Çalışan Memnuniyetini Sağlamak İçin Tavsiyeler

Bir şirketin verimini artıran en önemli faktör çalışan memnuniyetidir. Çalışanların tatmin duygularını maksimum düzeyde tutmak, şirketin ilerlemesine olanak tanır.

Çalışan memnuniyeti, çalışanların kurum içindeki imkanlara duydukları memnuniyeti ifade eder.

Memnuniyet durumu inişli çıkışlı bir süreçtir. Bu yüzden duruma göre aksiyon almak daha sağlıklıdır. Bu aksiyonların uzun vadeli olması memnuniyeti uzun yıllara taşımayı sağlar.

Çalışanların memnuniyet durumlarını etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar farklı çözüm yöntemlerine sahiptir. Bunları dikkate alarak çalışan memnuniyetini üst seviyelerde tutabilir ve onların işlerine bağlı olmalarını sağlayabilirsiniz.

Çalışan Memnuniyetini Sağlamak İçin Öneriler

Çalışan Memnuniyeti Anketi Düzenleyin

Kurum içinde iletişim, takım çalışması, fırsatlar, ücret ve yan haklar, çalışma ortamı gibi konularda anketler düzenleyebilirsiniz. 

Çalışan bağlılığı anketi, çalışanların kuruma bağlılığını ölçmede ve olumsuz noktaları fark edip onları düzeltmede yardımcı olur.

Sürekli Gelişen ve İlerleyen Bir Şirket Olun

Gelişen ve yeniliklere adapte olan bir iş yerinde çalışanlar, kendilerini geliştirebilecekleri fırsatları yakalarlar. 

Aynı yerde sayan şirketlerin çalışanlarına göre kendini sürekli geliştiren kurumun çalışanları, bulundukları şirkete karşı memnuniyet duygusu beslerler ve kendilerini geliştirmek için daha motive olurlar.

Çalışanlara Karşı Öznel ve Şeffaf Olun

İş yerindeki değişiklikleri çalışanlara şeffaf bir şekilde aktarmak ve her çalışana karşı öznel bir şekilde yaklaşmak önemlidir. Hiçbir çalışan belirsizlik içinde kalmak istemez.

Çalışanların farklı kişilik özelliklerine sahip olduklarını unutmamak gerekir. Bu farklılıkları göz önünde bulundurarak çalışanların beklentilerini karşılamak, çalışanlara karşı değer verdiğinizi gösterir bu da onların tatmin olmasına olumlu bir yönden etki eder.

Ücret ve Yan Haklar

Çalışanları memnun edecek bir konu da ücretlerine yapılacak zam ve sağlık sigortası gibi yan hakların sağlanmasıdır. 

Çalışanların ücretlerinde belirli dönemlerde iyileştirme yapmak, şirketin karlılığına bağlı olarak ikramiye vermek çalışanların şirkete olan bağlılıklarını artıracaktır.

Yemek ücreti, yol yardımı, işsizlik sigortası, hastalık izni gibi haklar sunmak, çalışanları güvence altına almayı sağlar. Böylelikle çalışanlar şirketlerine karşı daha bağlı olurlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kültürü OluşturunÇalışan Memnuniyeti İçin Fikirler

Kurumsal sosyal sorumluluk kültürüne uygun projeler organize etmek, çalışanların manevi yanını güçlendirmek için çok güzel bir araçtır.

Çalışanları zinde tutmak, onların memnuniyetlerini olumlu yönde etkileyecek bir faktördür. Kurumsal olarak düzenlenen sosyal sorumluluk projelerini uygulayabilir, çalışanların da aktif bir şekilde görev almasını sağlayabilirsiniz.

Kariyerlerinde İlerlemelerini Sağlayın

Çalışanlar aynı yerlerinde saymaktansa kariyer hayatlarında ilerlemeyi tercih ederler. Onların gelişimlerini sağlayacak eğitimler ve etkinlikler organize edin. 

Hem yurt içindeki hem yurt dışındaki şirketler ile iş birlikleri yaparak onların farklı şirketleri keşfetmelerini ve yeni insanlarla tanışmalarını sağlayın. Böylelikle olaylara yeni pencerelerden bakmalarına imkan tanımış olursunuz. 

Sessiz İşe Alım Yapın

İnsanlar, bazen hangi mesleğin onlar için uygun olduğunu süreç içerisinde fark etmektedirler. Şirket içerisinde sessiz işe alım yaparak çalışanların istediği pozisyonlara geçmesi için bir olanak tanınmış olunur. 

Sessiz işe alım yapmak için insan kaynakları ile iletişim halinde olunabilir. Böylelikle bir çalışan hem hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olur hem de görevini yaparken daha özverili davranır. Bu da şirketin prestijini olumlu yönde etkileyebilir ve çalışanların kuruma karşı memnuniyetinin artmasını sağlayabilir.

Çalışma Koşullarını İyileştirin

Şirketteki çalışma koşulları ne kadar iyi olursa, çalışanlar da kendilerini o kadar ileriye taşıyabilirler. 

Gerekli olan teknolojik aletleri temin etmek, çalışmaya uygun masa ve sandalyeleri tercih etmek, çalışma alanındaki havalandırma sistemini periyodik olarak kullanarak temiz hava sirkülasyonu sağlamak, yeterli ışıklandırmayı sağlamak gibi koşulları iyileştirebilirsiniz. Böylelikle çalışanlarınızın iş hayatına daha kolay adapte olmalarını sağlayabilirsiniz.

Çalışanların Aralarındaki İlişkiyi Gözlemleyin

Çalışanlar gününün çoğunu ekip arkadaşları ile geçirirler.

Ekip içinde yaşanılacak olumsuz bir olay hem şirketi hem de çalışanı oldukça kötü etkileyebilir. Bu yüzden çalışanların aralarındaki ilişkiyi gözlemlemek ve olumsuz bir durum varsa hemen aksiyon almak oldukça önemlidir.

Örnek vermek gerekirse eğer ekip içerisinde bir çalışan mobbinge maruz kalıyorsa, o kişi hem işini düzgün yapmamaya başlar hem de şirkete karşı tatmin duygusu git gide azalır. Bu sebepten dolayı hemen aksiyon almak, oluşabilecek olumsuzlukları önlemenizi sağlar.

İletişim Kurun

Çalışanlarla iletişim halinde olmak onların değerli hissetmelerini sağlar. Ekipteki kişilerin duygu ve düşüncelerini dikkate almak, sıkıntıları olan çalışanları dinlemek ve onlara yardımcı olmak, onlardan memnun olduğunuzu dile getirmek için iletişim kurabilirsiniz.

Çalışanlar ile kolay ve hızlı bir şekilde iletişim kurmak için OCTAPULL’un OctaMeet ürününü deneyebilirsiniz. 

OctaMeet sayesinde kolayca toplantı oluşturarak çalışanlarla iletişim halinde kalabilirsiniz. OctaMeet’i 7 gün ücretsiz denemek için tıklayın. 

İyi Bir Lider OlunÇalışan Memnuniyeti İçin Fikirler

Çalışanlara karşı iyi bir lider olmak, şirkete duydukları tatmin oranını artıracaktır. Onlara iyi bir lider olmak için şunlar yapılabilir:

  • Onları yönetmek yerine onlara koçluk yapın.
  • Onlara ilham olun.
  • Yeni fikirlere açık olun ve çalışanların düşünce ve fikirlerini dikkate alın.
  • Çalışanlara karşı dürüst ve adil olun. 

İş ve Özel Yaşam Dengesini Kurmalarına İmkan Tanıyın

İş ve özel yaşam dengesini sağlamak, çalışanların belki de en zorlandığı konulardan birisidir. 

İş ve özel yaşam dengesini sağlayan kurumlarda çalışan kişiler, şirketlerine karşı daha bağlı ve memnundurlar. 

Anlamlı İşler Verin

Çoğu çalışan, iş tanımının dışındaki görevleri yapmaktan yakınırlar. Bu durum onların hem işine karşı hem de çalıştığı kuruma karşı memnuniyetini oldukça düşürebilir. 

Hem çalışanın işinden memnun olmasını sağlamak hem de şirkete bağlılığını artırmak için, çalışana iş tanımında bulunan görevleri atamak oldukça önem arz eder. 

Sonuç olarak:

  • Anketler düzenlemek,
  • Anlamlı işler vermek,
  • İyi bir lider olmak,
  • Sessiz işe alım yapmak,
  • Sürekli gelişen ve ilerleyen şirket olmak gibi durumlar çalışanların kuruma karşı memnuniyetlerini oldukça etkileyen unsurlardır.

Bunlara önem vererek hareket etmek, hem çalışanları tatmin eder hem de şirketin prestijini olumlu yönde etkiler.