SaaS Aboneliklerinizden Tam Verim Alın

SaaS aboneliklerinin yönetimi için çözümler sunan Cledara’nın yaptığı araştırmaya göre, Birleşik Krallık’taki kurulan girişimlerin büyük çoğunluğu, abone oldukları SaaS (software as a service) hizmetlerinden tam verin aldıklarını söylüyor.

Araştırma, Birleşik Krallık’ta 20-500 arasında çalışanı bulunan şirketlerde finans yöneticisi, BT yöneticisi, üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunan 251 kişi arasında gerçekleştirildi. 

Katılımcıların yalnızca %14’ü şirketlerinin kullandığı yazılım uygulamalarından tam verin aldığını söylerken, %86’lık büyük çoğunluk, bazı SaaS uygulamalarının şu anda sunduklarından daha fazla değer katabileceğini düşünüyor.     

Ankete katılanların yarısından fazlası (%51) son altı ayda en az bir SaaS hizmetini iptal ettiğini söylerken, neredeyse üçte ikisi (%63) abonelikleriyle ilgili süreçlerdeki sıkıntıların şirket kültürü üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyor.

Raporda vurgulanan kültür üzerindeki olumsuz etkiler arasında çalışma ilişkilerinin bozulması, artan iş yükleri ve yetkilerin kısıtlanması yer alıyor. Bu sayılanların tümü iş tatmininde azalmaya yol açarken çalışanın işten ayrılma riskini de artırıyor.            

Şirketler büyüdükçe ve yönetilmesi daha karmaşık hale geldikçe, bu olumsuzlukların şirket kültürü üzerindeki bu yükü daha da artıyor. Karmaşıklıktaki bu artış, şirketlerin sahip olduklarını sandıkları SaaS modeli sayısı ile gerçekteki rakam arasındaki farkta görülebilir.            

Rapora göre, şirketler ortalama 66 SaaS aboneliğine sahip olduklarını düşünmelerine rağmen, neredeyse beşte üçü (%59), şirketlerinin kendilerinin veya üst yönetimin bildiğinden daha fazla yazılım aboneliği kullandığını düşünüyor ve ortalama 93 ek abonelik olduğunu tahmin ediyor. 

Algı ve gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, kuruluşların hala üzerinde çalıştığı SaaS için merkezi bir yönetim sistemine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Araştırma, katılımcıların %52’sinin bir SaaS yönetim sistemini düşündüğünü veya uyguladığını, %33’ünün ise halihazırda merkezileştirilmiş bir SaaS süreç sistemine sahip olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın Bulguları (Özet)

  • Katılımcıların %14’ü, kullandıkları tüm SaaS aboneliklerinin değer kattığını düşünüyor.
  • Katılımcıların %41’i, kullandıkları hizmet sağlayıcıların çoğunun şirkete değer kattığını düşünüyor.
  • Katılımcıların %30’u, kullandıkları hizmetlerin yarısının şirkete değer kattığını düşünüyor.
  • Katılımcıların %11’i, kullandıkları hizmetlerin yarısına yakınının şirkete değer kattığını düşünüyor.
  • Katılımcıların %1’i, aboneliklerin şirketine bir değer katmadığını söylüyor.    
  • Katılımcıların %51’i, son 6 ay içerisinde en az bir aboneliğini iptal ettiğini söylüyor.

OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .