Hibrit Çalışma İmkanı Sunmayan İşletmeler Çalışanlarını Kaybediyor

İngiltere’nin en büyük işe alım şirketinin yaptığı araştırmada pandemi ile beraber başlayan yeni “normal” iş modelinin etkilerinin nasıl olduğu incelendi. 

Reed yaptığı bu araştırmada, şirketler yeni iş modellerinin kalıcı olduğunu ifade etti. Araştırmaya katılan şirketlerde ofis çalışanlarının dörtte üçünden fazlasına esneklik sağlandığını ve %29’unun hibrit yöntemle, %37’sinin uzaktan ve %34’nün ise ofisten çalıştığı vurgulandı.  Şirketler, çalışma sistemlerinde çalışanlarına esneklik sağlamadıklarında büyük bir istifa dalgası ile karşı karşıya kalabilirler. Çünkü çalışmaya katılan ve şu an hibrit çalışma sistemiyle çalışmayan kişilerin %45’i böyle bir sistemde çalışmak için iş değiştirmeyi düşünüyor.

Ayrılmak isteyenlerin %68’i hibrit çalışma sisteminin yaşam tarzlarına daha uygun olduğunu, %48’i böyle bir sistemi tercih edeceğini %44’ü ise hibrit çalışma sisteminde daha üretken olabileceğini söyledi. 

Ayrıca hibrit çalışma modelinde çalışanların %60’ı bu şekilde çalışmaya başladıklarından beri iş-yaşam dengelerinin daha kaliteli olduğunu, %86’sı da üretkenliklerinin arttığını ifade etti. 

Reed Genel Müdürü Lan Nicholas, “ Hibrit çalışma sistemi, ofisten çalışma modelini değiştirecek bir devrim gibi gözüküyor. Yaptığımız araştırma, İngiltere iş sektöründe hibrit çalışma modelinin gittikçe yaygınlaştığı ve çalışanların dörtte üçünden fazlasına bu esnekliğin sağlandığını bulduk” dedi.   

“Daha da önemlisi ise, ofis çalışanları daha fazla esneklik sunan bir rol bulmak için ayrılmaya hazır olduklarından, hibrit çalışma sunmayan işletmeler iş gücü yeteneklerini kaybediyor. Elimizdeki verilere göre pandemiden bu yana bu gibi pozisyonlara başvurularda %79’luk bir artış oldu.”


“İşverenlerin çalışan odaklı olan bir piyasa ile karşı karşıya kalması ve Birleşik Krallık’ta şimdiye kadar oluşan en büyük açık iş pozisyonunun bulunması göz önünde bulundurulduğunda, hibrit çalışma sistemi işletmelerin yeni yetenekleri çekmesi ve elinde tutması için hayati bir araçtır. Bununla birlikte, çalışanlar daha iyi bir iş-yaşam dengesine sahip olduklarını ve işte daha üretken olduklarını bildirdikleri için, onlara başka avantajlar da sunar.”


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .