içine girdiğinin farkında olan çalışanın iş tatmini artar. Bu da hem işine olan memnuniyetini, hem de verimini artırır. Çalışan aidiyeti sağlanmış olur ve şirket, değerli bir üye kazanır.

Verimli bir kültür içerisinde bulunan çalışanlar, etraflarına sizin şirketinizin ne kadar ‘süper’ olduğundan bahsedebilirler. Bu da kurumsal imaj konusunda size avantaj sağlayarak, çalışmak için arzulanan bir şirket haline gelmenizi sağlayabilir.

Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Kurum kültürü, şirketin kurulmasıyla birlikte hemen oluşmaz, bu zaman alıcı bir süreçtir. Paydaşların bu oluşumdaki rollerinin büyüklüğü farklılık gösterir fakat şirketin tüm paydaşları bu kültürün oluşmasında ve aktarılmasında rol oynar. 

Şirketlerin insan kaynakları departmanları, bu konudaki en yetkili birimler olarak görülebilir. Kültürün oluşmasında yönlendirici olabilirler. KPMG’nin 2020 yılında yaptığı araştırmada, yöneticilerin %71’in insan kaynakları departmanının doğru kurum kültürünün yerleşmesinde hayati bir rol oynadığını düşünüyor. 

İnsan kaynakları departmanının kurum kültürü oluşturmasında ve bunu yerleştirmesinde şu kriterleri göz önünde bulundurması gerekir:

  • Şirketin hedefleri, vizyonu ve misyonu ile uyumlu olmalı,
  • Şirketin iş dünyasında rekabetçi kalabilmesi için gerekli şartları sağlamalı,
  • Hızla değişen iş dünyasına ayak uydurabilmeli, esnek olmalı.

Bu kültür sadece ezberletilerek yerleştirilemez, yöneticilerin ve çalışanların da davranışları ile kültürün oluşmasına yardımcı olması gerekir. 

Şirket kültürünün oluşturulmasında, üst yönetimin önemi de ortaya çıkar. Güçlü bir lider, doğru kültürün yerleşmesinde önemlidir. Hem kurum içerisinde çalışanlara örnek olarak, hem de kurumlar arası ilişkilerde davranışları ile kültürün sağlamlaştırılması ve aktarılmasında önemli rol oynar.

Kurum Kültürü Türleri
Direnç: Direncin baz olarak alındığı kültürlerde değişime karşı çıkılır. Yıllardır süregelen değerlere ve kurallara bağlılık gösterilir. 

Muhafazakar: Muhafazakar kurum kültürlerinde de değişime direnç gösterilir. Geleneksel değerleri değiştirmeye şiddetle karşı çıkılır ve çağa ayak uydurmayı amaçlayan değişimlere rastlanmaz. 

Süreklilik: Bu kültür tipinde geçmişten gelen kurallara ve bağlara saygı gösterilir fakat dışarıya kapalı değildir. Uyumlu ve faydalı olabilecek değişiklikler hoş karşılanır. 

Değişim: Bu kültür türünde ana prensip değişimdir. Yenilikleri denemeye oldukça hevesli, farklı önerilere ve farklı türlere karşı açıktır. Esnek yapısı sebebiyle en verimli yönteme doğru sürekli bir arayış vardır. 

Kurum Kültürü Nasıl Geliştirilir? Dijital Dönüşüme Ayak Uydurun
Görebileceğiniz üzere bazı kurum kültürlerinde geçmişten gelen bağlara ve köklere sıkı sıkıya bağlı kalınır; değişim ve gelişim reddedilir. 

Değişime açık olmayan kültürlere sahip şirketler ve kurumlar, iş disiplinlerini korumak ve sürdürmek konusunda fayda sağlasa da; 21. yüzyılın çok hızlı gelişen, değişen ve yenilenen dünyasına ayak uydurmakta zorluk çekebilir. 

Otomasyon ve dijital dönüşümün bir numaralı aktörler haline geldiği günümüz iş dünyasında, bu yeniliklere karşı ayak diremek manasızdır. 

Yapılan araştırmalarda ve geleceğe dair projeksiyonlarda, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modellerinin gelecekte de varlıklarını sürdüreceği görülmektedir. Bazı ülkelerde yapılan araştırmalar, çalışanların yarısından fazlasının pandemiden sonra da uzaktan çalışmaya devam etmek istediğini gösteriyor. 

Kurumların bu yeni çalışma modellerinde tam olarak entegre olmaları, sürdürülebilir olmaları açısından belirleyici faktör olacak. Bu nedenle kurum kültüründe uzaktan çalışma, dijital dönüşüm ve otomasyonların yer alması önemlidir.

Bu dönüşümün hasarsız bir şekilde atlatılabilmesi, kurum kültürünün bu yöne evrilmesi sayesinde olabilir. Eğer bu değişim, şirketler tarafından içselleştirilmeden yapılmaya çalışılırsa, ortaya bozuk bir yapı çıkabilir. 

Yönetim danışmanlığı yapan Peter F. Drucker’in söylediği gibi:

‘Kültür, stratejiyi kahvaltıda yer.’
Kurum kültürünün dijital dönüşümlere adapte olabilmesi için kurum liderlerinin ve yöneticilerinin ve insan kaynakları departmanın sorumluluk alması gerekecek. 

Dijital dönüşümünüzü tamamlamak için şirketinize yardımcı olabilecek danışmanlara ve yazılımlara da ihtiyacınız olacak. OctaSales ile kullanabileceğiniz uzaktan kanal yönetimi (DCM) modeli, şirketinizin saha ekiplerinin işlerini dijitale dönüştürme ve uzaktan çalışma için uygun hale getirmesi için yeni bir çözüm sunuyor. 

Dijital dönüşüm ve uzaktan çalışma modelini kurum kültürüne yerleştirerek, hem çalışanlarınızın mutluluğu hem de işinizin verimliliği için olumlu bir adım atabilirsiniz. Dünyanın ve özellikle iş dünyasının hızla geliştiği bu günlerde, uzaktan çalışmayı kurum kültürü haline getirin. Bu sayede kurumunuzun sürdürülebilirliği ve verimliliğini en üst düzeyde tutun!

OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .