Latin Amerika’daki Pek Çok Şirket Uzaktan Çalışma Modeline Geçiyor

Latin Amerika’da uzaktan çalışma modeline geçen şirketlerin çoğu, COVID-19 sonrası bu formata bağlı kalmayı planlıyor. Risk sermayesi şirketi Atlantico tarafından bölgedeki 524 firmada işverenler, yöneticiler ve insan kaynakları liderleriyle bir anket yapıldı. Araştırmaya göre pandemi geçtikten sonra bile daha fazla firmanın hibrit ve uzaktan çalışma modellerine sıcak baktığı anlaşıldı.

Atlantico’nun Latin Amerika’da Dijital Dönüşüm başlıklı raporuna göre, Latin şirketlerinin yaklaşık %64’ü pandemi sonrasında uzaktan çalışmaya devam edecek. Pandemiden önce bu formatı uygulayan şirketlerin oranı sadece %9’du.

Şirketlerin %95’i Uzaktan Çalışmaya Başladı

Sağlık krizinin ortaya çıkmasından önce, şirketlerin %69’u çoğunlukla fiziksel ortamlarda faaliyet gösterirken, %25’i hibrit bir formatta faaliyet gösteriyordu (bu sayede çalışanlar kimi zaman iş yerinde ve kimi zaman da uzaktan çalışıyordu) ve sadece %9’u tamamen uzaktan faaliyet gösteriyordu.

İşverenler pandeminin Latin Amerika’da getirdiği değişikliklere adapte oldukları için hibrit çalışmayı da kabul etmeye başladılar. Araştırmaya göre, bölgedeki şirketlerin %31’i bu şekilde çalışıyor ve sadece %5’i ofiste çalışmaya devam ediyor.

Hibrit formatta çalışan katılımcıların yaklaşık %13’ü, ofise haftada 3-5 kez gitmesi gerektiğini belirtirken, %21’i ise haftada 1-2 kez gitmesinin yeterli olduğunu söyledi. Ankete katılanların sadece %4’ü COVID-19’un ortaya çıkmasından bu yana uzaktan çalışmadıklarını ve her iş günü ofise gittiklerini söyledi.

Uzaktan çalışanların %40’ı yalnızca bazı toplantı ve konferanslara fiziksel olarak katılmaları gerektiğini belirtirken, %22’si ayda yalnızca birkaç kez ofise gelmelerinin yeterli olduğunu belirtti.


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .