Uzaktan Çalışma ile İlgili 4 Yanlış Anlaşılma

Salgın yavaş ama kesin bir şekilde sona ermeye başlasa da uzaktan iş modeli hala iş dünyasında güçlü bir hal almaya devam ediyor. Çünkü bir noktada uzaktan çalışmak, salgın kaynaklı olmaktan çok daha fazlasını yaptı ve şirketlerin bu dönüşüme ayak uydurmasının gerektiğini gösterdi. Ancak, uzaktan çalışma modeline olan güvensizlik sahneden tam olarak kaybolmuş değil.

Uzak iş modeli hakkındaki olumlu geri bildirimlere rağmen, neden hala bu iş modeline inanmayanlar var, bu yüzden konuşmak gerekmiyor mu?

Bu konuda birçok neden ön plana çıkıyor; ancak en dikkat çekici olanı, uzaktan çalışan çalışanlara karşı güven eksikliğidir. Uzaktan çalışanların %77’i uzaktan çalışırken daha üretken olduğunu bildirmesine karşın, bunun tam tersini ifade eden çok sayıda işveren bulunuyor.

Bu yazımızda uzaktan çalışma modeli ile ilgili en yaygın dört yanlış anlaşılmayı ele alıp bunların neden doğru olmadıkları konusunda gerekli açıklamaları yapacağız.

1.Uzaktan Çalışma Aldatıcı Bir Ortama Neden Oluyor

Uzaktan çalışma ile ilgili en yaygın yanlış kavramlardan biri, uzaktan çalışanları aldatıcı olarak algılamaktır. Ne yazık ki bu, uzak bir iş modeline geçişte en sık karşılaşılan bir engel. Ama neden?

Her şeyden önce bu, alışkanlıklarla ilgilidir. Yakın zamana kadar uzaktan çalışma çok nadir görülen bir olaydı ve işverenler ofis çalışanlarını gözlemlemek için kullanıyordu. Bu nedenle habitat, ofisten eve doğru kaydığında ve perde çöktüğünde işverenin gözünde doğal olarak rahatsızlık yaratır.

Ancak bu tamamen asılsız ve çalışanlara karşı neredeyse saldırgan bir yoldur. Çünkü teslim tarihleri, performans ölçütleri ve bir görev ağına sahip olan şirketlerde herhangi bir sorumsuzluk çabucak göze çarpabilir; bu nedenle, denetleme ve gözetim için birçok gösterge vardır.

Ayrıca, uzaktan çalışanlar genellikle uzaktan çalışırken daha üretken ve verimli olduğunu bildirmektedir. Bu nedenle, bu argüman bir efsaneden başka bir şey değildir.

2.Uzaktan Çalışanların Performansını Ölçemezsiniz

Ölçümünüzü ofis saatine göre yapıyorsanız, bu doğru bir varsayımdır. Ne yazık ki, birçok işverenin işçileri değerlendirme şekli hala bu kadar kolay olduğu için bu yöntem onlar için uygun. Ancak iş dünyasının kuralları değişiyor ve performans ölçütleri de değişiyor.

Yöneticiler, ofise katılım gibi çalışanların girdileri yerine, çalışanlarının performansını ölçmek için çıktılara odaklanmalıdır. Günün sonunda, bir işletme için asıl önemli olan işin kalitesidir ve uzaktan çalışma koşulları altında karşılandığında, performansın ölçülmesi işverenler için sorun olmaz.

Ayrıca yöneticilerin geçici toplantılar veya geri bildirim oturumları planlamak gibi yapılan işler hakkında güncellenmesi için birçok fırsat da vardır. Bu nedenle artık bu efsaneye takılıp kalmanıza gerek yok.

3.Yüz Yüze Etkileşimler Olmadan Yaratıcı Fikirler Oluşturamazsınız

Evet, ofiste yapılan beyin fırtınası oturumları yeni yaratıcı çözümler bulmak için kesinlikle yararlı bir yöntemdir; ancak bu, uzaktan yapılamayacak bir şey mi?

Yeni başlayanlar için, ofiste yapılan beyin fırtınası oturumları çevrim içi ofis toplantıları tarafından kolayca çoğaltılabilir. OCTAPULL gibi çok işlevli video konferans araçlarıyla, ekipler başarılı beyin fırtınası oturumları kolayca düzenleyebilir, yönetebilir ve gerçekleştirebilir.

Ofiste rastgele etkileşimlerde olduğu gibi, bu uzaktan çalışma modelinin yerini alamadığı bir şeydir; ancak aslında bunu daha da ileri götürebilir. İnsanlarla rastgele etkileşimlerden güç aldığı için, çalışanların sessiz ve tek başına zamanlarıyla da yaratıcılık artırılıyor. Aslında, yaratıcı çözümler için fikirlerin oluşmaya başladığı ve uzak çalışma modelinin bunun için en iyi ortam olduğu bir inkübasyon dönemi gerekir.

Bu nedenle, yaratıcı fikirlerin kaybolmasına neden olan yüz yüze etkileşimlerin olmamasından korkmak, uzaktan çalışma modeli hakkında çok yanlış bir algıdır ve terk edilmelidir.

4.Uzaktan Çalışma Aidiyet Duygusunu Azaltıyor

Ofiste fiziksel olarak görünür olmanın işinize bağlılık duygunuzu artırabileceği doğru, ancak sizin için bir şirkete ait hissetmekten çok daha fazlası var.

İnsanlar iş yerlerine çeşitli faktörlerle ek uygulama geliştirirler. Maaşları, nasıl davrandıkları, iş arkadaşları ve görevleri, kişinin işine ait olma hissini tanımlayabilir.

Uzaktan çalışan kişiye adil davranılmışsa, değerli bir kuruluşta yer aldığı hissettirilmişse, bu çalışanın daha az aidiyet duygusuna sahip olabilmesi için hiçbir neden yoktur.

Ayrıca uzaktan çalışma, çalışanların iş arkadaşlarıyla ve şirketle ilgilenmeleri için yeni kapılar açıyor. Yöneticilerin, çalışanlarına yönelik toplantılar, etkinlikler ve hatta oyunlar gibi etkinlikleri çevrim içi olarak toplayabilmesinin birçok yolu vardır. Bu, tüm yöneticilerin aidiyet hissine yardımcı olabilir.

Aidiyet algısının genişlemesi, yöneticilerin uzaktan çalışanların kendilerini sürece dahil hissetmelerini sağlamanın yollarının olduğunu ve bu tür yanlış algıların süreçte gereksiz hale geldiğini görmelerine yardımcı olabilir.

Özetlemek gerekirse, bu yanlış kavramların tümü çalışanlara karşı güven eksikliğine dayanır. Bir şekilde, rakamların tam tersini söylemesine rağmen, bazı şeyler uzaktan çalışmaya geçilerek daha kötü olur. Ancak herhangi bir şey yapmadan önce yöneticiler çalışanlarına güvenmeyi öğrenmelidir.


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .