Return Policy

İşbu Sözleşme, abonelik paketinde belirtilen süre için geçerli olmak üzere düzenlenmiştir. Taraflardan her biri yazılı bir bildirimde bulunarak herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih bildiriminin HİZMET SAĞLAYICI’sına ulaştığı ana kadar satın alınmış olan abonelik paketleri geçerliliklerini kendi süreleri içinde korurlar ve bu abonelik paketlerinden doğan HİZMET SAĞLAYICI alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş ödemelerin iadesi yapılmaz.

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, ödemenin tamamlanması ve üyeliğin aktif olması ile başlar ve 14 gün içerisinde HİZMET SAĞLAYICISI’na ait iletişim kaynaklarına cayma bildiriminin ulaştırılması ile kullanılmış olur. Cayma hakkının, belirlenen süre içerisinde SATICI’ya ulaşmasının ardından bedel, …. İş günü içerisinde aynı yöntemle iade edilir. Bankadan kaynaklı gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .