Hibrit Çalışmanın Avantajları ve Zorlukları

Çalışanların yığınlar halinde ofise döndüğü şu günlerde, birçok uzaktan çalışan hızla hibrit çalışma düzenlemelerine adapte olmaya çalışıyor. 

İşverenler, hibrit çalışmanın nasıl mümkün olabileceğini, ilgi çekici ve üretken hale getirileceğini belirlemeye çalışıyor.

Etkili bir hibrit stratejisi, verimli bir çalışma ortamı ve kültürü oluşturmakla başlar. Nelerin verimliliği artırıp artırmadığını belirlemek ve buna göre aksiyon almak ilk kuraldır. Verimliliği olumsuz yönde etkileyenlerden ise hızla uzaklaşıp ders çıkarmak gerekir.

Anahtar sorular

Gallup, 8.090 uzaktan çalışandan oluşan bir örneklem kullanarak, haftalarının bir kısmını ofiste, bir kısmını uzaktan çalışarak geçiren hibrit çalışanlarla bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmada, pandemi kısıtlamalarından sonra ofise döndüklerinde yeni çalışma ortamlarını nasıl deneyimlediklerini incelemeyi amaçlandı.

Bu hibrit çalışma ortamlarında neyin işe yaradığını ve nelerin iyileştirilmesi gerektiğini daha iyi anlamak için 2 sorunun üzerinde duruluyor:

 • Hibrit çalışmanın avantajları ve zorlukları nelerdir?
 • Hibrit çalışanlar ofisten ve evden çalıştıkları günlerde neleri farklı yapıyor?

Hibrit çalışmanın avantajları ve zorlukları nelerdir?

Hibrit çalışmanın bugüne kadarki en büyük avantajları şu şekilde sıralanıyor:  

 • Daha iyi bir iş-yaşam dengesi (%71), 
 • Zamanın daha verimli kullanımı (%67), 
 • Çalışma saatleri ve iş yeri üzerinde kontrol (%62),
 • Tükenmişliği azaltma (%58), 
 • Daha yüksek üretkenlik (%51).
 1. Hibrit çalışma, çalışanlara en etkili şekilde çalışmaları için esneklik sağlar.
 2. Çalışanlar, mevcut hibrit düzenlemelerin kişisel sağlıklarını ve işte üretkenliklerini artırdığına inanmaktadır.
 3. Yöneticiler ve üst düzey liderler, hibrit çalışmanın hem önemli avantajları hem de dezavantajları konusunda hemfikirdirler. Böylece, herkes hibrit çalışma konusunda ortak noktada buluşmaktadır.

Hibrit çalışmanın en büyük zorlukları şunlardır: 

 • Çalışma kaynaklarına ve ekipmanlara erişmekte yaşanan sorunlar (%35), 
 • Kuruluşun kültürüne daha az bağlı hissetmek (%32), 
 • İş birliği ve ilişkilerin bozulması (%30) ve
 • İş süreçlerinin kesintiye uğraması (%24).
 1. Hibrit çalışma, hem evde hem de sahada kaynakların daha iyi koordinasyonu için bir ihtiyaç yaratmaktadır. Ev ofislerinin artık kişisel üretkenliği en üst düzeyde olduğu noktalardır ancak ofisteki gelişmeleri de takip edebilmek adına teknolojik gelişmeler sayesinde bağlantılar kurulması gerekiyor.
 2. Tamamen ofisten uzak bir ortamda kurum kültürünü geliştirmek önemli ölçüde daha zor olmaktadır. Hafta boyunca aralıklı olarak uzaktan çalışan insanların zaman zaman bağlantılarının koptuğunu hissetmeleri kaçınılmazdır. Bu sebeple, hibrit çalışma hala zorlu bir çalışma yöntemi denilebilir.
 3. Hibrit çalışma, diğerlerinin ne zaman müsait olduğunu belirlemekten ofiste çevrim içi olarak izleyicilerin bir kısmı ile hibrit toplantıların nasıl yönetileceğini bulmaya kadar, toplantıların ve programların daha kapsamlı koordinasyonunu da gerektirir. Bu programları herkese uygun şekilde organize etmek ise oldukça efor isteyen bir süreçtir.

Hibrit çalışmanın avantajları, zorluklarından daha yaygın olduğu için bu çalışma modelinden yararlanmak şirketlerin faydasına olacaktır.

Hibrit çalışanlar ofisten ve evden çalıştıkları günlerde neleri farklı yapıyor?

Çalışanlara ofise gittikleri günlerde, evdeki çalışmalarından farklı olarak neler yaptıkları sorulmaktadır. Çalışanların %60’ı meslektaşlarıyla toplantılar yaptığını veya ortak çalışarak projeler yürüttüğünü belirtirken, %40’ı müdürü veya yöneticisiyle toplantılar/görüşmeler yapması gerektiğini belirtmiştir.

%39’u ofisten başka bir yerde kullanamayacağı teknolojiden faydalandığını vurgulamıştır. %25’i ise potansiyel müşterilerle veya var olan müşterilerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtmiştir.

Çalışanlar ofise gittikleri günlerde iş arkadaşlarıyla iletişimde olmaya, yöneticilerle bağlantı kurmaya ve şirketteki teknolojik cihazlardan ve imkanlardan faydalanmaya öncelik vermektedir.

Hibrit çalışanlar, ofiste oldukları zamanlarda vakitlerini iş birlikleri ve iletişim, kaynak kullanımı ve ilişki kurmaya harcıyor. Çünkü uzaktan çalıştıkları günlerde bu konularda sorun yaşıyor.

Yöneticilerin de çalışanlarına iş yerinde geçirdikleri zamanı iyi kullanma konusunda yardımcı olması önemlidir. Ekip arkadaşlarıyla zaman geçirmeye, farklı ekiplerden meslektaşlarıyla iletişim kurmaya ve ofis ekipmanını verimli kullanmaya teşvik edilmelidirler.

Evden çalışırken, hibrit çalışanlar tüm dikkatlerini tek bir göreve yoğunlaştırabilirler. Ofisteki dikkat dağıtıcılardan uzaklaşırlar ve ekiplerinden veya yöneticilerinden bağımsız olarak tek başlarına görevlerini tamamlayabilirler. 

Evde geçirilen zaman, hibrit çalışanların kişisel performanslarını verimli bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olurken, ayak işlerini yapmak veya çocukları okula ve etkinliklere götürmek gibi diğer yaşam sorumluluklarını yerine getirme esnekliği de sağlamaktadır.

Çalışanlar, iş yerindeyken ekip çalışmasına ve ilişki kurmaya daha fazla zaman harcadıkça, kişisel görevlerine ve sorumluluklarına odaklanmak için vakit ayıramayabilirler.

Hibrit çalışanlar yöneticileriyle geri bildirim, tanıma ve geliştirme gibi etkileşimler için öncelikle yüz yüze görüşmeyi tercih ederler. Bu önemli çalışan ihtiyaçları, hibrit iş dezavantajları listesinde yer almaktadır. Ancak pek çok çalışan ve yönetici için ciddi bir zorluk olarak görülmemektedir.

Liderlerin Bundan Sonra Yapması Gerekenler:

Ekip üyelerinize neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve en etkili olanın ne olduğunu sorarak başlayın. Sonra bu cevapların zamanla ve tekrar nasıl değiştiğini izleyin. 

Şunun gibi sorular sorun:

 • Yaptığınız ve bağımsız olarak yapılabilecek işleri tanımlayın.
 • Birlikte çalıştığınızda daha iyi yaptığınız işi tanımlayın.
 • Evden çalışırken başarılamayan ancak ofisten rahatlıkla sürdürülebilen işleri tanımlayın.
 • Ekibinizin diğer ekiplerle en iyi çalıştığı zamanları belirleyin.
 • Ekibinizin kültürüne bağlı hissettiğiniz zamanları tanımlayın.
 • Yüz yüze geçirilen zamanı en üst düzeye çıkarmak için çalışma programınızı nasıl revize edeceğinizi belirleyin.
 • Müşterileriniz için olağanüstü değer yarattığınız zamanları tanımlayın.

Referans: https://www.gallup.com/workplace/398135/advantages-challenges-hybrid-work.aspx?utm_source=aposto


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .