On-Premise Nedir? İşletmeler İçin Temel Bilgiler 

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde işletmeler için verilerini nasıl saklayacakları, iş süreçlerini nasıl optimize edecekleri ve kullanıcılarına nasıl en iyi hizmeti sunacakları gibi sorular oldukça büyük öneme sahiptir.

İşletmelerin bu süreçte karşılarına çıkan çözümlerden biri de On-Premise, Türkçe karşılığıyla Yerinde Kurulum, teknolojileridir.

On-Premise, birçok işletme sahibinin aşina olduğu bir kavram olsa da bu çözümler hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak doğru tercihi yapmak açısından önemlidir. Bu yazıda, “On-Premise” kavramını daha yakından inceleyecek ve neden işletmeler için kritik bir öneme sahip olduğunu açıklayacağız. 

On-Premise Kavramını Tanıyın 

On-Premise, bir işletmenin kendi fiziksel altyapısında teknoloji kaynaklarını barındırması anlamına gelir. Yani, şirketler verilerini ve uygulamalarını kendi sunucuları veya veri merkezleri üzerinde depolar ve işler.  

Bu da organizasyonun kendi sunucularını, depolama birimlerini ve diğer bilgi işlem kaynaklarını kullandığı anlamına gelir. Peki, bu özellik işletmeler için neden önemlidir?  

Çünkü on-premise kurulum seçeneği, işletmelere kontrol ve özelleştirme imkânı sağlar. Veriler, işletmelerin kendi altyapılarında barındırıldığında güvenlik ve denetim konularında daha fazla kontrole sahip olurlar.

On-Premise: Avantajlar ve Dezavantajlar 

Şirketler için On-Premise altyapısını oluşturmanın belirli faydaları ve zararları vardır. Bu fayda ve zararlara birlikte göz atacak olursak: 

Avantajlar 

 • Tam Kontrol ve Özelleştirme: On-premise çözümler, organizasyonlara tam kontrol ve özelleştirme imkânı sunar. Bu, organizasyonların kendi donanım ve yazılımlarını seçme, yapılandırma ve yönetme yeteneği anlamına gelir. Örneğin, bir şirket kendi veri tabanı sistemini seçebilir ve gereksinimlerine göre özelleştirebilir. 
 • Güvenlik ve Denetim: On-Premise çözümler, veri güvenliği ve denetim açısından organizasyonlara daha fazla kontrol sağlar. Veriler organizasyonun kendi altyapısında saklanır ve bu da veri güvenliği politikalarının ve uyumluluk gereksinimlerinin daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar. 
 • Yerel Erişim Hızı: On-Premise çözümler, yerel ağ üzerinden erişim sağlar, bu da yüksek hız ve düşük gecikme süreleri anlamına gelir.  Örneğin, bir şirketin iç ağı üzerinden erişilen bir dosya sunucusuna erişmek, bulut tabanlı bir çözüme kıyasla daha hızlı olabilir. 
 • Bağımsızlık ve Ulaşılabilirlik: On-Premise çözümler, dış bağlantı veya internet erişimi olmadan da çalışabilir. Bu, internet bağlantısı kesildiğinde bile organizasyonun iş sürekliliğini sağlamasını mümkün kılar.  Örneğin, bir şirketin yerel ağı üzerinden erişilebilen bir e-posta sunucusu, internet kesintilerinden etkilenmeyebilir. 

Dezavantajlar 

 • Yüksek Başlangıç Maliyetleri: On-premise çözümler genellikle yüksek başlangıç maliyetleri gerektirir. Çünkü organizasyonlar, kendi donanımlarını satın almalı ve kurmalıdır. Örneğin, bir şirketin kendi sunucularını, depolama birimlerini ve ağ altyapısını satın alması gerekebilir. 
 • Bakım ve Güncelleme Sorumluluğu: On-premise çözümler, organizasyonların donanım ve yazılımın bakımını, güncellemelerini ve yedeklemelerini yapmalarını gerektirir. Bu da ek personel ve kaynak gerektirebilir. 
 • Esneklik Kısıtlamaları ve Ölçeklenebilirlik: On-premise çözümler genellikle sabit kapasiteye sahiptir ve ölçeklendirme daha zordur. Örneğin, bir şirketin kullanıcı sayısı arttıkça veya ihtiyaçları değiştikçe, daha fazla sunucu satın alması ve kurması gerekebilir. 
 • Teknik Zorluklar: On-premise çözümler, kurulumu ve yönetimi teknik bilgi ve uzmanlık gerektirir. Ayrıca, donanım arızaları, güç kesintileri ve diğer teknik sorunlarla başa çıkmak da organizasyonun sorumluluğundadır. 

On Premise ve Bulut Bilişim Arasındaki FarklarOn-Premise Nedir? İşletmeler İçin Temel Bilgiler

On-Premise, bir şirketin veya organizasyonun kendi fiziksel altyapısını oluşturduğu ve yönettiği bir bilişim modelidir. Bu modelde, sunucular, depolama cihazları, ağ ekipmanları ve yazılımlar, genellikle şirketin kendi veri merkezinde veya tesisinde bulunur.  

Bu yaklaşım, tam kontrol ve özelleştirme imkânı sunar ancak yüksek başlangıç maliyetleri, bakım ve güncelleme sorumluluğu gibi bazı dezavantajları vardır. 

Bulut bilişim, bir hizmet sağlayıcının sunucuları, depolama, ağ ve uygulama hizmetleri gibi bilişim kaynaklarını internet aracılığıyla sağladığı bir modeldir.  

Bu modelde, kullanıcılar ihtiyaç duydukları kaynakları bir hizmet sağlayıcının sunucularından kiralayabilirler. Kullanıcılar, genellikle bir abonelik modeli veya kullanılan hizmete dayalı olarak ödeme yaparlar.  

Bulut depolama, esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet etkinliği gibi avantajlar sunar ancak veri güvenliği ve kontrolü konularında bazı endişelere yol açabilir. Bu iki bilişim sistemi arasındaki temel farklara değinecek olursak: 

Yatırım Maliyeti 

On Premise modeli, genellikle yüksek başlangıç maliyetleri gerektirir. Şirket, sunucular, depolama cihazları, ağ ekipmanları ve diğer donanımlar için ciddi bir yatırım yapar. 

Ancak bu yatırım sadece bir kereye mahsustur. On Premise modeli genellikle sabit maliyetlere dayanır. Bir kez yatırım yapıldıktan sonra donanımın ve yazılımların mülkiyetine sahip olunur ve genellikle uzun vadeli bir maliyet avantajı sağlar. 

Bulut bilişim modeli, donanım satın alma ve kurulum maliyetlerinden kaçınır. Kullanıcılar, hizmet sağlayıcısının sunucularını ve kaynaklarını kiralama maliyeti öderler. Bu, genellikle düşük başlangıç maliyetleri sağlar. 

Ayrıca bulut bilişim, genellikle değişken maliyetlere dayanır. Kullanıcılar, kullandıkları kaynaklar için ödeme yaparlar, bu da dalgalı iş yüklerine ve ihtiyaçlara daha iyi uyum sağlar. 

Bakım ve Güncelleme 

On Premise modeli, altyapıyı yönetmek ve bakımını yapmak için IT ekibinin zamanını ve kaynaklarını gerektirir. Bu, donanımın ve yazılımların güncellenmesi, yedeklenmesi ve güvenlik açıklarının düzeltilmesi gibi sürekli görevleri içerir. 

Bulut bilişim modeli, hizmet sağlayıcısının bakım ve güncelleme sorumluluğunu üstlenmesi nedeniyle kullanıcılar için bakım yükünü azaltır. Şirketin kendisi yerine hizmet sağlayıcısı, altyapının güvenliğini, yedeklemesini ve güncellemesini sağlar. 

Veri Güvenliği ve Yönetimi 

On Premise çözümler, kullanıcıların verilerini doğrudan kontrol etmelerini sağlar. Bu, bazı şirketler için daha yüksek bir güvenlik seviyesi sağlayabilir, ancak veri merkezinin fiziksel güvenliği ve veri yedekleme süreçleri gibi konulara dikkat edilmesi gerekir. 

Bulut bilişimde, veri hizmet sağlayıcısının sunucularında depolanır. Bu, veri güvenliği konusunda bazı endişelere neden olabilir. Ancak, güvenilir bir hizmet sağlayıcısı seçildiğinde veri merkezi güvenliği, yedekleme ve siber güvenlik gibi konular profesyonelce ele alınır. 

Kaynak Kullanımı ve Optimizasyon 

On Premise çözümlerde, kaynaklar genellikle belirli bir kapasiteye göre planlanır ve kullanılır. Bu, gereksiz kaynak kullanımına ve potansiyel olarak maliyet artışına yol açabilir. 

Bulut bilişim, kaynak kullanımını daha etkin bir şekilde optimize eder. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre kaynakları artırabilir veya azaltabilirler, böylece gereksiz maliyetleri önlerler. 

On Premise Geçişi: İşletmeler İçin Stratejik Planlama ve Yürütme 

Bulut bilişim sisteminden On-Premise’e geçiş yapacak şirketlerin dikkat etmeleri gereken bazı kilit noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar şu şekilde sıralanabilir: 

 • İhtiyaçların Belirlenmesi: Mevcut bulut hizmetlerinin değerlendirilmesi ve geçişin nedeni belirlenerek hangi ihtiyaçların On-Premise çözümlerle daha iyi karşılanacağının analiz edilmesi. 
 • Veri ve Uygulama Değerlendirmesi: Buluttan geri alınacak verilerin ve uygulamaların belirlenmesi ve bunların On-Premise altyapısına nasıl taşınacağının planlanması. 
 • Altyapı Hazırlığı: Gerekli donanım ve yazılımın satın alınması veya kurulumunun gerçekleştirilmesi, veri merkezi veya sunucu odası oluşturulması gibi fiziksel hazırlıkların yapılması. 
 • Yedekleme ve Veri Taşıma Stratejisi: Bulut ortamındaki verilerin ve uygulamaların On-Premise altyapısına güvenli bir şekilde aktarılması için yedekleme stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması. 
 • Entegrasyon Planı: On-Premise çözümlerin mevcut IT altyapısına entegre edilmesi için bir planın oluşturulması ve uygulanması. 
 • Güvenlik ve Uyumluluk Kontrolleri: On Premise geçişin güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için gerekli kontrollerin yapılması ve düzenlemelere uyum sağlanması. 
 • Personel Eğitimi ve Hazırlığı: Çalışanların yeni On Premise altyapısını anlaması ve kullanması için eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması. 
 • Geçişin Yapılması ve Test Edilmesi: Veri ve uygulamaların On Premise altyapısına aktarılması ve tüm sistemlerin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için testlerin yapılması. 
 • Kesinti Yönetimi Planı: Geçiş sırasında olası iş kesintilerini en aza indirmek için bir planın oluşturulması ve uygulanması. 
 • Yedekleme ve Kurtarma Stratejisi: On Premise altyapısında veri yedekleme ve kurtarma süreçlerinin belirlenmesi ve uygulanması. 
 • İzleme ve Performans Değerlendirmesi: On Premise altyapısının performansının izlenmesi ve düzenli olarak değerlendirilmesi, olası sorunların erken tespit edilmesi ve çözülmesi. 
 • Sürekli İyileştirme ve Bakım: On Premise altyapısının sürekli olarak iyileştirilmesi ve bakımının yapılması, işletmenin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak için gereken güncellemelerin yapılması. 

Sonuç olarak On-Premise ve bulut bilişim arasındaki farklar ve On-Premise’e geçiş stratejileri incelendiğinde her iki modelin de belirli avantajları ve dezavantajları olduğu görülmektedir.  

İşletmelerin tercih edeceği model, ihtiyaçlarına, güvenlik politikalarına ve bütçelerine bağlı olacaktır. On-Premise modeli, kontrol ve özelleştirme imkânı sunarken Bulut Bilişim esneklik ve maliyet etkinliği sağlar.  

Geçiş yapacak işletmelerin stratejik planlama sürecinde, ihtiyaçların belirlenmesi, veri ve uygulama değerlendirmesi, güvenlik önlemleri ve personel eğitimi gibi adımlar önemlidir.  

Her iki modelin de dikkatlice değerlendirilmesi ve işletmenin uzun vadeli hedeflerine uygun olanının seçilmesi gerekmektedir. 

OCTAPULL‘un On Premise ve Bulut Depolama seçeneklerini keşfederek işletmenizin ihtiyacına yönelik doğru tercihi yapabilirsiniz. OCTAPULL sunduğu işletme dostu diğer çözümlerle tanışmak için hemen tıklayın.


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .