Oryantasyon Nedir?

Kökeni Fransızca olan oryantasyon kelimesinin Türkçe karşılığı kılavuzluk etme, yönlendirme, yön verme gibi anlamlara gelmektedir. Günlük hayattaki kullanımına dikkat ettiğimizde ise, özellikle bulunan yeni çevreye alışmak için uygulanan programa da aynı ismi veriyoruz.

İş hayatında kritik bir öneme sahip olan oryantasyonlar, çalışanların işin gerektirdiği bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı oluyor. Böylelikle, kişinin kuruma aidiyet hissi kazanmasına ve en kısa zamanda kurumun vizyon ve misyon tutumlarını elde ederek çalışabilmesine yardımcı olur. 

Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Genellikle oryantasyon ile aynı anlamda kullanılan oryantasyon eğitimi ise yeni çalışanları, çalışma alanlarına, çalışma arkadaşlarına ve iş yeri sorumluluklarına karşı hazırlamak ve tanıtmak için verilen eğitimdir.

Başarılı bir şekilde ilerleyen bir işe uyum süreci sayesinde, bireylerin kendilerini daha iyi hissetmeleri, bulundukları departman ve rollerde rahat olmalarını sağlamakla beraber, şirketin beklenti ve politikaları konusunda da bilgilendirilir. 

Oryantasyon Eğitiminin Amacı Nedir?

Mesleki anlamda gerçekleştirilen oryantasyon programlarının en temel hedefi, yeni çalışanı sisteme en hızlı ve verimli şekilde adapte edebilmektir.

Kişi ne kadar deneyimli olursa olsun ilk günlerde iyi performans sergilemekte zorlanabilir.  Bundan dolayı yeni çalışanın oryantasyon sürecinde; hangi bilgiye nasıl ve nereden ulaşılabileceğinin açıklanması, işin konumu, amacı ve diğer işlerle olan ilişkisinin, kurum kültürünün, iletişim kurallarının, çalışma ortamı alışkanlıklarının yeni çalışana aktarılması; bölüm/birim hedeflerinin yeni çalışanla paylaşılarak çalışanın sorumluluklarını önceliklendirilmesine yardımcı olunması performans üzerinde ciddi bir olumlu etki yapacaktır.

Bunun yanı sıra:

  • Bireye aidiyet duygusu katmak,
  • Kurum içi sosyal kaynaşmayı artırmak,
  • Yeni çalışanın kendine güven kazanmasını sağlamak,
  • Bilgi veya beceri anlamında oluşabilecek sorunları önlemek,
  • Kuruma karşı bir sadakat ve özveri geliştirmek,
  • İş devir oranlarını en aza indirmek gibi kritik amaçlara da sahiptir. 

Oryantasyon Eğitiminin Faydaları Nelerdir? 

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen oryantasyon süreçleri sayesinde kurum içi denge sağlanılır. Oluşan boş pozisyonların hızlı bir şekilde doldurulması ve bu yeni atamaların deneme-yanılma yöntemiyle değil, bizzat kişilerin başarı, odak ve becerilerinin ölçülmesi gibi önemli etkenler, oryantasyon sürecinin şirketler için kritik faydalarındandır. 

Ayrıca, yeni personelin işe alışma sürecini hızlandırarak kuruma değer katma noktasına gelebilmesi ve olası yabancılık hissinden kaynaklanacak işten uzaklaşma sürecinin önünün kesilmesi de oryantasyon eğitiminin şirketler için artıları arasında sayılabilir. 

En İyi Oryantasyon Uygulamaları

İyi iş oryantasyon uygulamalarında öncelikle, yeni işe başlayan kişinin beklentilerini dinlemelisiniz. Sonrasında, oryantasyon sürecinde ayrım yaptığımız temel ve mesleki kısma geçilmelidir. 

Temel oryantasyon sürecinde; şirket politikalarının anlatımı, mesai saatleri, şirket vizyonundan ve misyonundan bahsedilmesi, izinler, çalışan el kitabı vb. süreçlerin işlediği bir sunumdan bahsedebiliriz. Daha sonra mevcutsa, saha gezisi (yangın çıkışları, yemekhane, yönetim katı vb.) yapmalısınız. 

Mesleki oryantasyon kısmına geçildiğinde ise; düzenli yapılan toplantı bilgileri, devam eden projeler, eğitimler, işin sorumlulukları vb. süreçler için bilgiler verilmelidir. Devamında kaynaşma aktivitesi düzenlenerek sosyalleşme sağlanarak süreç test edilerek oryantasyon değerlendirmesi yapılmalıdır.


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .