Dijital Dönüşümde Verimliliği Artırma

Yalın haliyle dijital dönüşüm, bir iş modelinin belirli aşamalarının veya tamamının değiştirilerek, yeni gelir ve değerler üretilmesini sağlamak amacıyla yeni ve dijitale dönük bir iş akışının hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Şirketlerin 21. yüzyılın çetin rekabet ortamında varlıklarını ve kar oranlarını sürdürülebilir kılabilmesinin önemli yollarından biri olan dijital dönüşüm, hız ve işlevsellik odaklı yapısının yadsınamaz katkısıyla maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Peki dijital dönüşümün parçası olan bir şirketin, uzun vadeli değişimi işaret eden söz konusu süreçte verimliliği artırmak için neler yapması gerekiyor? Bu soruya detaylı şekilde yanıt verebilmek için öncelikle kritik iş kararlarının alınmasında veriye dayalı objektif yaklaşımların önemine ve Yapay Zeka (AI) ile makine öğrenimine odaklanmak yararlı olabilir. Zira dijital dönüşümden daha iyi çıktılar elde edebilmek için ilgili sürecin doğasının gerektirdiği temel iki unsuru doğru anlamak bir hayli mühim.

Veri Odaklı Yönetim

Dijital dönüşüm her şeyden önce veri odaklı yönetim anlayışının bir sonucu olarak yeni iş kolları oluşmasına ve iş hacminin artmasına imkan tanıyor. Dijital dönüşüm bağlamında artan iş hacminin verimliliğinin yukarı çekilmesi için ise departman faaliyetlerinin ve kapasitesinin geliştirilmesi gerekiyor. Modern veri analizi uygulamaları, veri toplama araçları ve iş analitiği sistemleri kullanılarak inşa edilen veri odaklı iş modelleri sadece verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda potansiyel müşterilere ulaşmayı da hatırı sayılır seviyede kolaylaştırıyor.

Yukarı bahsi geçen veri analiz sistemlerini tercih eden bir şirket, mevcut ve potansiyel müşterilerden elde edilen verilerle kurumsal etkinliğini artırıp daha geniş pazarlara ulaşabilir. Nitekim yüksek verimliliğe dayalı içgörüler elde ederek müşteri memnuniyetine dair benzersiz sonuçlar da yaratabilir. Bir başka deyişle Yapay Zeka (AI), makine öğrenimi ve veri modellemelerinden destek alan bir iş modeli hem müşterilere ulaşma hem de onları anlama konusunda benzersiz bir rekabet avantajına sahip olabilir.

Departmanlar Arası İş Birliği

Bir şirket bünyesindeki farklı departmanların farklı iş tanımlarına sahip olduğu düşünüldüğünde gerek iş tanımlarının çakışmaması gerekse departmanlar arası iş birliğinin sağlanması doğrudan dijital dönüşüm süreçlerinin verimliliğini artırmak ile ilgili. Tüm departmanların üretim, pazarlama ve tedarik zincirinde sorunsuz bir iletişim ağına sahip olması için yapılması gereken ilk husus dijital dönüşüm stratejisini, şirketinizin çekirdek yapısına ve kurumsal kültürüne entegre etmek.

İlgili entegrasyonun başarıyla tamamlanmasının yolu ise zaman ve mekan sınırını ortadan kaldıran bulut bilişim çözümlerinden geçiyor. Çalışma dosyalarının ve farklı departmanların oluşturduğu dokümanların tamamının dijital ortamda, düzenleme yapması gereken tüm birimlere açılması son derece önemli. Dosyalar üzerinde arzu edilen her an ortak düzenlemelerin yapılabilmesi, departmanlar arası iletişimi geliştireceği gibi, iş birliklerinin daha verimli hale gelmesine katkıda bulunabilir.

Öte yandan uçtan uca dijital çözümler sunan bulut bilişim sistemlerinin sağladığı faydalar sadece iş dokümanlarının düzenlenmesi ile sınırlı değil. Uzaktan erişime dayalı çalışma modellerinin yaygınlık kazandığı günümüzde, üst düzey veri güvenliğini destekleyen bulut uygulamalarının kullanılması farklı departmanların ve çalışanların hem ağdaki hem de işletim sistemindeki yetkili erişimlerinin denetlenmesini kolaylaştırıyor.

Uzaktan Çalışma Dönüşümü

Uzaktan çalışma dönüşümünde öncü olma amacıyla kurulan OCTAPULL çözümleri sayesinde ulusal ve küresel ölçekteki kurumsal iddianızı destekleyebilir, kullanıcılarımıza sunduğumuz eşsiz dijital dönüşüm avantajlarını temsil eden uygulamalarımız ile iş modelinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

Siz de OCTAPULL ailesinin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçebilir ve size uygun ürünler ile ilgili uzman ekibimizden bilgi alabilirsiniz.


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .