İş Süreçleri Otomasyonu (BPA) Nedir?

Bir işin gerçekleştirilmesi, bir şirket veya kurum için en önemli görevdir. İş olarak bir ürünün üretilmesi, ürünün müşteriye ulaştırılması olmak üzere örnek olarak verilebilir. Kurumların amacı da bu işleri gerçekleştirerek, bundan sosyal fayda sağlamak veya kar etmektir. 

Bir kurumun genellikle bir uzmanlık alanı olur ve o alandaki işleri gerçekleştirir. Aynı işin yapılabilmesi için de tekrarlanabilir işlemlere ihtiyaç duyulur. Bu işlemler, kurum içerisindeki görev dağılımına göre sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirilir. 

Örnek olarak bir yazılım ürününün müşteriye ulaştırılması iş sürecini incelersek;

  • Ürünün fikir süreci,
  • Ürünün geliştirme süreci,
  • Ürünün pazarlama süreci,
  • Ürünün satış süreci 

gibi süreçleri görürüz.

Bütün bu süreçler kurum içerisindeki farklı görevlerdeki kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Bu sürecin kusursuz bir şekilde akmasını sağlamak, İş Süreci Otomasyonu tarafından sağlanır.

İş Süreçleri Otomasyonu (BPA) Ne Demek?

BPA (Business Process Automation), iş yapma olayındaki süreçlerin, insan hatasını denklem dışında bırakarak teknoloji yardımı ile gerçekleştirilmesidir.
İş akışı içerisindeki süreçlerin, teknoloji yardımı ile akıcı ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışır. 

Yazılım müşteriye ulaştırılması kısmında örnek verdiğimiz süreçler, alt süreçlere de ayrılabilir. Ürünün fikir sürecinde ilk önce bunun taslak haline getirilmesi, ardından projeye dönüştürülmesi gerekir. Bu alt süreçleri de yönetmek gerekir. 

Bu süreçlerden bazıları yaratıcı süreçlerdir; her ne kadar yapay zeka çok gelişmiş seviyelerde olsa da insan eliyle yapılması gerekebilir. İnsan eliyle yapılması gerekmeyen; dosya gönderimi, bilgi paylaşımı, iç yazışmalar gibi süreçlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi için İş Süreçleri Otomasyonu gerekir. 

İş Süreçleri Otomasyonunun Faydaları Nelerdir?

  • İş süreçlerini bulut tabanlı teknolojiler yardımıyla otomatize edebilir; iş akışı otomasyonu sağlayabilirsiniz. 
  • İnsan hatası faktörünü tamamen ortadan kaldırarak, sorunsuz bir iş süreci gerçekleştirebilirsiniz. 
  • Otomasyonu sağlayarak, elle yapılması gereken süreçlerin maliyetlerinden kurtulursunuz.
  • Otomasyon, süreçler arasındaki bekleme sürelerini azaltarak, sizin en değerli kaynaklardan olan zamandan tasarruf etmenizi sağlar. 
  • Süreçleri kişilerden bağımsız hale getirirsiniz, bu sayede kurumunuzun belli kişilere olan ihtiyacından kurtularak daha özgür kararlar verebilirsiniz.

OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .