BAE’li Çalışanlar Uzaktan Çalışma Sisteminin Kalıcı Olacağını Düşünüyor

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla pek çok şirket ofislerini geçici olarak kapatmıştı. Evden çalışmak çoğu şirket için COVID-19 pandemisinden dolayı neredeyse zorunlu hale geldi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen bir çalışma,  uzaktan çalışma sisteminin kalıcı bir yere sahip olacağını gösteriyor.

BAE’de çalışanlara göre uzaktan çalışma kalıcı olacak ancak üçte birinden fazlası bu değişimin gelişimlerini ve kariyer ilerlemelerini etkileyebileceğinden endişe ediyor.           

Poly’nin yaptığı araştırmada, çalışanların yüzde 82’sinin haftanın en az bir günü evden çalışmayı, %54’nün ise çalışma günlerini ev ve ofis arasında dağıtmayı tercih ettiği sonucu ortaya çıktı. Ankete göre, bu değişimin itici güçlerinden biri “7-24 çalışma” ifadesinin ortaya çıkmasıdır. BAE çalışanlarının üçte ikisinden fazlası (%69), 9-5 arası ofiste çalışmanın, evde gün boyu çalışma ile değiştirildiğini söylüyor.

Yapılan ankette evden çalışmanın faydaları sorulduğunda ise verilen ilk üç yanıt:

 • İşe gitmek için yapılacak uzun yolculuklardan kurtulmak,
 • Daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlamak,
 • Daha az stresli hissetmek oldu.

Benzer şekilde, evden çalışmanın neyi özleyecekleri sorulduğunda da insanlar aileleri ile zaman geçirmeyi ve geç saatlere kadar uyuyabilmeyi özleyeceklerini söylüyorlar.

Çalışma, evden çalışmanın çalışanları gürültü ve dikkat dağıtıcı şeyler için daha az endişe etmesini sağlayarak daha üretken hale getirdiğini öne sürüyor.

Poly başkanı ve CEO’su Dave Shull, “Hibrit sistemde çalışanların neredeyse üçte ikisi (yüzde 64), ofis kültürünün sonsuza dek değiştiğine inanıyor. Hibrit çalışmadaki artış, profesyonel yaşamımızın daha da dönüşmeye hazır olduğunun bir işaretidir.

Hem kuruluşlar hem de çalışanlar için yeni çalışma yöntemleri benimsenirken; farklı çalışma modellerindeki çalışanların eşitliği ve eşit muamele görmesi konusu öne çıkıyor.” dedi.

BAE’deki araştırmaya göre; hibrit veya ev çalışanlarının yüzde 45’i ofiste çalışmayı tercih eden çalışanlara farklı davranılabileceğini düşünüyor. Rapor ayrıca, daha iyi ekipman ve teknolojik imkanların (yüzde 44), toplantılara katılmanın (yüzde 34), beyin fırtınası ve iş birliğinin (yüzde 31) gelecekte ofise gelmenin ana itici güçleri olduğunu ortaya koydu.

BAE’deki günlük işlerinin bir parçası olarak çoğunlukla teknolojiyi kullanan hibrit ve ofis çalışanlarını araştıran rapor, yüzde 36’sının iki gün evden üç gün ofisten çalışacağını ortaya koydu.

Ankete katılan çalışanların yüzde 23’ü evden üç gün ve ofiste iki gün çalışacaklarını söyledi. Birçok çalışan faydasını görmüş olsa bile evden çalışmak; esnek çalışmak ile her zaman çalışmanın arasındaki çizginin bulanıklaşması nedeniyle herkes için zor bir geçiş oldu.

BAE çalışanlarının yarısından fazlası (yüzde 58), uzaktan çalışmadaki artışın, “7/24 müsait” ve her zaman müsait oldukları anlamına geldiğini, bu da onları rahatlayamaz veya işten çıkamaz hale getirdiğini ortaya koydu.           

Buna ek olarak, evden çalışmanın en büyük dezavantajları arasında:

 • Çalışma arkadaşları ile daha az vakit geçirebilmek,
 • ve mesai saatleri dışında çalışmanın beklenmesi gösterildi.

Araştırmanın Diğer Bulguları

 • İş birliği zorluğu, IT desteği eksikliği ve evde çalışmayı mümkün kılacak ekipman eksikliği, evden çalışmanın en büyük dezavantajları arasında sıralanıyor. Bu da birçok çalışana etkili bir şekilde çalışmak için doğru araçlar sağlanmadığını gösteriyor.
 • BAE çalışanlarının yaklaşık yarısı (yüzde 48), evden çalışırken akranlarından ve tecrübelilerden öğrenmeyi kaçırmaktan endişe ettiklerini söyledi.
 • BAE çalışanlarının yüzde 63’ü, hibrit veya evden çalışanların ayrımcılığa maruz kalabileceğini veya tam zamanlı ofisteki çalışanlara farklı davranılabileceğini düşünüyor.
 • BAE’de uzaktan çalışanların yüzde 27’si, evden çalışmanın ana dezavantajlarından birinin mesai saatleri dışında çalışmasının beklenmesi olduğunu söylüyor. Cinsiyet açısından, erkek işçilerin sadece yüzde 28’i, kadınların ise yüzde 23’ü bu şekilde hissetti.

             Araştırma ayrıca ofise dönüş konusunda çok karışık duygular olduğunu ortaya koydu. BAE çalışanlarının yüzde 72’si ofis kültürünün “sonsuza dek değiştiğini” söylüyor.

Ofisten Çalışmaya Dair Endişeler

 • BAE çalışanlarının yüzde 61’i, ofisteki gürültü seviyelerinin kendilerini daha az üretken hale getireceğine dair endişelerini dile getirdi.
 • BAE çalışanlarının yüzde 60’ı, meslektaşları çok gürültülü olursa öfkelenmeye meyilli olacaklarından endişeleniyor.
 • BAE çalışanlarının yüzde 64’ü, gürültülü iş arkadaşları konsantrasyonlarını bozarsa bıkacaklarını düşünüyor.
 • BAE çalışanlarının yüzde 57’si, artık kendilerini susturamadıkları veya kameralarını kapatamadıkları için ofiste sinir patlamalarına daha yatkın olacaklarından korkuyor.

BAE çalışanlarının yüzde 51’i evdeki gürültü nedeniyle ofise dönmeyi dört gözle bekliyor. 

Bulgular ayrıca, uzaktan çalışmanın genç işçiler üzerindeki etkisini ve birçoğunun ofise dönüş konusunda endişe duymasıyla kariyerlerinin nasıl tehlikede olabileceğini vurguladı.

Ankete katılanların beşte ikisi (ya şirket ofislerini değiştirdiği ya da pandemi sırasında katıldıkları için)şirketlerinin ofisine hiç gitmediklerini söylüyor. Bu oran 18-24 yaş arasındaki çalışanlarda yüzde 49’a kadar yükseliyor.

BAE’de henüz ofislerini ziyaret etmeyen genç işçilerin yüzde 80’i, ofisi ilk kez ziyaret etme düşüncesinin ve potansiyel gürültü seviyelerinin onları heyecanlandırdığını söylüyor.                             


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .