Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi İçin İş Yazılımları: Süreçleri Daha Etkin Hale Getirin 

İşletmeler satışlarını etkili bir şekilde gerçekleştirerek güvenilir bir marka imajı yaratmak için üretim ve dağıtım süreçlerinin tam kontrolünü sağlamalıdır. 

Bu süreç, genel hattıyla bir ürünün tasarlandığı ve hammaddesinin elde edildiği andan müşteriye ulaştırıldığı ve müşteriden geri dönüt alındığı noktaya kadar olan süreci bütünüyle kapsar. Birbiriyle etkileşim halinde ilerleyen bu sürece tedarik zinciri veya lojistik ağı adı verilir. 

Tedarik zinciri faaliyetleri, genel olarak ürün hammaddesinin tedarik edilmesi, üretimin planlanması ve gerçekleşmesi, paketlenmesi, depolanması, sipariş planlamasının yapılması ve lojistik adımlarını kapsar. 

Bu adımların her biri iş yazılımları sayesinde daha etkin ve verimli kılınabilir. 

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? 

Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri boyunca gerçekleşen her bir adımın etkili bir şekilde kontrol edilmesini, yönetilmesini ve yürütülmesini ifade eder. 

Lojistik ise tedarik zinciri faaliyetlerinin temel bir adımı olarak tedarik zinciri yönetiminin yoğunlukla taşıma ve depolama süreçlerinin kontrolü ve yönetilmesini sağlar. 

Bu iki süreç iç içe ve birbirleriyle etkileşim halinde seyrederler. Etkili bir tedarik zinciri yönetimi, lojistik sürecinin de verimli ve etkin bir şekilde idare edilmesini mümkün kılar. 

İş yazılımları sayesinde doğru ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilen lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ise işletmelerin ürün kalitelerini en üst düzeye çıkarmalarını ve bu ürünleri olabilecek en verimli şekilde müşterilere ulaştırmalarını sağlar. 

İş Yazılımları Nelerdir? 

İşletmeler iş süreçlerini daha etkin, verimli ve hızlı kılmak için çeşitli iş yazılımlarından faydalanırlar. 

Bu iş yazılımları, işletmelerin operasyonel süreçlerinin optimize edilmesini sağlar, rutin işlemleri otomatikleştirir, ekipler arası iş birliğini geliştirir ve iş süreçlerinin genel anlamda sistematik ve organize bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

İş yazılımları sayesinde çalışanların üretkenlikleri artarken müşteri memnuniyeti de aynı oranda güçlenir. İşletmelerin iş süreçlerini bütünüyle optimize eden çeşitli iş yazılımları vardır. 

Bu iş yazılımları genel anlamda;

 • Pazarlama ve satış, 
 • İletişim,  
 • Proje yönetimi, 
 • İş takibi,
 • İnsan kaynakları, 
 • İş zekâsı, 
 • CRM, 
 • SFA, 
 • ERP yazılımları olarak gruplandırılabilir. Her alanda işletmeniz için en uygun iş yazılımlarını belirleyerek tüm iş süreçlerinizi optimize edebilirsiniz. 

İşletmeniz için uygun olan iş yazılımlarını belirlerken sahip olduğunuz tüm iş yazılımlarının birbirleriyle uyumlu ve koordineli bir şekilde çalıştığından emin olmak da bir o kadar önemlidir. 

Bu sayede iş yazılımlarınızdan maksimum verim sağlayarak iş süreçlerini olabilecek en etkili, pratik ve üretken şekilde yönetebilirsiniz. 

İş Yazılımlarının İşletmelere Sağladığı AvantajlarLojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi İçin İş Yazılımları: Süreçleri Daha Etkin Hale Getirin

İş yazılımları işletmelerin iş süreçlerini otomatikleştirerek optimize eder. Planlama ve yürütme gibi temel aşamaları hızlandırarak işletmelerin iş akışlarını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. 

İş yazılımları işletmelere; 

 • Operasyonel verimlilik ve üretkenlik, 
 • Etkili veri analizi ve raporlama, 
 • Karmaşık iş süreçlerini basitleştirme, 
 • Etkili kurum içi iletişim ve iş birliği, 
 • Kolay stok ve lojistik yönetimi, 
 • Tekrar eden işlemlerin otomatikleştirilmesi gibi birçok farklı avantaj sağlar. 

Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde de iş yazılımları işletmelere birçok alanda kolaylık sağlayarak bu süreci bütünüyle iyileştirir. 

Tedarik Zinciri Yönetimi Aşamaları 

Tedarik zinciri yönetimi aşamaları sistematik bir şekilde ilerler. Doğru şekilde gerçekleştirildiği takdirde her bir adım kendisinden gelen sonraki adımı iyileştirir ve kolaylaştırır. 

Tedarik zinciri yönetiminin adımlarını genel hatlarıyla inceleyelim.

1. Planlama

İlk adımda sonraki adımların etkin bir şekilde seyredebilmesi için akılcı ve sistematik bir plan oluşturulmalıdır. 

Ürünlerin üretim miktarları tespit edilen ihtiyaçlara göre belirlenmelidir. Doğru ve organize bir stok yönetimi planlaması gerçekleştirilmelidir. Buna bağlı olarak hammadde miktarları ve durumları ortaya konulmalı, sürecin son adımı öngörülerek hareket edilmelidir. 

Bu aşamada yöneticilerin geleceğe dönük varsayım ve tahminlerle planlamayı yürütmeleri oldukça önemlidir. 

Maliyet hesapları hammaddelere ayrılacak olan bütçeden çalışanların olası ihtiyaçlarına kadar düşünülerek belirlenmelidir. Bu aşamada ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları şirketlerin bu süreci optimize etmesini sağlayabilir. 

2. Kaynak Belirleme

Bu aşamada ilk adımda yapılan plandan yararlanarak uygun tedarikçiler belirlenmelidir. Belirlenen tedarikçilerin güvenilirlikleri, hammaddelerin kaliteli olup olmadıkları ve yeterli stoğa sahip olunup olunmadığı bu aşamada büyük önem teşkil eder.  

Bu kriterleri karşıladığına emin olunan doğru tedarikçilerle iş birliği yapılmalı ve ürünlerinizin üretimi için gerekli görülen miktarda ve kalitede hammadde satın alınmalıdır. 

İş birliği sonucunda birlikte çalışmaktan verim aldığınız tedarikçilerle güçlü bağlar kurmak da bir o kadar önemlidir. Böylece sonrasında gerçekleştireceğiniz iş birliklerinde işletmenize özel fırsatlar elde edebilir ve daha az maliyetli teklifler alarak iş akışını daha verimli hale getirebilirsiniz. 

3. Üretim

Bu aşama tedarik edilen hammaddelerin doğru şekilde işlenerek hedeflenen ürünlerin makineler ve işgücü ile birlikte üretildiği aşamayı kapsar. 

Bu adımda ilk iki etapta yapılan hazırlıkların doğru zemini hazırlamasıyla üretim işlemi etkili bir şekilde gerçekleşerek bu süreçten en yüksek verimin alınmasını sağlar. 

Üçüncü adım olan üretim sürecinde ürünlerin kalitelerinin sürekli olarak kontrol edilmesi ve sürecin verimliliğinin devamlı olarak artırılması için çalışmak gereklidir.  

Bu anlamda üretim aşamasının doğru şartlar altında yürütüldüğünden ve işletmeye veya müşteriye zararlı olabilecek şekillerde gerçekleşmediğinden emin olunmalıdır. 

Aynı şekilde, makineler veya çalışanlar sebebiyle hatalı ürünlerin üretilmediğinden de emin olmak gerekir. Bu gibi durumların oluşmaması için sürecin montaj ve paketleme gibi adımları dikkatli bir şekilde incelenmeli ve gerekli aksiyonlar alınmalıdır. 

4. Teslimat

Tedarik zinciri yönetiminin bu aşaması işletmenin lojistik kabiliyetleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu aşamada üretilen ürünler müşterilerle buluşmak üzere depolanır ve nakliye işlemleri gerçekleştirilir. 

Teslimatların zamanında ve iyi şartlar altında gerçekleştirmesi müşteri memnuniyeti üzerinde doğrudan bir etki bırakır. Bu anlamda müşterilerin ürünlerden memnun kalabilmeleri için ürünlerini olabilecek en kısa zamanda hasarsız bir şekilde teslim aldıklarından emin olunmalıdır. 

Bu sürecin etkili ve verimli kılınabilmesi için depolama alanlarının planlaması doğru şekilde yapılmalı, teslimat kanalları olabildiğince çeşitlendirilmeli ve aniden oluşabilecek durumlara karşı yedek bir teslimat planı oluşturulmalıdır. 

Bonus Aşama: Dönütler

Müşterilerden alınan geri dönütlerin değerlendirildiği bu aşama, tedarik zinciri yönetimi sürecinin bir uzantısı olarak kabul edilebilir. 

Bu süreç içerisinde en önem teşkil eden noktalardan biri iade edilen hatalı ürünlerin miktarıdır. İşletmeler ürünlerin işletme merkezli hatalardan dolayı iade edilme oranlarını azaltmakla yükümlüdürler.  

Bu anlamda ürünler eğer üretim aşamasında yapılan bir hata veya hatalardan kaynaklı olarak iade edilmişse işletmeler bu hataların kaynağına inmelidir. 

Böylece hatanın kaynağı tespit edilebilir ve bu hata veya hatalar giderilerek tekrar eden üretim aşamalarının daha verimli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanabilir. 

İşletmelerin tedarik zinciri yönetimi sonunda bu zayıflıklarını tespit ederek iyileştirmesi tüm süreçten alınan verimi artırırken müşteri memnuniyetini de aynı oranda güçlendirir. 

Süreç boyunca ve dönütlerin incelendiği en son kısımda gerçekleştirilen işlemler iş yazılımları sayesinde geliştirilerek, hızlandırılarak ve optimize edilerek üretkenlik ve verimlilik güçlendirilebilir. 

İş Yazılımlarının Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Sağladığı AvantajlarLojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi İçin İş Yazılımları: Süreçleri Daha Etkin Hale Getirin 

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi birçok farklı küçük ve büyük adımdan oluşan karmaşık ve detaylı bir süreci ifade eder. Bu anlamda lojistik ve tedarik zinciri yönetimi içerisinde işletmelerin iş akışlarını optimize eden iş yazılımlarından faydalanan işletmeler bu süreci daha verimli ve etkin hale getirebilirler. 

İş yazılımlarını lojistik ve tedarik zinciri yönetimine entegre eden işletmeler bu yazılımların sağladığı birçok avantajdan yararlanır. 

Rekabet Avantajı 

İş yazılımları işletmelere lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde gerçek zamanlı veriler, bu verilere dayalı raporlar ve tahminler sağlar. 

Verilerin analiz edilerek işletmeler için anlamlı hale getirilmesiyle işletmeler pazardaki ani değişimleri öngörebilir ve bu değişimlere hızlı cevap verebilirler. 

Bu sayede rekabet ettikleri rakiplerinin önüne geçerek pazarda görünürlük kazanabilir ve rekabet avantajı elde edebilirler. 

Memnun Müşteri Kitlesi 

İş yazılımlarının iş akışını otomatikleştirmesiyle birlikte üretim ve lojistik aşamaları daha verimli ve hızlı bir şekilde yürütülür. 

Bunun sonucunda müşteriler için daha kaliteli ürünler üretilir ve bu yüksek kaliteli ürünler sahiplerine daha hızlı bir şekilde ulaştırılır. Bu sayede müşteri memnuniyeti artırılır ve marka imajı güçlenir.  

Güçlü marka imajı ve kazanılan güven sayesinde ise yeni müşteriler kazanma ve sadık bir müşteri kitlesi edinme potansiyeli de artar. 

İş yazılımları sayesinde müşteri dönütlerinin tüm süreci daha etkili kılmak için kullanılması da müşteri memnuniyetini artıran bir başka noktadır. 

Maliyet Tasarrufu 

İş yazılımları veri analizinden yararlanarak tedarik zincirinin en son aşamasında karşılaşılabilecek sonuç hakkında bir öngörü ve tahminde bulunur. Bu sayede hem olası maddi zararların önüne geçilmiş olur hem de arz-talep arasında bir denge kurulur.  

Kurulan bu denge sayesinde ise işletmeler ürünlerin transferini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetebilir. 

Sonuç olarak iş yazılımları sayesinde hem maliyet tasarrufu sağlanırken hem de satış oranları olumlu yönde etkilenir.  Böylece işletmeler genel kâr oranlarını artırarak şirketlerini daha iyi bir noktaya taşıyabilirler. 

Artan Üretkenlik ve Verimlilik 

Arz ve talep dengesinin sağlanması ve otomatikleşen iş akışıyla birlikte üretilen ürünlerin büyük bir çoğunluğunun satışı kısa bir zaman içerisinde gerçekleşir. Bu sayede işletmenin üretkenlik ve verimlilik oranı artar.  

Buna ek olarak iş yazılımlarının rutin aksiyonları otomatik hale getirmesiyle satış ve dağıtım ekipleri zamanlarını yaratıcılık ve insan gücü gerektiren konular üzerinde harcayarak işyerindeki zamanlarını daha üretken ve verimli geçirebilirler. 

İş Yazılımlarıyla Etkili Lojistik ve Tedarik Zinciri YönetimiLojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi İçin İş Yazılımları: Süreçleri Daha Etkin Hale Getirin

İş yazılımlarının lojistik ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerini nasıl daha etkili hale getirebileceğini inceledik. 

Peki, iş yazılımlarının bu süreçlere sağladığı katkılar sayesinde etkili hale gelen lojistik ve tedarik zinciri yönetimi işletmelere ne gibi faydalar sağlar? 

İş yazılımlarının sağladığı teknolojilerle birlikte yürütülen etkili lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin işletmelere sağladığı avantajlar, 

 • Ürün kalitesinin artırılması, 
 • Müşteri odaklı bir şirket kültürünün benimsenmesi, 
 • Güçlü bir marka itibarı edinilmesi, 
 • Satışların artırılması, 
 • Süreç üzerinde tam kontrol sahibi olunması, 
 • Siparişlerin müşterilere daha güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması olarak sıralanabilir. 

İş yazılımları lojistik ve tedarik zinciri yönetimini daha etkin ve verimli hale getirerek işletmelerin müşterilerle olan bağlarını güçlendirir, marka farkındalığını artırır ve genel kâr oranını artırır. 

Octapull SFA ile Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bir satış gücü otomasyonu olan Octapull SFA uygulaması, lojistik ve tedarik zinciri yönetimini etkili hale getiren iş yazılımlarından biridir. 

Octapull SFA çeşitli alanlarda sunduğu uygulamalarla iş süreçlerinizi optimize ederek işletmenizin satışlarını güçlendirmenizi sağlar. 

Octapull SFA Lojistik Uygulaması Avantajları 

Octapull SFA Lojistik Uygulaması sayesinde alış-satış aşaması üzerinde hakimiyet sağlayarak lojistik yönetimini verimli hale getirebilirsiniz. 

Tedarik zinciri yönetiminin tüm adımlarını etkin bir şekilde yönetebilir ve bu sayede teslimat süresini kısaltarak süreci verimli hale getirebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz. 

Octapull SFA Lojistik Uygulaması sayesinde; 

 • Hızlı ve güvenilir teslimatlar yapabilir, 
 • Süreci baştan sona takip ederek ve yöneterek tam kontrol sahibi olabilir, 
 • Lojistik sürecinde yetkilendirme ile her aşamayı izleyerek operasyonları güvenli hale getirebilir, 
 • Parçalı işlemler sayesinde kısmi teslimatlar sağlayarak müşterilerinizi memnun edebilir, 
 • Veri analizinden yararlanarak etkili kararlar alabilir, 
 • Günlük satış raporlarından faydalanabilir, 
 • Rotaman ve GeoVision gibi rut optimizasyon uygulamalarını kullanarak etkin teslimat rotalarını tespit edebilir, 
 • Sevkiyat ve yükleme işlemlerini hızlandırarak kaynak ve zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. 

Octapull SFA Depo Uygulaması ile entegre çalışan Lojistik Uygulaması araçların yüklenmesi ve malların kabul edilmesi gibi aşamaların birlikte yönetilmesini mümkün kılar. 

Octapull SFA Depo Uygulaması Özellikleri 

Octapull SFA Depo Uygulaması, malların kabul edildiği noktadan satış ve sayım noktalarına kadar birçok süreci etkin bir şekilde yöneterek lojistik ve tedarik zinciri yönetiminizi bir üst boyuta taşır. 

En etkin iş yazılımlarından biri olan Octapull SFA’nın Depo Uygulamasının lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde işletmelere ne gibi özellikler sunduğunu inceleyelim. 

 • Hızlı ve Anlık Satış: Depodan gerçekleşen satışlarınızı pratik bir şekilde gerçekleştirerek müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz. 
 • Kesintisiz Kontrol: Mobil cihazlar üzerinden depo işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirerek dilediğiniz her yerden süreci kontrol edebilirsiniz. 
 • Hatasız İşlemler: Barkod okuyucu sayesinde işlemlerinizi pratik ve hatayı en aza indirgeyecek şekilde halledebilirsiniz. 
 • Hızlandırılmış Mal Kabul: Mal kabul işlemlerinizi pratik bir şekilde organize ederek süreç için ayırdığınız zamandan tasarruf edebilirsiniz. 
 • Pratik ve Organize Yükleme: Araçları yükleme ve boşaltma işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 
 • Etkin Veri Analizi: Önemli verilerin analiziyle sunulan detaylı raporlar ile verimliliğinizi artırabilirsiniz. 
 • Sorunsuz İade Süreci: İade edilen ürünlerin takiplerini pratik bir şekilde gerçekleştirerek müşterilerinizi memnun edebilirsiniz. 
 • Detaylı Stok Sayımı: Stoklarınızın takibini düzenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirerek süreç üzerinde tam kontrol sahibi olabilirsiniz. 
 • Hızlı Depolar Arası Transfer: Depolar arası transferlerinizi izleyerek sürecin hem hızlı hem de hatasız bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olabilirsiniz. 
 • Güçlü Yetkilendirme: Yetkilendirmeyi detaylı bir şekilde kontrol altına alarak işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz. 

Lojistik ve tedarik yönetimi sürecini etkili ve verimli hale getiren iş yazılımlarından biri olan Octapull SFA’yı hemen kullanmaya başlamak için ürün ekibimizle demo görüşmesi ayarlayabilirsiniz. 


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .