Uzaktan Çalışma Nedir?

COVID-19 pandemisi, günlük hayatlarımızın yanı sıra çalışma hayatımızı da derinden etkiledi. Hali hazırda gündemde olan iş yapma ve çalışma şekillerimizin dönüşümü, pandemi ile kaçınılmaz hale geldi ve çok hızlı bir şekilde hayatımıza nüfuz etti. 

Uzaktan Çalışmaya Dair Her Şey

İş yerinden çalışmanın standart olduğu iş dünyası, artık ofis dışında çalışıyor. Araştırmalar, uzaktan çalışma modelinin gelecekte de hayatımızda olacağı konusunda bilgi veriyor. 

On yıllardır oturmuş olan işlerin ofisten halledilmesi kültürü, pandeminin dayatmaları, teknolojik aletlerin yardımı  ve SaaS programları ile dijitale taşınıyor. 

Uzaktan Çalışma Nedir?

Uzaktan çalışma, bir organizasyon şeması altında yapmamız gereken işlerin ofisten değil; bilgisayar, internet ve teknolojik aletler aracılığı ile ofisin dışından yapıldığı bir iş modelidir. 

Remote Çalışma Nedir?

Remote çalışma, uzaktan çalışmanın İngilizceyle karıştırılarak söylenmiş halidir. Uzaktan kelimesinin İngilizcesi olan ‘remote’ kelimesi ile yer değiştirip bu halde kullanılır. Uzaktan çalışma ile aynı anlama gelir. 
Remote çalışma, ofisten değil de ofis dışından operasyonların gerçekleştirildiği iş modelidir. 

Evden Çalışma Nedir?

Uzaktan çalışmanın bir çeşididir. Ofis dışından çalışan işçiler istedikleri yerden çalışabilirler. Eğer kendilerine çalışma alanı olarak evlerini seçmişlerse, bu duruma evden çalışma denir. 

Uzaktan Çalışmanın Avantajları 

  • Üretkenliği artırır.
  • Trafikte kaybedilen vakitten kurtarır. 
  • Yönetici baskısını azaltır.
  • 9-5 çalışma sistemi yerine, insanların daha verimli olduğu saatlerde çalışmasını sağlar. 
  • İşverenin maliyetlerini azaltır.
  • Doğa için daha faydalıdır. 

Uzaktan Çalışmanın Dezavantajları 

  • İş arkadaşları ile yakın ilişki kuramamak.
  • Mesai saati kavramının kaybolması.
  • İş-özel hayat dengesinin kaybolması. 
  • Yaşanan odaklanma problemleri. 

OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .