Organizasyon Yönetimi Nedir?

Hayatta hepimiz çalışıyoruz. Çalışırken en büyük dileklerimizden birisi ise; aynı işi aynı kalitede daha kısa sürede gerçekleştirebilmek; yani verimimizi artırabilmek. 

Verimi artırma isteği, sadece birey olarak bizde değil, bireylerin bir araya geldiği organizasyonlarda da bulunur. Verimi artırmak için de kaynakların kullanımının optimize edilmesi gerekmektedir. Organizasyon yönetimi, organizasyonlarda bu optimizasyonu sağlamaya çalışır. 

Organizasyon Nedir?

Organizasyon; bir kurum veya şirket gibi birçok insanı bir araya getirerek ortaya bir değer çıkarmaya çalışan yapıların, bu değer çıkarma işlemini nasıl gerçekleştireceğine dair yapılan anlaşmalardır. Hedef gerçekleştirmek için grupların bir şekilde bir araya gelmesidir. 

Organizasyonların gerçekleştirmek için bir araya geldikleri hedeflere ulaşabilmeleri için;

  • Organizasyon içi hiyerarşiyi, 
  • İş birliğinin nasıl gerçekleşeceğini belirlemesi gerekmektedir. 

Özetlemek gerekirse, organizasyon; insan topluluklarının en verimli şekilde nasıl iş birliği yapabileceğinin düzenlenmesidir. 

Organizasyon şeması; bu verimli iş birliğinin adımlarının görselleştirilmesi halidir. Bir organizasyon içerisinde yer alan insanların arasındaki hiyerarşiyi ve iş bölümünü gösterir. 

Organizasyon Yönetimi Nedir? 

Organizasyon yönetimi, organizasyonların hedeflerine ulaşmak için (bir ürün üretmek, bir servis sunmak olabilir) en verimli olacağı şekilde koordine edilmesidir. Eldeki kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını amaçlar ve bunu sağlamak için uğraşır. 

Organizasyon Yönetimi Örneği 

Bir telefon üretmeyi amaçlayan bir şirketi düşünelim. Bu şirketin öncelikle ürünü tasarlaması, testlerini yapması, seri üretime geçmesi ve ardından satması gerekir. Bütün bu aşamalar için de çalışanlar işe alması gerekir. 

Şirketin çalışanlarını işe alırken hangi kriterleri kullanacağı, insan kaynakları yönetimini nasıl gerçekleştireceği, işin insan kaynakları yönetimidir. 

Şirketin insan kaynağını yönetirken, telefonun ar-ge faaliyetleri için ne kadar bütçe ayıracağı, üretimini ne kadar yüksek sayıda gerçekleştireceği, pazarlaması için ne kadar bütçe ayıracağı ise maddi kaynakların yönetimidir.

Organizasyon yönetimi ise, insan kaynakları yönetimi ve maddi kaynakların yönetiminin bir araya gelmesidir. 

Organizasyon Yönetimi Neden Önemlidir?

Organizasyon yönetimini sağlamak için;

  • Detaylı ve üzerine düşünülmüş bir planlama süreci,
  • İşlerin yolunda gittiğini denetlemek için güvenilir bir kontrol mekanizması gerekmektedir. 

Eğer organizasyon yönetimi bu aşamalardan bağımsız olarak gerçekleştirilmeye çalışılırsa, başarısızlığa uğrama ihtimali artar. 

Organizasyon yönetiminin hiç gerçekleştirilmemesi, ya da düzgün bir şekilde gerçekleştirilmemesi;

  • Kaynakların boşa harcanması,
  • Organizasyonun hedefine ulaşamaması, 
  • Hedefe ulaşamama sonucu hayal kırıklığı oluşmasına sebep olur. 

OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .