Pareto İlkesi Nedir? 80-20 Kuralı

Pareto İlkesi veya 80-20 kuralı İngilizcede pareto principle ya da 80-20 rule olarak bilinir.

Günlük hayatta öğrencilerin çalışanların veya girişimcilerin sık sık duyduğu kavramlardan biridir.

Öğrenme çevikliğine sahip bireyler çalışmalarında verimliliklerini artırmak için zaman içinde pek çok yöntem denerler.

Pareto prensibini hayatımıza entegre edince de daha verimli sonuçlar alacağımızı biliriz fakat tam olarak nedir bu 80-20 kuralı?

80-20 Kuralı Nedir?

Pareto kuralı ya da 80-20 kuralı olarak da bilinen pareto ilkesi; bir işten alınan sonuçların %80’inin, o sonucun sebeplerinin %20’sinden kaynaklandığını ileri sürer.

Vilfredo Pareto tarafından ortaya atılmıştır. İtalyan ekonomist ve matematikçi nüfusun %80’inin tüm toprakların %20’sine sahip olduğunu, toplumun geri kalan %20’sinin ise toprakların %80’ine sahip olduğunu savunmuştur. 

Adil olmayan servet ve gelir dağılımının yalnızca İtalya’da değil, diğer ülkelerde de geçerli olduğunu keşfettikten sonra Pareto ilkesi üzerine yoğunlaşmıştır. 

Ancak çalışmalarını tamamlama şansı bulamamıştır ve Pareto ilkesinin bugünkü şeklini almasını sağlayan yönetim danışmanı Joseph Juran’dır.

Pareto İlkesi, hayattaki şeylerin her zaman eşit olarak dağılmadığına dair bir gözlemdir. Azınlığın çoğunluğa sahip olduğunu ve bu dengesizliğe her alanda şahit olabileceğimizi gösterir.

 Aynı zamanda diğer ilkelerin aksine, Pareto İlkesi yasa değil, yalnızca bir gözlemdir.

İş Dünyasında 80-20 Kuralı Nerelerde Karşımıza Çıkar?

Pareto İlkesini iş veya kişisel yaşam ile ilgili pek çok konuya uyarlayabiliriz. Özellikle iş dünyasında karşılaşabileceğimiz birkaç örneği sizler için sıraladık.

 • Şirketlerin gelirlerinin %80’i müşterilerin %20’sinden kaynaklanır.
 • Vergi gelirlerinin %80’i toplumun %20’sinden gelir.
 • Çağrı merkezine gelen şikayetlerin %80’i müşterilerin %20’sine aittir.
 • Yatırımların %20’si kazançların %80’ini belirler.
 • Bilişim sistemlerindeki çökmelerin %80’i hataların %20’sinden kaynaklanır.
 • Şirket personelinin %20’sinin çabası, tüm işlerin %80’ini oluşturur.
 • Yapılan bir işe harcanan vaktin %20’si işle ilgili çıktının %80’ini oluşturur.

Pareto prensibi öyle çok yönlüdür ki, bu listeyi her alanda daha fazla örneklendirmek mümkündür.

Bu oranda zaman ve konuya bağlı olarak değişiklik görülebilir. Zaman zaman 90-10, 85-15, 70-30 şeklinde karşılaşılan versiyonları olabilir ancak ana prensip bellidir.

Pareto İlkesinin Faydaları Nelerdir?

 • 80-20 kuralı bizlere kaynakların verimli bir şekilde nasıl tahsis edileceğine dair ipuçları sunar.
 • İş dünyasında 80-20 kuralı ile hareket edilerek insan kaynakları, pazarlama, satış, finans gibi birçok departmanda işlerin verimi artırılabilir.
 • Organizayon yönetimini kolaylaştırır, katkı sağlar. Üretim sürecinin, bütçe kontrolünün ve personel idaresinin nasıl yapılacağı konusunda yönlendirir.
 • Karşılaşılan dengesizliklerden yola çıkarak problemi ve onun nedenlerini tespit etmemizde yol göstericidir.
 • Daha verimli sonuçlar almak için çalışmalarımızda nelere ağırlık vermemiz gerektiğini ve yoğunlaşmamız gereken noktaları işaret eder.

OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .