Hibrit Çalışma Modeli Verimliliği Artırıyor ama…

PwC tarafından yayınlanan yeni rapora göre iş yeri yöneticileri, hibrit çalışmaya başladıkları son 12 ayda daha iyi performans gördüklerini, ancak iş yükünün ne kadar yönetilebilir olduğu konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

Pandemi ile geçilen hibrit ve uzaktan çalışma modeliyle, birçok organizasyon iş performansını arttırdı. Lakin bu çalışma sisteminin getirdiği zorluklar da işletmeleri endişelendiriyor.
PwC’nin 26 farklı ülkeden 4000 iş yeri yöneticisi ve İK sorumlusu ile hazırladığı global rapor, yöneticilerin güven konusunda endişeli olduklarını ve iş yüklerini yönetebilmek için yeni özellikler keşfetmeleri gerektiğini gösterdi.

Şirketlerin çalışma şekillerindeki büyük değişiklik COVID-19 pandemisinden bu yana artan uzaktan çalışma sistemi hakkındaki tartışmaları arttırdı. Şimdilerde ise daha uzun vadeli bir sistem arayışına giren şirketler, görünen o ki, hibrit sistem ile devam edecekler.

Ibec şirketinin bu senenin başlarında İrlanda’da yaptığı anket çalışmasında, çalışanların %81’i pandemiden sonra hibrit bir şekilde çalışmak istediklerini raporladı.

Çalışma Stratejileri Değişiyor

Verimlilik ve iş-yaşam dengesi dışında, uzaktan ve hibrit çalışma, işverenler için özellikle iş yeri stratejileri, otomasyon ve yeni becerilere duyulan ihtiyaç konusunda başka zorluklar da getirebilir. PwC İrlanda insan kaynakları direktörü David Keane, değişen iş gücü beklentileri ve rekabetçi yetenek pazarlarının liderlerin rolüne daha fazla vurgu yaptığını söyledi.

Anket sonuçları, benzer eğilimleri gördüğümüz İrlanda’da da yankı buluyor. Anket üst üste sekiz yıl boyunca İrlandalı iş liderlerinin, küresel meslektaşlarına kıyasla beceri eksiklikleri konusunda daha fazla endişe duyduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda, İrlandalı CEO’ların sadece dörtte biri liderlik ve yetenek gelişimine önemli ölçüde yatırım yapmaya hazır olduğu da raporlandı.

“Liderler, en acil insani zorluklar için organizasyonlarını güçlendirmek ve işin geleceğine hazırlanmak için hızlı hareket etmelidir. Çalışanlarının tükenmesine karşı duyarlı olurken, çalışanlarını ve esnek çalışma isteklerini dinlemeleri gerekir. Tüm bunlar çalışanları elde tutmak ve motive etmek için kritik öneme sahip” 

Faydalanılan Kaynaklar

SiliconRepublic


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .