Şirketler Dijital Dönüşüme Hazırlıksız Yakalandı

Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’ya göre, iki ayda gerçekleşen iki yıllık dijital dönüşümle birlikte, birçok kuruluş kısa sürede meydana gelen değişikliklere karşı hazırlıksızdı. Karmaşık multimedya özelliklerini ve işlevselliğini içeren yeni bir iş birliği aracı kullanıldı ancak bireysel şirketler buna nasıl yanıt verdi?

Theta Lake şirketinin 2018’de başlayan sektör kıyaslamasını temel alan en son yıllık araştırması, iş birliği araçlarının nasıl kullanıldığı ve firmaların en çok endişe duyduğu güvenlik ve uyumluluk sorunları hakkında fikir edinmek için 2021’in ikinci çeyreğinde finans sektörünün 100 lideriyle anket yaptı. Kullanımdan kısıtlamalar ve düzenlemelere kadar, kıyaslama raporu, finansal firmaların karşı karşıya kaldığı risklere, zorluklara ve emsallerine kıyasla nerede birikebileceklerine ışık tutuyor.

Son 18 ayda, Microsoft Teams, WebEx ve Zoom gibi modern iletişim ve video araçlarının benimsenmesi ve kullanılması rekor bir hızla hızlandı. İş birliği teknolojilerine artan bağımlılığa paralel olarak iş birliği araçlarının benimsenmesi ve kullanılmasındaki hızlı artış, işletmeler için gizli riskler ve düzenlemelere uyumu sağlamak için daha geniş bir ihtiyaç yarattı. Her sektördeki şirketler, pratikte iş birliği ve video teknolojisi platformlarını nasıl dağıtacakları konusunda boğuşuyor.

Finansal hizmetlerde çalışanlar için, e-posta dışı iletişimleri yakalamak için e-posta arşivleri gibi mevcut teknolojiye güvenmekle birlikte, işletmeleri çalışır durumda tutmak için kullanıma sunma hızı, doğal zorlukları beraberinde getiriyor. Şirketler, yatırım yaptıkları iş birliği araçlarının zengin üretken özelliklerinden yararlanırken karşılaştıkları düzenleme ve veri risklerini ele geçirmek ve bu risklerin bir adım ötesinde olmak istiyorlarsa, uyumluluk ve güvenlik sorunlarıyla yüzleşme konusunda ciddi adımlar atılmalıdır. 

Finansal Hizmetlerde İş Birliği Araçlarının Güvenlik ve Uyum Riskleri Hakkında Yıllık Anket Raporu

Bu çalışma, finansal hizmet kuruluşlarının uyum yolculuğuna başlaması veya devam etmesi için gerekli olan pratik bilgileri sunar. Uyum ve güvenlik yükümlülükleri, modern iletişim için gerekli olan gözetim ve kontrolleri daha fazla gerektirdiğinden ve kompleks hale getirdiğinden bu endüstrinin önünde uzun bir yol var.

Risklerin meydana gelme olasılığının en yüksek olduğu yer konusunda net bir fikir birliği olmamakla beraber bu rapor, kuruluşların hem risk yönetimine odaklanmasına hem de güçlü güvenlik ve uyumluluk kontrolleri aracılığıyla iş birliği aracı kullanımını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacak bir anlık görüntü sağlar. 

Rapordan bazı önemli çıkarımlar ise şunlar oldu:

· İş birliği araçları, çalışanların iş yaptığı her yerde iş yerlerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Çoğu şirket (%91), Microsoft Teams, RingCentral, Webex, Zoom ve Slack gibi iki ile altı iş birliği aracı kullanıyor ve bu da yönetilmesi ve denetlenmesi gereken muazzam miktarda içerik sağlıyor.

· Video kullanımı hızla artıyor ancak sohbet de dalgalanıyor. Şubat 2020 ile karşılaştırıldığında, video kullanımı %70’ten fazla ve sohbet ise %50 arttı. Katılımcılar, bu özelliklerin daha sıkı kontrol edilmesine rağmen, sohbetten çok video, ekran paylaşımı ve beyaz tahta kullanıyor. Birçok kuruluş sohbete izin veriyor ancak algılanan riskler nedeniyle video ve beyaz tahta kullanımını kısıtlıyor.

· Mevzuat gereklilikleri tehlikeli bir alan olmaya devam ediyor. Düzenleyiciler arasında farklı saklama ve denetleme kuralları ve herhangi bir ortamdan bir işte sağlam kontroller uygulama ihtiyacı nedeniyle, şirketlerin %81’inin dijital dönüşüm için düzenleyici gereklilikleri anlamakta zorluk çekmesi şaşırtıcı değil ancak iş birliği aracı kullanımındaki artış, bu karmaşıklıkları daha da artırıyor. Buna, dünya çapındaki operasyonları etkileyen önemli bir mevzuat değişikliği hızı da eklenmesiyle şirketler uyumdan düşmeyi kolay hale getirecek tehlikeli bir konuma geliyor.

· Şirketler riskler nedeniyle işlevsellikten vazgeçiyor. Video araçlarının kullanımındaki %70’lik artışa rağmen, katılımcıların %82’si video platformlarının tüm özelliklerinden yararlanamıyor. Şirketler, uyumluluğu sürdürürken iş birliği araçlarını sonuna kadar kullanmak ve iç varlıklarını korumak arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. 

· Davranış izleme artacak. Suistimalle ilgili endişeler hem düzenleyicilerin hem de kurulların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Thomson Reuters Düzenleyici İstihbarata göre, üç firmadan ikisi önümüzdeki 12 aylık süreçte müşteri davranışlarını izlemeye daha fazla zaman ve kaynak harcayacak. Sesli ve yazılı arşivleri manuel olarak izlemek, sorunlu alanları öngörmek ve düzeltmek için sağlam, yeni nesil bir çözüm kullanmıyorlarsa bu işlemler şirketler için zaman alıcı ve maliyetli olacaktır.


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .