Gallup Küresel İş Yerinin Durumu 2023 Raporu

Gallup Küresel İş Yerinin Durumu 2023 Raporu, dünyadaki iş yerlerinin mevcut durumunu ve gelecekteki eğilimleri inceleyen kapsamlı bir rapordur. Bu rapor, çalışanların sessiz istifa, bağlılık düzeyi, stres, uzaktan ve karma çalışma gibi konulardaki deneyimlerini yansıtmaktadır. 

OCTAPULL olarak, bu raporun özellikle iş dünyasındaki dönüşüm sürecindeki liderlere rehberlik etmesini önemsiyoruz. Bundan dolayı bu raporun önemli kısımlarını sizler için derledik. İşte Gallup Raporu’nun önemli bulguları:

Yüksek Çalışan Bağlılığı

Rapordaki bulgular, 2022 yılında çalışan bağlılığının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor. Pandemi döneminde düşüş yaşansa da çalışan bağlılığı tekrar yükselerek işlerini anlamlı bulan ve takımı, yöneticisi ve işvereniyle bağlantı hisseden daha fazla çalışanın olduğunu gösteriyor. Bu durum, küresel üretkenlik ve GDP büyümesi açısından hem ülkeler hem de firmalar için çok olumlu bir gelişmedir.

Sessiz İstifa ve Düşük Bağlılık

Son zamanlarda sık sık duyduğumuz sessiz istifa, fiziksel olarak işte bulunmalarına rağmen, çalışanların işleriyle ne yapacaklarını ve bu işin neden önemli olduğunu bilmemeleri durumunu ifade eder. Gallup raporu sessiz istifa kategorisine giren çalışan sayısının azımsanmayacak seviyede artığını gösteriyor.

Bu durumun yanı sıra, iş yerlerine ve görevlerine aktif olarak bağlı olmayan çalışanlarla birlikte düşük bağlılık, küresel ekonomiye yıllık 8,8 trilyon dolarlık bir maliyet getiriyor. Bu da performans eksikliğinin yanı sıra üretimdeki azalmanın bir sebebi olarak görülüyor.

Araştırmalar, bağlılığı olmayan çalışanların beklentilerini karşılama, motive olma ve iş performansı konularında daha düşük başarıya sahip olduklarını gösteriyor. Bu nedenle, olumlu bir çalışma kültürü, iş verimliliğini artırırken, çalışan bağlılığını ve deneyimini iyileştiriyor.

Bu bulgulara dayanarak, işverenlerin çalışan bağlılığını artırmak için çalışma kültürüne odaklanması, ücret ve refah düzeylerini gözden geçirmesi önem taşıyor. Çalışanların memnuniyetini artırmak, motivasyonlarını yükseltmek ve daha olumlu bir çalışma ortamı sağlamak için bu alanlara yatırım yapmak gerekiyor.

Sonuç olarak, çalışanların beklentilerini karşılamak ve performanslarını artırmak için işverenlerin çalışan bağlılığı, kültür, ücret ve refah gibi önemli faktörlere odaklanması gerekiyor. Bu şekilde, iş yerinde daha iyi bir deneyim sağlanabilir ve çalışanların motivasyonu ve verimliliği artırılabilir.

Yüksek Çalışan StresiGallup Küresel İşyerinin Durumu 2023 Raporu

Çoğu yöneticinin baş etmek için çok çabaladığı çalışan stresi, rapora göre artan bir eğilim gösteriyor. Dünya genelindeki çalışanların %44’ü çalışma günlerinde yoğun stres yaşadığını belirtiyor. 

Bu durum, bilhassa pandeminin etkisiyle 2020 yılında artış gösterse de, çalışan stresi on yılı aşkın bir süredir yükselmektedir. Raporu hazırlayan Gallup’a göre, yöneticiler çalışanların iş stresi üzerinde etkili bir rol oynuyor. İyi bir yönetici ile çalışmak hem çalışan verimliliğini artırıyor hem de stresi azaltıyor.

İş İmkanlarında Artış

İş dünyasındaki çoğu sektörü inceleyen rapor, gelişen teknolojik trendlerle birlikte dünya genelinde iş imkanlarında artış yaşandığını gösteriyor. Bu artışın dünya ekonomisinin iş yapmaya hazır olduğunu gösterdiğini vurgalayan rapor, işverenler ise bu durumlarda yetenekli çalışanlarını elde tutmaya daha fazla dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Gallup Küresel İş Yerinin Durumu 2023 Raporu’na Göre Çalışanların Gözünden İş YerleriGallup Küresel İşyerinin Durumu 2023 Raporu

Gallup Küresel İş Yerinin Durumu 2023 Raporu, çalışanlar tarafından yapılan bir ankete dayanarak işverenlerin dikkate alması gereken önemli konuları ortaya koyuyor. Ankete katılanların %85’i, iş yerlerinin harika bir yer haline gelmesi için üç ana kategori olan çalışan bağlılığı veya kültür, ücret ve refahı öne çıkarmış. Çalışanların %41’i ise öncelikli olarak çalışan bağlılığı ve kültürü belirtmiş.

Sonuç olarak bu bulgular, hem işverenler hem de çalışanlar için önemli bir rehberlik kaynağıdır. OCTAPULL olarak, Gallup Küresel İş Yerinin Durumu 2023 Raporu’nda ortaya konan sonuçları dikkate alarak iş dünyasında daha bağlı, verimli ve stresi azaltan bir çalışma ortamı sağlama misyonumuzu sürdürmekteyiz. Raporun tüm sonuçlarına erişmek için Gallup Küresel İş Yerinin Durumu 2023 Raporu‘na göz atabilirsiniz.


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .