Seminer ve Konferans Arasındaki Fark Nedir?

İnsanoğlu sosyal bir canlıdır. İlkel zamanlarda hayatta kalabilmek, günümüzde ise bilgi sahibi olabilmek için birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Bilgilerimizi birbirimize aktarabilmek için de farklı yollara sahibiz. Bunlardan iki tanesi seminer ve konferans.

Seminer ve konferans birbiri ile sıkça karıştırıldığını söyleyebiliriz. Peki, bu iki kavramı birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Seminer ve konferans arasındaki farklar nelerdir?

Önce iki kavramı ayrı ayrı inceleyip, ardından benzerlik ve farklılıklarına bakalım. 

Seminer Nedir?Seminer ve Konferans Arasındaki Fark Nedir?

Seminer, bir konu hakkında bilgi vermek amacıyla insanların bir araya geldiği eğitim amaçlı organizasyonlara verilen isimdir. 

Bir topluluk önünde, onlara sunum yapılması ile gerçekleşir. Sunum yapılacak konu, katılımcıların bilgi almak isteyeceği herhangi bir şey olabilir. Bilimsel bir konu veya meslekle alakalı bir yetenek hakkında verilmek istenen bir bilgi olabilir. 

Semineri veren kişinin, anlattığı konu ve yaptığı sunum konusunda uzman olması gerekir. Seminerde anlattığı konuyu detaylı, derinlemesine inceleyerek anlatması gerekir.

İnternet üzerinden verilen seminerlere ise webinar adı verilir.

Konferans Nedir?Seminer ve Konferans Arasındaki Fark Nedir?

Konferans, bir veya birkaç kişinin, bilgi vermek amacıyla insan topluluklarına yaptıkları konuşmalara verilen isimdir.

Bir konu altındaki genel olarak insanların kafalarına takılan sorulara cevap vermek amacı ile düzenlenebilir. 

Konferans verilen konuya ilgi duyan insanlar, bir araya gelerek birbiri ile network oluşturma imkanına da erişir. 

İnternet üzerinden görüntülü görüşme uygulamaları ile yapılan konferanslara da video konferans adı verilir. 

Seminer ve Konferans Farkı Nedir?

  1. Konferans, bilgi aktarma amacıyla düzenlense de, o konuyla ilgilenen insanları bir araya getirme amacı da taşır. Seminer ise daha çok bir konuda bilgi aktarmaya odaklanmıştır. 
  2. Seminerler genellikle direkt bilgi vermek amacıyla yapılırken; konferans içerisinde konu ile ilgili beyin fırtınası, tartışmalar da yapılabilir. 
  3. Seminer, en fazla birkaç seanstan oluşur ve bir gün içerisinde biter. Konferanslar ise birkaç gün boyunca sürebilen, uzun süreli etkinliklerdir.
  4. Seminerler, daha çok akademik konularla ilgili olurken; konferans iş dünyası, ekonomi, politika, spor gibi konularla ilgili olabilir. Bu da konferansların daha geniş bir havuzu kapsadığını gösterir. 

OCTAPULL’un sizlere sunduğu OctaMeet ürünüyle hem seminerlerinizi hem de konferanslarınızı dijitale kolaylıkla entegre edebilirsiniz. Uzaktaki katılımcılarınıza ulaşmak için hemen bir demo talep edin!


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2023 Octapull | Bütün hakları saklıdır.