Kurumsal İletişimde Müşteri Odaklı Yaklaşımın Önemi 

İletişim, bir kurum için başarıya giden yolda en önemli yapı taşlarından birini oluşturur. Başarıya uzanan bu yolda bir kurumun kendi içerisinde ve dış dünyayla olan her türden iletişim ve etkileşimine kurumsal iletişim adı verilir. 

İç ve dış olarak ikiye ayrılan kurumsal iletişim, etkili bir şekilde gerçekleştirildiğinde bir kurumun kimliğini, marka değerini ve itibarını inşa etmek adına en verimli yollardan biridir. 

Kurum içi iletişim, kurum bölümleri arasında koordineli bir çalışma gerçekleşmesini sağlar. Kurum dışı iletişim ise şirket ile müşteriler, yatırımcılar ve kamu arasında etkili bir iletişim kurulmasını sağlamak için gerçekleştirilir. 

Kurumlar için her adımda olduğu gibi iletişim noktasında da müşteriyi ön plana koymak başarının anahtarlarından birini oluşturur. Kurumsal iletişimi etkin kılmak ve kurum kimliğini sağlam bir şekilde yaratmak için, şirketlerin müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemesi gereklidir. 

Kurum İçi Kurumsal İletişim Nasıl Gerçekleşir? 

Kurum içinde etkili bir iletişim sağlanabilmesi için, tüm çalışanların birbirleriyle uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmaları gerekir. 

Bu noktada ekibin tamamının aynı vizyon ve anlayışa sahip olması oldukça önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için tüm çalışanların katılımıyla seminerler, eğitimler ve toplantılar düzenlenebilir.  

Böylece ortak bir şirket kültürü oluşur ve etkili kurum içi kurumsal iletişim sayesinde oluşturulan bu kültür marka kimliğinde kendine güçlü bir yer edinir, hedef kitlelerle iletişim etkili bir şekilde sağlanır. 

Bu süreçte iletişimin devamlılığı da bir o kadar önemlidir. Çalışanların kurum içi kurumsal iletişimde her daim kesintisiz bir şekilde bilgi akışını sürdürebilmeleri gerekir. Bu düzenin sağlanabilmesi için iletişim kanallarının dikkatlice seçilmesi ve kurum içi kurumsal iletişim sürecine entegre edilmesi gereklidir. 

Zaman zaman ekiplerin birbirleriyle uyum içinde olabilmeleri için sosyal etkinlikler de düzenlenebilir.  

Bunun sonucunda şirket çalışanları birbirlerini daha iyi tanıyarak aynı ortamda çalışma konusunda motive olurlar. Bu sayede takım içindeki uyumlarını geliştirerek daha güçlü bir iş birliği ortamının oluşmasını sağlayabilirler. 

Etkili bir şekilde gerçekleştirilen kurum içi kurumsal iletişim sayesinde çalışanlar daha verimli ve üretken bir şekilde çalışarak marka kimliğinin oluşturulmasında etkin rol oynayabilirler. 

Müşteri Odaklı Yaklaşımın Kurumsal İletişim Sürecine Etkisi
Kurumsal İletişimde Müşteri Odaklı Yaklaşımın Önemi

Müşteri odaklı bir kurumsal iletişim stratejisi benimseyen şirketler, olumlu bir itibar ve marka bilinirliğine sahiptirler. Bu yüzden bu kurumların hem geniş bir sadık müşteri kitlesi vardır hem de yeni müşteriler kazanma potansiyeli yüksektir. 

Müşteri odaklı yaklaşımın kurum içi ve kurum dışı iletişim süreçleri için neden önemli olduğunu inceleyelim. 

Kurum İçi İletişimde Müşteri Odaklı Yaklaşım 

Müşterilerin istekleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen bir kurum içi iletişim süreci, çalışanların müşteri ile etkileşime geçtiklerinde etkili ve ılımlı bir iletişim kurmasını sağlar. 

Bu süreçte tutarlı olunması da marka kimliği ve kurumsal imaj açısından oldukça önemlidir. Şirketin vermeyi arzuladığı mesajın çalışanlar tarafından benimsenmesi için kurum içi iletişimin etkin ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi şarttır. Hedef kitleye mesaj doğru bir şekilde iletilmelidir.

Bu anlamda bütünüyle net ve tutarlı bir duruşu olan bir şirket kimliği ve kurumsal imaj inşa etmek için kurumsal iletişim sürecinde müşterilerin tutarlılığa verdiği önem göz önünde bulundurmalıdır. 

Kurum içi iletişimin koordineli ve müşteri odaklı bir şekilde gerçekleştiği kurumlarda, markanın vermek istediği mesaj tüm departmanlar tarafından açık bir şekilde anlaşılır. Aynı şekilde müşteriye de aynı açıklık ve tutarlılık ile yaklaşılır.  

Bunun sonucunda müşteriler güçlü bir marka kimliği ve kurumsal imajı olduğunu düşündükleri kuruma karşı pozitif bir tutum sergilerler. 

Kurum Dışı İletişimde Müşteri Odaklı Yaklaşım 

Kurumsal iletişim, ancak kurum içi ve kurum dışı iletişim birlikte sistemli ve organize bir şekilde yürütüldüğünde etkin hale gelir. Müşteri odaklı kurum dışı iletişim de kurumsal imaj ve marka kimliği oluşturma aşamasında bir o kadar önemlidir. 

Kurum dışı iletişim, mutlak surette devamlı ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmelidir. Müşteriler, kurumun her daim iletişime açık olduğunu bildiklerinde markaya karşı güven oluşturmaya başlarlar.  

Sosyal medya üzerinden sürekli olarak müşterilerden geri dönüş alınması, anketlerin yapılması ve şikayetlerin dinlenmesi kurum dışı iletişim sürecinden en yüksek verimin alınmasını sağlar. 

Benzer şekilde kurumun hizmet veya ürünlerine yapılan şikayetlere olumlu ve yapıcı dönütler vermesi, müşterilerin şirkete karşı güven oluşturmasını sağlar. Kurumların bu anlamda şeffaf olması, müşteriler ile samimi bir ilişki kurulmasının önünü açar. 

Müşteri odaklı bir yaklaşımla inşa edilen kurumsal iletişim sürecinde müşteriler sürekli olarak ilgilenildiklerini ve dinlenildiklerini hisseder. Bu sayede müşteriler, işletme için önem teşkil ettiklerini hissederler ve müşteri memnuniyeti sağlanmış olur. 

Kurum içi ve kurum dışı iletişim uyum içinde ve müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirildiğinde, müşteriler markanın temsil ettiği değerleri net bir şekilde anlar.  

Devamlı olarak sürdürülen ılımlı bir kurumsal iletişim sayesinde ise müşteriler kuruma karşı olumlu bir yaklaşım benimserler. 

Böylece şirketler müşteri odaklı bir yaklaşımla yürütülen kurumsal iletişim sayesinde güçlü bir kurumsal imaj edinir ve sağlam bir marka itibarına sahip olur. Bunun sonucunda müşteri kitlesi genişler, sadık müşteri kitlesi oluşur ve markaya duyulan güven artar.  

Bir Deloitte araştırmasına göre, müşteri odaklı yaklaşıma sahip olan şirketler diğer şirketlerle kıyaslandıklarında %60 daha fazla kâr oranına sahiptirler. Bu araştırmadan yola çıkarak müşteri merkezli kurumsal iletişim sayesinde uzun vadede şirketlerin satış ve kâr oranın da artacağı sonucuna varılabilir. 

Kurumsal İletişim Sürecinde Müşteri Memnuniyeti Nasıl Artırılır? 

Kurum içi ve kurum dışı iletişim, müşteri odaklı bir şekilde gerçekleştirildiğinde müşterilerin kuruma karşı tutumunu birçok anlamda olumlu etkiler.  

Kurumsal iletişim sürecinde müşteri bağlılığını ve memnuniyetini artırmak için şirketlerin izlemesi gereken stratejilere göz atalım. 

Müşterilerinize Kulak Verin 

Müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyebilmek için, öncelikle müşterilerin dinlenmesi ve anlaşılması gerekir. Bu anlamda sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Kurulan sosyal medya ilişkileri sayesinde müşterilerin markaya olan ilgisi artar.

Müşterilerin ürün veya servisiniz hakkında yazdığı yorumları dikkatle inceleyin. Böylece şirketinizin güçlü ve zayıf noktalarını belirleyerek işletme stratejilerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. 

Zayıf noktalarınızı belirledikten sonra eksikliklerinizi giderip güçlü yanlarınızı ortaya çıkartarak hem müşteri memnuniyetini artırabilir hem de kitlenizi genişletebilirsiniz. 

Bu anlamda eleştirilere karşı açık olmak ve negatif yorumlara ılımlı yaklaşmak da bir o kadar önem teşkil eder. Müşteri problemlerine her daim çözüm aramak ve bunun için hatırı sayılır bir zaman ayırmak, müşterilerinizi memnun ederek kurumsal imajınızı güçlendirecektir. 

Müşteri Verilerinden Faydalanın 

Dijital çağda pazarlama, verilerin toplanması ve analiz edilmesi süreçlerinden büyük ölçüde faydalanır.  

Müşteri verilerini analiz ederek ürün veya servisinizin pazarlamasında müşterilerinize kişiselleştirilmiş teklifler sunabilirsiniz. Böylece kurum dışı iletişiminizi güçlendirerek müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz. 

2018 yılında gerçekleştirilen bir Epsilon araştırmasına göre müşterilerin %80’i kişiselleştirilmiş teklifler sayesinde sunulan ürün veya hizmeti satın alma eğilimi gösterir.  

Bu anlamda müşterilerinizin satın aldıkları ürünleri analiz ederek onlara e-posta yoluyla kişiselleştirilmiş tekliflerde bulunmak, kurumsal iletişiminizi güçlendirerek satış oranınızı artırır. 

Çok Kanallı Müşteri İletişim Desteği Sağlayın 

Markanıza duyulan güveni artırabilmek için müşterilerinizin diledikleri her zaman istedikleri şekilde size ulaşabileceklerini bilmeleri gerekir. Bu anlamda müşterilere çok yönlü çözümler sunmak iletişim kolaylığı sağlayarak marka güvenilirliğinin artmasını sağlar.  

Web sitenizde iletişim aracı olarak hem e-posta hem de telefon numarası bulundurmak müşterilerin tercihlerine göre sizinle kolayca iletişime geçmesini sağlar. 

Benzer şekilde, akıllı asistan desteği sağlayarak müşterilerin sizinle birebir iletişime geçmesinin mümkün olmadığı acil durumlar için de destek bulduğundan emin olabilirsiniz. 

Web sitenizde müşterilerinize çeşitli anlamlarda faydalı bilgiler sunduğunuz yardım merkezleri oluşturmak, müşterileriniz sorunlarına pratik bir çözüm seçeneği sunar. 

Buna ek olarak, sıkça sorulan sorular ile bir soru-cevap bölümü de müşterilerinizin akıllarına takılan sorulara hızlıca cevap bulabilmesi için uygun bir yöntemdir.  

Kurumsal iletişimde her daim ulaşılabilir olmak müşteri sadakati ve güvenini inşa etmede en önem teşkil eden noktalardan biridir. Bu sebeple, müşterilerinize destek kolaylığı sağlayacak çok yönlü iletişim kanallarından faydalanmak büyük önem taşır. 

Çalışanlarınızla Sürekli İletişim Halinde Olun 

Çalışanlarınız gerektiği zamanlarda müşteriler ile direkt olarak iletişime girerek kurumunuzu temsil ederler. Kurum olarak müşterilere verdiğiniz mesajın bir bütünlük sağlayabilmesi için tüm çalışanlarınızı markanızın değerleriyle ilgili bilgilendirin.  

Günlük ve aylık olarak yapacağınız farklı amaçlara hizmet eden çeşitli toplantılar ile çalışanlarınıza sürekli olarak gerekli bilgilendirmeleri yaptığınızdan emin olun. 

Kurum içi iletişimde sağlanan bu koordineli çalışma, kurum dışı iletişimde müşteriler ile ilişkilerin optimize edilmesinde de etkili sonuçlar verir. Böylece kurumsal iletişim hem kurum içi hem de kurum dışında etkili bir şekilde gerçekleşmiş olur. 

Buna ek olarak, müşteri memnuniyetini sağlamak için güvendiğiniz çalışanlarınızın da memnuniyetinden emin olmak gereklidir. Çalışanlarınızı dinleyip fikirlerini almak, onlara gelişmeleri için fırsatlar yaratarak motivasyon ve memnuniyetlerini artırmak oldukça önemlidir.  

Çalışanlarınız iş yerlerinde mutlu olduklarında performanslarını artırarak müşteri memnuniyetini de bir üst noktaya taşırlar.  

Kurumsal İletişimde Kullanılabilecek Araçlar
Kurumsal İletişimde Müşteri Odaklı Yaklaşımın Önemi

Süregelen dijital dönüşüm ile birlikte gitgide çeşitli hale gelen dijital çözümler, işletmelere birçok alanda kolaylık sağlar. Kurumsal iletişim örneklerine göz atılarak doğru araçlar tercih edilebilir, süreç daha etkin hale getirilebilir. 

Kurum dışı ve kurum içi iletişim araçları işletmelerin bu süreci hızlı ve pratik bir şekilde yönetmelerini sağlar. 

Kurumsal iletişimde işletmelerin kurum içi ve kurum dışı iletişimlerini optimize etmek için kullanılan araçları birlikte inceleyelim: 

  • Proje Yönetimi Araçları: Proje yönetimi araçları sayesinde kurum içi iletişim etkili ve koordineli bir şekilde yürütülür. Bu araçlar çalışanlara görevlerinin atanmasını, süreçlerin takibinin sağlanmasını ve çalışanların geri bildirimler almasını sağlar. 
  • Pazarlama Araçları: Özellikle CRM ve SFA teknolojileri kurumsal iletişimin şekillendirilmesi için oldukça önemli pazarlama araçlarıdır. Bu araçlar sayesinde en rağbet gören ürünler ve içerikler belirlenir, en etkili kampanyalar tespit edilir ve bu sayede müşteri ile iletişim güçlendirilir. Octapull SFA, SFA ve CRM entegrasyonlarıyla işletmelere bu anlamda benzersiz fırsatlar sunar. 
  • Sohbet Uygulamaları: Slack gibi kurum içi iletişimi kolaylaştıran ve departmanlar arası bilgi akışını hızlı ve verimli hale getiren sohbet uygulamaları, kurum içi iletişimin optimize edilmesinde oldukça faydalıdır. 
  • Video Konferans Uygulamaları: Uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte kurum içi iletişimin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayan video konferans uygulamaları kurumsal iletişim sürecinin önemli bir parçasını oluştururlar. Türkiye’de Türk bir ekiğ tarafından geliştirilen OctaMeet, Türkçe müşteri desteğiyle iletişim süreçlerinizde destek sağlar.

OctaMeet ile Kurumsal İletişim Stratejinizi Yeniden Oluşturun! 

OctaMeet, kullanıcı dostu arayüzü ve özellikleriyle kurumsal iletişimin etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir video konferans aracıdır. OctaMeet’i kurumsal iletişim sürecinde ayırt edici kılan birçok özellik bulunur. 

  • Rutin Toplantı Odaları: Kurumsal iletişim sürecinde çalışanlar ile rutin toplantılar gerçekleştirmenin ne denli önem teşkil ettiğinden bahsetmiştik. OctaMeet, tek tıkla rutin ekip toplantılarına erişim sağlamanızı mümkün kılar. 
  • Webinar Modülü: Kurum içi veya kurum dışı iletişimi etkin kılmak üzere oluşturacağınız webinarlar, OctaMeet’in webinar özelliğiyle tek bir modül üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilir. 
  • Kolay Dosya Paylaşımı: Kurumsal iletişimde önemli bilgiler içeren rapor, sunum veya belgelerin gerekli bölüm veya kişilere kolaylıkla iletilmesi ekip çalışmasını akıcı bir hale getirir. OctaMeet, her formatta kolayca dosya paylaşımı yapmanızı sağlar. 
  • Ekran Paylaşımı & Beyaz Tahta: İletişimi etkin ve interaktif hale getirmenizi sağlayan ekran paylaşma ve beyaz tahta özellikleri sayesinde toplantılarınızı ilgi çekici hale getirerek dikkatleri kolayca çekebilirsiniz. 
  • Uygulama İçi Sohbet Modülü: Kurumsal iletişimde etkileşimin kesintisiz ve sürekli olarak gerçekleşmesi önemlidir. Uygulama içi sohbet modülü sayesinde toplantıda olmadığınızda dahi ekip arkadaşlarınızla iletişimde kalabilirsiniz. 
  • Çoklu Cihaz Desteği: İletişimi etkili ve kesintisiz bir şekilde sağlayabilmek için OctaMeet’i tablet, telefon veya bilgisayarınızdan rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

Bir OCTAPULL ürünü olan OctaMeet, kurumsal iletişim stratejilerinizi bir adım öteye taşıyacak çeşitli özellikleriyle işletmenizin kurum içi ve kurum dışı iletişim süreçlerini optimize eder. 

Siz de OctaMeet’in ayırt edici özellikleriyle kurumsal iletişimde iş birliğini en üst boyuta çıkarmak için hemen bir demo görüşmesi planlayabilir ve OctaMeet’in ayrıcalıklı özelliklerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz. 


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .