Sessiz İstifa Nedir ve İşverenlerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Sessiz istifa; İngilizcede “quiet quitting” olarak ifade edilir. 

Son zamanlarda viral olan bu olay; resmi bir beyanname ile çalışanların iş yerinden istifa etmeleri demek değildir. Çalışanların iş tanımında yer alan yapılması gerekenler dışında hiçbir şey yapmadıkları sessiz bir vazgeçiş sürecidir.

Sessiz İstifa Nedir?

Son zamanlarda çok kullanılan bu terimi:

 • Belirlenen mesai saatleri içinde sadece tanımlanan görevi yapmak,
 • Ek sorumluluk almamak,
 • İşi yaparken heyecanlanmadan yapmak,
 • Tanımlanan görevi fazla emek sarf etmeden minimum çaba ile yapmak,
 • Ücretli olsa bile fazla mesaiyi kabul etmemeye başlamak olarak tanımlayabiliriz.

Çalışanları Sessiz İstifaya İten Sebepler

Son zamanların trendi olan sessiz istifa, çalışanlar tarafından oldukça fazla tercih edilmeye başlandı. 

Çalışanların buna başvurma nedenlerini şu şekilde ifade edebiliriz:

 • İş yerinde hak ettikleri değerin karşılığını maddi ve manevi açıdan görmemeleri,
 • Çalışmalarının sonucunda onay almamaları ve takdir edilmemeleri,
 • Ekip içinde kendini yeteri kadar ifade edememe,
 • Kariyerlerine katkı sağlayacak ortamların oluşmaması,
 • İşine olan heyecan duygusunu kaybetme,
 • İş ve özel yaşam dengesini kuramama ve bununla birlikte meydana gelen tükenmişlik duygusu,
 • Sessiz istifa sürecinde işlerini bırakmalarının en temel sebep, iş yerinde mutsuz olmalarıdır. Bunun sebebi de çalışanların otoriter bir yönetim şekline maruz kalmaları ve mobbingin olduğu çalışma hayatlarında bulunmalarıdır.

İşverenler İçin Sessiz İstifa Sürecini Anlama Yolları

İşverenler, çalışanlarının görevlerini eskisi gibi ilgili ve heyecanla yaptıklarını düşünebilirler ama durum aslında öyle olmayabilir. Çalışanları, belki de onlara atanan görevleri isteksiz bir şekilde ve minimum çabayla yapıyor olabilir.

Bu durum ise sessiz istifa sürecinin başladığına bir işarettir. İşverenlerin bu durumu fark etmeleri için çalışanlarda dikkat etmeleri gereken bazı durumlar vardır.

Eğer çalışanlar;

 • İşi için sadece verilen görevi yerine getirip daha fazla çaba göstermiyorsa,
 • Ekip çalışmalarında az katkı sunuyorsa,
 • Şirketin konumunu ileriye taşıyacak araştırmalar yapmayıp projeler üretmiyorsa,
 • İşine ve iş yerine karşı eskisi gibi hevesli değilse,
 • Toplantılarda daha az söz ve görev alıyorsa, sessiz istifa sürecine girmiş olabilirler.

Bu durumları fark eden işverenlerin en kısa zamanda aksiyon almaları, şirketleri için önem teşkil etmektedir.

Sessiz İstifanın Çalışanlar Açısından Olumsuz Yönleri Neler Olabilir?Sessiz İstifa Nedir

Sessiz istifa, sadece işveren için değil çalışan için de sorun teşkil edebilecek bir süreçtir. Çalışanlar sessiz istifa süreçlerine girdiklerinde, bu durumun çoğundan şirket etkilense de bazı durumları da çalışanları etkilemektedir.

Toplantılarda daha az söz alarak iş içindeki yaşadığı olumsuz durumları ve görevi ile ilgili soruları istediği şekilde ifade edemeyebilirler.

Projelerde daha az görev alarak ya da projelere katkı sağlamayarak mesleki gelişimleri açısından gerileme sürecine girebilirler. Çünkü projeyi daha iyi yapmak için fazladan araştırma, okuma yapılmayacak, bu da gelişimin giderek yavaşlamasına sebep olacaktır.

Sessiz istifa sürecinde yeni şeyler öğrenme ve deneyimleme fırsatını kaçıracaklar. Bu da şirketten ayrılıp yeni şirketle çalışmaya başladıklarında işi yapma ve adapte sürecinde zorluk yaşamalarına zemin hazırlayacaktır.

Çalışanlar yöneticileri ile iletişim kurup durumu izah ederek yol haritası çizebilirler. Böylelikle çalışanlar da bu süreci daha az hasarla atlatabilirler.

Bunun için OCTAPULL’un OctaMeet ürününü deneyebilirsiniz.

OctaMeet sayesinde kolayca yöneticinizle toplantı yapıp kendinizi ifade edebilirsiniz. 

Toplantı sürecinde yöneticiniz ile iş-hayat dengesini kurabileceğiniz ve sizi tatmin edecek bir yol haritası çizebilirsiniz. OctaMeet’i ücretsiz denemeye başlamak için buraya tıklayın!

Sessiz İstifa Sürecinin Şirketlerde Meydana Getirdiği Olumsuzluklar

Sessiz istifa süreci, şirketler açısından oldukça olumsuzluk teşkil eden bir durumdur.

Şirketteki çalışanlar, şirkete katkı sağlayacak projeler üretmezlerse şirketin daha iyi yerlere gelmesi gecikir. Çünkü çalışanlar “Daha fazla ne yapabilirim?” diye düşünmemeye başlayacaklardır.

Çalışanlarının şirkete ve işine hevesli olmaları için çaba ve zaman harcamaları gerekir.

Çalışanlar sessiz istifa sürecinden sonra resmi bir şekilde istifa ederlerse, şirketler kaliteli çalışanlarını kaybedebilirler. Bu da şirketin daha geriye gitmesine sebep olur.

Bu durumlar olumsuzluklardan bazılarıdır. Şirketler, bu durumlar için çözümler üretmelidir. 

Bu durumu minimum seviyede atlatmaları şirketler için oldukça önemlidir.

Sessiz İstifa Sürecinde İşverenlerin Uygulayabilecekleri PrensiplerSessiz İstifa Nedir

Şirketler, çalışanlarının sessiz istifa sürecine girdiklerini anladıklarında uygulayabilecekleri bazı prensipler bulunmaktadır.

İşverenlerin uygulayabilecekleri çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Çalışanların iş ve özel yaşam dengesini kurabilmeleri için çalışma sınırlarını belirlemek,
 • Emeklerinin karşılığını maddi açıdan verebilmek için maaşlarında iyileştirmeler yapmak,
 • İşleri için verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür etmek,
 • Çalışanların işlerini düzenli olarak kontrol etmek ve geri bildirimler vermek. Bu sayede gelişimlerine de katkıda bulunmak,
 • Kariyer gelişimlerine olumlu yönde etki edecek eğitimler düzenlemek,
 • Çalışanlar ile sürekli iletişim halinde olmak. Bunun için OctaMeet ürününü deneyebilirsiniz. Bu sayede bireysel ya da takım olarak kolayca toplantılar yapabilirsiniz ve çalışanlarınız ile sürekli iletişim halinde kalabilirsiniz,
 • Şirket içinde çeşitli etkinlikler organize edip hem çalışanların kendi aralarında hem de işverenlerle daha sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamak,
 • Çalışanların çalışma hayatlarında mutlu olabilecekleri ve mobbinge uğramayacakları alanlar oluşturmak,
 • Çalışanlardaki iş yükünün adil bir şeklide dağıtılmasını sağlamak ve iş yaşam dengesi kurabilmelerine olanak tanımak,
 • Projelerde, daha çok çalışanların düşüncelerine ve fikirlerine önem vererek onların söz sahibi olmalarını sağlamak. Bu da çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar.

Sonuç

Sessiz istifa, günümüz ekonomik şartlarını ve değişen dünya düzenini göz önünde bulundurduğumuzda artık kaçınılmaz bir gerçek.

İşverenlerin sessiz istifa süreci için aksiyon alarak ilerlemeleri ve bu durumu en az olumsuzlukla atlatmaları, şirketi daha iyi bir konuma taşıyacaktır.

Çalışanlara da işverenlere de zarar veren bu durum ancak karşılıklı iletişimi güçlendirerek ve şeffaf olarak çözülebilir.